;

KAP ***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 21:34
KAP ***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.000.000 -713.421 -581.457 28.567.570 -3.682.886 34.633.788 104.223.594 0 104.223.594
Transferler
3.304.867 31.328.921 -34.633.788
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
466.003.707 -95.924 135 31.275.117 497.183.035 0 497.183.035
Kar Payları
-31.553.632 -31.553.632 0 -31.553.632
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
46.000.000 466.003.707 -809.345 -581.322 31.872.437 -3.907.597 31.275.117 569.852.997 0 569.852.997
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.000.000 466.003.707 -809.345 -581.322 31.872.437 -3.907.597 31.275.117 569.852.997 0 569.852.997
Transferler
-2.750.430 3.744.444 30.281.103 -31.275.117 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.040.000 -687.957 -6.809 101.927.240 104.272.474 0 104.272.474
Kar Payları
-36.000.000 -36.000.000 0 -36.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
253.230 253.230 0 253.230
Dönem Sonu Bakiyeler
46.000.000 466.293.277 -1.497.302 -588.131 35.616.881 -9.373.264 101.927.240 638.378.701 0 638.378.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.008.067 78.176.883
Dönem Karı (Zararı)
101.927.240 31.275.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.207 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.858.188 1.598.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.858.188 1.598.967
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-72.425.510
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-72.425.510
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.653.233 2.739.320
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.446.698 -637.123
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.446.698 -637.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.440.930 45.084.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.161 -889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.050.568 12.646.420
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.112.005 -11.459.980
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.546.439 41.132.972
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.914.813 2.765.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
253.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.002.695 82.308.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.254.714 -990.099
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.739.914 -3.141.266
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.078.685 -5.536
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.205.326 1.175.659
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.205.326 1.175.659
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.126.641 -1.181.195
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.126.641 -1.175.195
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.084.957 -29.141.984
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.084.957 2.411.648
Ödenen Temettüler
-36.000.000 -31.553.632
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-998.205 49.029.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-998.205 49.029.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
164.880.067 115.850.704
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
163.881.862 164.880.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 163.881.862 164.880.067
Ticari Alacaklar
2 1.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2 1.956
Diğer Alacaklar
27.304.392 190.791
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 - 8 27.231.463 103.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 72.929 87.587
Stoklar
9 93.634.274 71.522.269
Peşin Ödenmiş Giderler
10 823.787 185.337
Diğer Dönen Varlıklar
16 181.069 1.882.899
ARA TOPLAM
285.825.386 238.663.319
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
285.825.386 238.663.319
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 26.586 35.097
Diğer Alacaklar
2.217 1.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.217 1.870
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 273.200.000 200.774.490
Maddi Duran Varlıklar
12 384.894.717 391.618.550
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.971 20.504
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 29.971 20.504
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
658.153.491 592.450.511
TOPLAM VARLIKLAR
943.978.877 831.113.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 6.702.043 8.787.000
Ticari Borçlar
140.219.955 120.673.516
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 - 7 0 4.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 140.219.955 120.669.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.007.403 2.154.554
Diğer Borçlar
3.867.866 2.684.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.867.866 2.684.511
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.644.741 5.105.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.644.741 5.105.745
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 6.450.804 2.739.914
Kısa Vadeli Karşılıklar
236.362 243.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 236.362 243.867
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 110.966 113.161
ARA TOPLAM
171.240.140 142.502.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.240.140 142.502.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 341.808
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.104.540 6.633.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 7.766.979 6.296.054
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 337.561 337.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 125.913.688 112.124.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.360.036 118.758.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
305.600.176 261.260.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
638.378.701 569.852.997
Ödenmiş Sermaye
17 46.000.000 46.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 464.795.975 465.194.362
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 464.795.975 465.194.362
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 466.293.277 466.003.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.497.302 -809.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -588.131 -581.322
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-588.131 -581.322
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 -588.131 -581.322
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 35.616.881 31.872.437
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -9.373.264 -3.907.597
Net Dönem Karı veya Zararı
101.927.240 31.275.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
638.378.701 569.852.997
TOPLAM KAYNAKLAR
943.978.877 831.113.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 265.650.742 226.088.971
Satışların Maliyeti
18 -220.602.454 -181.495.925
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.048.288 44.593.046
BRÜT KAR (ZARAR)
45.048.288 44.593.046
Genel Yönetim Giderleri
19 - 20 -2.200.520 -1.547.062
Pazarlama Giderleri
19 - 20 -8.113.377 -6.064.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.327.129 4.416.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.520.494 -10.709.060
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.541.026 30.688.361
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 74.004.006 1.196.480
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -412.974
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.545.032 31.471.867
Finansman Gelirleri
23 36.854.168 10.163.626
Finansman Giderleri
23 -13.654.629 -5.296.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
126.744.571 36.339.138
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.817.331 -5.064.021
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -11.614.902 -5.064.615
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -13.202.429 594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
101.927.240 31.275.117
DÖNEM KARI (ZARARI)
101.927.240 31.275.117
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
101.927.240 31.275.117
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.352.043 465.907.783
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 3.800.000 582.504.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -859.946 -119.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-588.011 -116.476.946
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -588.011 -116.476.946
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.809 135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.511 169
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
24 -8.511 169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.702 -34
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.702 -34
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.345.234 465.907.918
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.272.474 497.183.035
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
104.272.474 497.183.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006234


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.