KAP ***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:31
KAP ***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 5.197 98.747 60.712 214.656 214.656
Transferler
3.035 57.677 -60.712
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
186.251 186.251 186.251
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 8.232 156.424 186.251 400.907 400.907
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 8.232 156.424 284.399 499.055 499.055
Transferler
14.220 270.179 -284.399
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
139.547 139.547 139.547
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.452 426.603 139.547 638.602 638.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
349.619 182.997
Dönem Karı (Zararı)
139.547 186.251
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-160.641 -222.459
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-200.000 -275.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -19.584.449 -18.838.782
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 19.384.449 18.563.782
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 39.359 52.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
193.165 1.549
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
101.322.762 101.086.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.462 -712
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.462 -712
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.128.938 -101.088.291
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.803 3.713
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.803 3.713
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
172.071 -34.659
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
10 -19.384.449 -18.563.782
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
9 19.584.449 18.838.782
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -22.452 -57.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
349.619 182.997
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
349.619 182.997
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
349.628 209.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
699.247 392.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 659.888 349.628
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
6 25.193.099 126.322.037
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
25.193.099 126.322.037
Diğer Alacaklar
925 194.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
925 194.749
Peşin Ödenmiş Giderler
1.162 2.023
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.162 2.023
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.149
Diğer Dönen Varlıklar
2.099 925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.099 925
ARA TOPLAM
25.864.322 126.869.362
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.864.322 126.869.362
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
25.864.322 126.869.362
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.225.720 126.347.855
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.225.720 126.347.855
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 25.193.099 126.322.037
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.621 25.818
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 22.452
ARA TOPLAM
25.225.720 126.370.307
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.225.720 126.370.307
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.225.720 126.370.307
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
638.602 499.055
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.452 8.232
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
426.603 156.424
Net Dönem Karı veya Zararı
139.547 284.399
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
638.602 499.055
TOPLAM KAYNAKLAR
25.864.322 126.869.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 19.584.449 18.838.782 1.661.179 7.037.767
Satışların Maliyeti
10 -19.384.449 -18.563.782 -1.661.179 -7.037.767
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
200.000 275.000 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
200.000 275.000 0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -92.633 -62.501 -22.359 -19.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.516 -112
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.367 215.015 -22.359 -19.598
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.367 215.015 -22.359 -19.598
Finansman Gelirleri
71.539 23.777 27.286 12.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
178.906 238.792 4.927 -6.805
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.359 -52.541 -1.084 1.497
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-39.359 -52.541 -1.084 1.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
139.547 186.251 3.843 -5.308
DÖNEM KARI (ZARARI)
139.547 186.251 3.843 -5.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
139.547 186.251 3.843 -5.308
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.547 186.251 3.843 -5.308
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
139.547 186.251 3.843 -5.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795573


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6735 Değişim: -0,10%
Düşük 13,6633 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5253 Değişim: -0,16%
Düşük 15,5116 09.12.2021 Yüksek 15,5526
Açılış: 15,5498
784,15 Değişim: -0,09%
Düşük 783,93 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.