KAP ***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 19:54
KAP ***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 4.649 88.342 3.352 146.343 0 146.343
Transferler
548 10.405 -3.352 7.601 0 7.601
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.778 1.778 0 1.778
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 5.197 98.747 1.778 155.722 0 155.722
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 5.197 98.747 60.712 214.656 0 214.656
Transferler
3.035 57.677 -60.712 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
190.739 190.739 0 190.739
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 8.232 156.424 190.739 405.395 0 405.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.579 3.761
Dönem Karı (Zararı)
190.739 1.778
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-220.977 444
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-275.000 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.766.037
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 4.491.037
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 54.023 444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-295.131 1.522
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-409.077 -3.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.256 -3.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-379.821
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-24.204.851
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.026
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
24.204.537
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.234 4.915
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
112.234 4.915
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-325.369 3.744
Ödenen Faiz
-4.491.037
Alınan Faiz
4.766.037 1.034
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-210 -1.017
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.579 3.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.579 3.761
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
209.656 149.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.077 153.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 159.077 209.656
Ticari Alacaklar
6 29.618 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29.618 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
6 125.687.127 101.482.952
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
362
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
125.687.127 101.482.590
Diğer Alacaklar
380.135
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
314
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
379.821
Peşin Ödenmiş Giderler
3.565 4.893
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.565 4.893
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
562 352
Diğer Dönen Varlıklar
771 1.469
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
771 1.469
ARA TOPLAM
126.260.855 101.699.322
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
126.260.855 101.699.322
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
6 50.000.000 50.000.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
50.000.000 50.000.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.000.000 50.000.000
TOPLAM VARLIKLAR
176.260.855 151.699.322
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
125.801.437 101.484.666
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
125.801.437 101.484.666
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 125.687.127 101.482.590
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
114.310 2.076
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 54.023
ARA TOPLAM
125.855.460 101.484.666
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.855.460 101.484.666
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.000.000 50.000.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.000.000 50.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 50.000.000 50.000.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.000.000 50.000.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.855.460 151.484.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
405.395 214.656
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.232 5.197
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
156.424 98.747
Net Dönem Karı veya Zararı
190.739 60.712
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
405.395 214.656
TOPLAM KAYNAKLAR
176.260.855 151.699.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 4.766.037 10.000
Satışların Maliyeti
10 -4.491.037
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
275.000 10.000
BRÜT KAR (ZARAR)
275.000 10.000
Genel Yönetim Giderleri
-31.591 -8.812
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
243.409 1.188
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
243.409 1.188
Finansman Gelirleri
1.353 1.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
244.762 2.222
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.023 -444
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-54.023 -444
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
190.739 1.778
DÖNEM KARI (ZARARI)
190.739 1.778
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
190.739 1.778
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
190.739 1.778
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
190.739 1.778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679599


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5056 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2816 Değişim: 0,11%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
498,90 Değişim: -0,08%
Düşük 498,43 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.