KAP ***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

03.09.2021 - 20:35
KAP ***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 -159.218 1.370.632 -19.219.295 -7.908.044 71.867.080 0 71.867.080
Transferler
-7.908.044 7.908.044 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.142 -16.761.896 -19.363.767 -19.363.767 0 -19.363.767
Dönem Karı (Zararı)
23 -2.564.729 -2.564.729 -2.564.729
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.142 -16.761.896 -16.799.038 -16.799.038 0 -16.799.038
Sermaye Arttırımı
23 45.562.404 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
54.437.596 502.311 42.843.098 -196.360 1.370.632 -43.889.235 -2.564.729 52.503.313 0 52.503.313
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 894.854 86.907.157 0 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 171.759.037 0 171.759.037
Transferler
9.877.822 -9.877.822 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.129 -6.229.867 -6.229.867 0 -6.229.867
Dönem Karı (Zararı)
-6.219.738 -6.219.738 0 -6.219.738
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.129 -10.129 -10.129 0 -10.129
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 894.854 86.907.157 -174.218 1.370.632 -17.249.517 -6.219.738 165.529.170 0 165.529.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.532.711 -177.298
Dönem Karı (Zararı)
-415.794 -1.340.345
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-415.794 -1.340.345
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.075.173 -2.903.435
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
172.380 -50.478
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-730.067 -330.893
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-21.006 -319.028
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-709.061 -11.865
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.462 39.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.462 62.595
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -74.664
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 52.028
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-434.076 -152.701
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-334.546 -992
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 608.606
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14.528 308.131
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-114.058 -1.068.446
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.096
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.426.418 -2.391.616
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -16.610
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
334.546 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.959.466 4.066.482
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.426.214 6.146.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.426.214 6.146.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.732 -103.640
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
65.768 -185.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-95.500 82.076
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.225.605 -205.890
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-550.448 642.186
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-340.994 -211.556
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-340.994 -211.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
269.159 -311.890
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-26.141 -274.633
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-26.141 -274.633
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.259 -215.509
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 992
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33.259 -216.501
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 188.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.456 -1.587.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.127 43.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-54.583 -1.631.071
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.531.501 -177.298
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.210 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
902.376 103.569
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 131.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 131.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-192.400 -27.431
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-192.400 -24.431
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.094.776 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.125.607 -3.037.105
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.037.105
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.037.105
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
355.637 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.769.970 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.495.272 -3.110.834
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.495.272 -3.110.834
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.061.762 3.526.496
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.557.034 415.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.841.967 24.061.762
Ticari Alacaklar
6.252.539 7.377.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.252.539 7.377.598
Diğer Alacaklar
1.109.819 283.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.109.819 283.693
Stoklar
9 8.650.644 8.650.644
Peşin Ödenmiş Giderler
10.635.301 1.147.157
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 10.635.301 1.147.157
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 0 40.793
Diğer Dönen Varlıklar
1.458.687 1.380.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.458.687 1.380.032
ARA TOPLAM
39.948.957 42.941.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.948.957 42.941.679
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
95.709 95.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
95.709 95.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 95.709 95.709
Ticari Alacaklar
1.548.199 1.003.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.548.199 1.003.279
Diğer Alacaklar
77.201 73.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 77.201 73.941
Stoklar
9 104.530.056 105.636.304
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 20.900.000 20.900.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 15.114.080 15.627.367
Maddi Duran Varlıklar
16 87.526.797 87.340.100
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.030.681 1.298.454
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
85.573 110.361
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 85.573 110.361
Peşin Ödenmiş Giderler
645.666 242.048
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 645.666 242.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 9.539.540 4.226.958
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
241.093.502 236.554.521
TOPLAM VARLIKLAR
281.042.459 279.496.200
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
283.646 55.277
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
283.646 55.277
Banka Kredileri
19 56.605 20.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 227.041 34.974
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 16.565.514 11.147.074
Ticari Borçlar
130.730 384.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 130.730 384.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 409.799 87.132
Diğer Borçlar
129.732 168.624
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 58.298 58.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 71.434 110.326
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.230.397 1.703.814
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 2.230.397 1.703.814
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
108.651 109.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 108.651 109.536
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.905.806 4.931.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 17.318 43.460
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.888.488 4.888.488
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 4.122.061 4.149.007
ARA TOPLAM
28.886.336 22.737.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.886.336 22.737.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.805.555 79.902.078
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.805.555 79.902.078
Banka Kredileri
19 78.879.311 78.879.311
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 926.244 1.022.767
Diğer Borçlar
8.915 11.157
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.915 11.157
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6.654.998 4.997.780
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 6.654.998 4.997.780
Uzun Vadeli Karşılıklar
157.485 88.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 157.485 88.821
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.626.953 84.999.836
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
115.513.289 107.737.163
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
165.529.170 171.759.037
Ödenmiş Sermaye
23 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 894.854 894.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
86.732.939 86.743.068
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
86.732.939 86.743.068
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 86.907.157 86.907.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -174.218 -164.089
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -17.249.517 -27.127.339
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -6.219.738 9.877.822
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
165.529.170 171.759.037
TOPLAM KAYNAKLAR
281.042.459 279.496.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 423.729 6.667.784 0 6.667.784
Satışların Maliyeti
25 -513.286 -2.961.758 0 -2.961.758
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-89.557 3.706.026 0 3.706.026
BRÜT KAR (ZARAR)
-89.557 3.706.026 0 3.706.026
Genel Yönetim Giderleri
26 -8.051.776 -3.311.502 -4.452.145 -1.378.921
Pazarlama Giderleri
26 -77.938 -68.268 -72.980 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 3.760.254 5.045.862 2.609.310 784.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -618.764 -2.965.127 -165.467 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.077.781 2.406.991 -2.081.282 3.111.389
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 4.676 207.972 3.000 36.925
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
28 -2.879.042 553.174 -3.576.827 -253.423
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.952.147 3.168.137 -5.655.109 2.894.891
Finansman Gelirleri
30 1.970.226 15.396 720.776 652
Finansman Giderleri
30 -5.547.022 -8.444.049 -2.754.020 -4.429.508
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.528.943 -5.260.516 -7.688.353 -1.533.965
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.309.205 2.695.787 1.884.409 309.581
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 5.309.205 2.695.787 1.884.409 309.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.219.738 -2.564.729 -5.803.944 -1.224.384
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.219.738 -2.564.729 -5.803.944 -1.224.384
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.219.738 -2.564.729 -5.803.944 -1.224.384
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.129 -37.142 -5.263 -17.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.129 -37.142 -5.263 -17.962
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 3.377 10.477 1.755 5.067
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
23 0 -42.589 0 -21.294
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -13.506 -5.030 -7.018 -1.735
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.129 -37.142 -5.263 -17.962
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.229.867 -2.601.871 -5.809.207 -1.242.346
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32 -6.229.867 -2.601.871 -5.809.207 -1.242.346http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961819


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.