KAP ***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:13
KAP ***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 46.000.000 466.003.707 -809.345 -581.322 31.872.437 -3.907.597 31.275.117 569.852.997 0 569.852.997
Transferler
31.275.117 -31.275.117 18.270.648 0 18.270.648
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.040.000 194.166 15.036.482
Dönem Sonu Bakiyeler
17 46.000.000 469.043.707 -615.179 -581.322 31.872.437 27.367.520 15.036.482 588.123.645 0 588.123.645
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 46.000.000 466.293.277 -1.497.302 -588.131 35.616.881 -9.373.264 101.927.240 638.378.701 0 638.378.701
Transferler
2.303.382 99.623.858 -101.927.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.290.092 95.156.978 93.866.886 0 93.866.886
Dönem Sonu Bakiyeler
17 46.000.000 466.293.277 -2.787.394 -588.131 37.920.263 90.250.594 95.156.978 732.245.587 0 732.245.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.150.002 -43.545.481
Dönem Karı (Zararı)
95.156.978 15.036.482
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.554.205 249.312
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 - 13 17.010 34.253
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
730.017 373.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 730.017 373.417
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.411.234
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.411.234
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.101.409
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -5.101.409
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-788.589 -5.808
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -152.550
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -152.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-211.261.856 -60.830.394
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -121.750.563 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -26.974 1.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -845.030 872.039
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 33.612.654 30.211.551
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -105.219.253 -105.166.235
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.465.374 13.251.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.567.316
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-126.659.083 -45.544.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-172.800 -138.312
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 14.681.881 2.137.431
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-482.379 62.849
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 152.550
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 152.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-482.379 -89.701
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -482.379 -89.701
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.500.957 -8.787.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.203.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.702.043 -8.787.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.131.424 -52.269.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.131.424 -52.269.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 163.881.862 164.880.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 64.750.438 112.610.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 64.750.438 163.881.862
Finansal Yatırımlar
5 131.674.470
Ticari Alacaklar
26.976 2
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.976 2
Diğer Alacaklar
27.993.919 27.304.392
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 26.811.981 27.231.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.181.938 72.929
Stoklar
9 60.021.620 93.634.274
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.990.076 823.787
Diğer Dönen Varlıklar
336.831 181.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 336.831 181.069
ARA TOPLAM
290.794.330 285.825.386
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
290.794.330 285.825.386
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 26.586 26.586
Diğer Alacaklar
1.958 2.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.958 2.217
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 273.200.000 273.200.000
Maddi Duran Varlıklar
12 382.831.686 384.894.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.464 29.971
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 19.464 29.971
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
656.079.694 658.153.491
TOPLAM VARLIKLAR
946.874.024 943.978.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.203.000 6.702.043
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.203.000 6.702.043
Banka Kredileri
6 20.203.000 6.702.043
Ticari Borçlar
34.411.966 140.219.955
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 12.270.521 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 22.141.445 140.219.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.647.893 3.007.403
Diğer Borçlar
402.492 3.867.866
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 402.492 3.867.866
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
330.008 10.644.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 330.008 10.644.741
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 21.132.685 6.450.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
239.538 236.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 239.538 236.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 31.716 110.966
ARA TOPLAM
79.399.298 171.240.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.399.298 171.240.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
155.367 341.808
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.271.196 8.104.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 9.933.635 7.766.979
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 337.561 337.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 124.802.576 125.913.688
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.229.139 134.360.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
214.628.437 305.600.176
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
732.245.587 638.378.701
Ödenmiş Sermaye
17 46.000.000 46.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
463.505.883 464.795.975
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
463.505.883 464.795.975
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 466.293.277 466.293.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.787.394 -1.497.302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-588.131 -588.131
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-588.131 -588.131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 -588.131 -588.131
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 37.920.263 35.616.881
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 90.250.594 -9.373.264
Net Dönem Karı veya Zararı
95.156.978 101.927.240
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
732.245.587 638.378.701
TOPLAM KAYNAKLAR
946.874.024 943.978.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 177.902.742 45.590.140
Satışların Maliyeti
18 -72.566.286 -37.930.325
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.336.456 7.659.815
BRÜT KAR (ZARAR)
105.336.456 7.659.815
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.993.121 -1.336.204
Pazarlama Giderleri
20 -496.860 -455.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.083.647 311.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.284.434 -86.639
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
99.645.688 6.093.034
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 5.211.528 185.081
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
104.857.216 6.278.115
Finansman Gelirleri
23 11.931.621 11.259.930
Finansman Giderleri
23 -1.213.689 -344.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.575.148 17.193.450
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.418.170 -2.156.968
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -21.206.759 -2.162.776
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 788.589 5.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
95.156.978 15.036.482
DÖNEM KARI (ZARARI)
95.156.978 15.036.482
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
95.156.978 15.036.482
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.290.092 3.234.166
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.800.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -1.612.615 242.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
322.523 -808.542
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 322.523 -808.542
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.290.092 3.234.166
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.866.886 18.270.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
93.866.886 18.270.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026710


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 1,81% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3386 Değişim: -0,16%
Düşük 16,3148 26.05.2022 Yüksek 16,3661
Açılış: 16,3646
17,4860 Değişim: 0,09%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5262
Açılış: 17,4695
972,77 Değişim: -0,20%
Düşük 972,36 26.05.2022 Yüksek 975,64
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.