KAP ***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2019 - 21:11
KAP ***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 5.197 98.747 60.712 214.656 214.656
Transferler
3.035 57.677 -60.712
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
191.559 191.559 191.559
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 8.232 156.424 191.559 406.215 406.215
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 8.232 156.424 284.399 499.055 499.055
Transferler
14.220 270.179 -284.399 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.704 135.704 135.704
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.452 426.603 135.704 634.759 634.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
310.135 192.510
Dönem Karı (Zararı)
135.704 191.559
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-161.725 -220.962
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-200.000 -275.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -17.923.270 -11.801.015
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 17.723.270 11.526.015
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 38.275 54.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
158.608 2.331
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
101.322.828 -28.474.969
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.851 2.373
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.372 2.373
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.129.004 28.473.470
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.635 1.457
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.635 1.457
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
132.587 -27.072
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
10 -17.723.270 -11.526.015
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
9 17.923.270 11.801.015
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -22.452 -55.418
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
310.135 192.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
310.135 192.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 348.539 209.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 658.674 402.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 664.242 349.628
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
6 25.193.033 126.322.037
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
25.193.033 126.322.037
Diğer Alacaklar
925 194.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
925 194.749
Peşin Ödenmiş Giderler
2.999 2.023
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.999 2.023
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.838 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.208 925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.208 925
ARA TOPLAM
25.866.245 126.869.362
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.866.245 126.869.362
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
25.866.245 126.869.362
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.231.486 126.347.855
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.231.486 126.347.855
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 25.193.033 126.322.037
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.453 25.818
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 0 22.452
ARA TOPLAM
25.231.486 126.370.307
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.231.486 126.370.307
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.231.486 126.370.307
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
634.759 499.055
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.452 8.232
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
426.603 156.424
Net Dönem Karı veya Zararı
135.704 284.399
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
634.759 499.055
TOPLAM KAYNAKLAR
25.866.245 126.869.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 17.923.270 11.801.015 7.725.460 7.034.978
Satışların Maliyeti
10 -17.723.270 -11.526.015 -7.725.460 -7.034.978
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
200.000 275.000 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
200.000 275.000 0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -70.274 -43.015 -29.108 -11.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 2.628 0 2.628
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
129.726 234.613 -29.108 -8.796
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
129.726 234.613 -29.108 -8.796
Finansman Gelirleri
44.253 10.984 28.435 9.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
173.979 245.597 -673 835
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.275 -54.038 148 -15
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-38.275 -54.038 148 -15
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
135.704 191.559 -525 820
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.704 191.559 -525 820
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
135.704 191.559 -525 820
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.704 191.559 -525 820
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
135.704 191.559 -525 820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779640


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: 0,00% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 25.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4128 Değişim: 0,11%
Düşük 7,3998 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
8,9962 Değişim: -0,04%
Düşük 8,9875 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
442,52 Değişim: 0,17%
Düşük 441,57 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.