KAP ***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 20:02
KAP ***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 4.649 88.342 10.953 153.944 0 153.944
Transferler
548 10.405 -10.953 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 60.287 60.287 0 60.287
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 5.197 98.747 60.287 214.231 0 214.231
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 5.197 98.747 60.712 214.656 0 214.656
Transferler
0 3.035 57.677 -60.712 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 191.559 191.559 0 191.559
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 8.232 156.424 191.559 406.215 0 406.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
192.510 112.025
Dönem Karı (Zararı)
191.559 60.287
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-220.962 -84.457
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-275.000 -100.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.801.015 -279.901
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 11.526.015 179.901
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 54.038 15.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.331 37.828
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-28.474.969 -50.000.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.373 274
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.373 274
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
28.473.470 50.000.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.457 37.554
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.457 37.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.072 13.658
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
10 -11.526.015 -179.901
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
9 11.801.015 279.901
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -55.418 -1.633
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
192.510 112.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
192.510 112.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 209.656 149.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 402.166 261.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 402.166 209.656
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
6 179.957.921 101.482.952
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
1.861 362
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
179.956.060 101.482.590
Peşin Ödenmiş Giderler
2.237 4.893
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.237 4.893
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.028 352
Diğer Dönen Varlıklar
1.752 1.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.752 1.469
ARA TOPLAM
180.365.104 101.699.322
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.365.104 101.699.322
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
6 50.000.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
50.000.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 50.000.000
TOPLAM VARLIKLAR
180.365.104 151.699.322
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
179.958.889 101.484.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
179.958.889 101.484.666
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 179.956.060 101.482.590
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.829 2.076
ARA TOPLAM
179.958.889 101.484.666
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.958.889 101.484.666
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 50.000.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 50.000.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
179.958.889 151.484.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
406.215 214.656
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.232 5.197
Yasal Yedekler
8.232 5.197
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
156.424 98.747
Net Dönem Karı veya Zararı
191.559 60.712
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
406.215 214.656
TOPLAM KAYNAKLAR
180.365.104 151.699.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 11.801.015 279.901 7.034.978 269.901
Satışların Maliyeti
10 -11.526.015 -179.901 -7.034.978 -179.901
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
275.000 100.000 0 90.000
BRÜT KAR (ZARAR)
275.000 100.000 0 90.000
Genel Yönetim Giderleri
11 -43.015 -26.290 -11.424 -17.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.628 0 2.628 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
234.613 73.710 -8.796 72.522
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
234.613 73.710 -8.796 72.522
Finansman Gelirleri
10.984 2.120 9.631 1.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
245.597 75.830 835 73.608
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.038 -15.543 -15 -15.099
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-54.038 -15.543 -15 -15.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
191.559 60.287 820 58.509
DÖNEM KARI (ZARARI)
191.559 60.287 820 58.509
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
191.559 60.287 820 58.509
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
191.559 60.287 820 58.509
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
191.559 60.287 820 58.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700480


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.383 Değişim: -0,65% Hacim : 10.722 Mio.TL Son veri saati : 16:59
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8733 Değişim: 0,64%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3674 Değişim: 0,47%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
495,49 Değişim: -0,14%
Düşük 493,88 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.