KAP ***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 21:21
KAP ***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.000.000 -713.421 -581.457 28.567.570 -3.682.886 34.633.788 104.223.594 104.223.594
Transferler
3.304.867 31.328.921 -34.633.788 -31.553.633 -31.553.633
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.894 13.377.435 13.303.541 13.303.541
Dönem Sonu Bakiyeler
46.000.000 -787.315 -581.457 31.872.437 -3.907.598 13.377.435 85.973.502 85.973.502
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.000.000 466.003.707 -809.345 -581.322 31.872.437 -3.907.597 31.275.117 569.852.997 569.852.997
Transferler
-1.375.215 3.744.444 27.530.673 -31.275.117 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.040.000 -326.350 23.919.937 26.633.587 26.633.587
Kar Payları
-36.000.001 -36.000.001 -36.000.001
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
253.231 253.231 253.231
Dönem Sonu Bakiyeler
46.000.000 467.668.492 -1.135.695 -581.322 35.616.881 -10.748.479 23.919.937 560.739.814 560.739.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.868.894 -39.216.456
Dönem Karı (Zararı)
23.919.937 13.377.435
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
716.058 923.649
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
134.755 143.111
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.207 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.540.929 1.123.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.388.379 1.123.744
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
152.550
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-420.234 293.917
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-534.185 -637.123
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-534.185 -637.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-112.459.983 -52.775.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.161 1.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.036.110 -13.897.053
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
22.478.289 29.630.798
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.516.934 -66.159.576
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.645.620 -2.350.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
253.231
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-87.823.988 -38.474.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.044.906 -741.866
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.538.194 306.174
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.402.550 1.175.660
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.402.550 1.175.660
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-864.356 -869.486
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-864.356 -869.486
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.086.527 -29.040.847
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.086.526 2.512.786
Ödenen Temettüler
-36.000.001 -31.553.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-125.417.227 -67.951.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-125.417.227 -67.951.129
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
164.880.067 115.850.704
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.462.840 47.899.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.462.840 164.880.067
Ticari Alacaklar
2 1.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2 1.956
Diğer Alacaklar
110.420 190.791
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 - 8 10.260 103.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100.160 87.587
Stoklar
9 49.043.980 71.522.269
Peşin Ödenmiş Giderler
10 35.597.553 185.337
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.736.351 1.882.899
ARA TOPLAM
125.951.146 238.663.319
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
125.951.146 238.663.319
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 35.097 35.097
Diğer Alacaklar
2.633 1.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.633 1.870
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 200.774.490 200.774.490
Maddi Duran Varlıklar
12 387.115.324 391.618.550
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.016 20.504
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 35.016 20.504
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
587.962.560 592.450.511
TOPLAM VARLIKLAR
713.913.706 831.113.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 6.700.474 8.787.000
Ticari Borçlar
20.156.582 120.673.516
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 - 7 7.866 4.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.148.716 120.669.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.152.896 2.154.554
Diğer Borçlar
1.495.009 5.424.425
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 - 8 331.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.163.270 5.424.425
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
456.122 5.105.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 456.122 5.105.745
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
304.419 243.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 304.419 243.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 48.238 113.161
ARA TOPLAM
33.313.740 142.502.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.313.740 142.502.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.477.023 6.633.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.986.912 6.296.054
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 490.111 337.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 112.383.129 112.124.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.860.152 118.758.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.173.892 261.260.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
560.739.814 569.852.997
Ödenmiş Sermaye
17 46.000.000 46.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 466.532.797 465.194.362
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
466.532.797 465.194.362
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 467.668.492 466.003.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.135.695 -809.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-581.322 -581.322
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-581.322 -581.322
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 -581.322 -581.322
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 35.616.881 31.872.437
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -10.748.479 -3.907.597
Net Dönem Karı veya Zararı
23.919.937 31.275.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
560.739.814 569.852.997
TOPLAM KAYNAKLAR
713.913.706 831.113.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 80.052.872 68.876.398 4.705.911 5.899.047
Satışların Maliyeti
18 -65.030.721 -56.011.276 -4.195.312 -4.883.277
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.022.151 12.865.122 510.599 1.015.770
BRÜT KAR (ZARAR)
15.022.151 12.865.122 510.599 1.015.770
Genel Yönetim Giderleri
19 - 20 -5.049.287 -3.845.087 -2.059.726 -1.435.281
Pazarlama Giderleri
19 - 20 -988.790 -591.485 -345.805 -183.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.727.540 1.919.088 1.953.217 395.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.101.076 -1.308.905 -537.384 -77.300
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.610.538 9.038.733 -479.099 -285.104
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 634.561 1.733.521 415.058 1.209.609
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -981.065 0 -981.065
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.245.099 9.791.189 -64.041 -56.560
Finansman Gelirleri
23 18.515.917 7.225.191 2.348.532 1.820.385
Finansman Giderleri
23 -1.097.268 -1.020.327 -402.838 -413.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.663.748 15.996.053 1.881.653 1.350.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.743.811 -2.618.618 296.336 -1.320.383
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.164.045 -2.324.701 -163.394 -85.339
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 420.234 -293.917 459.730 -1.235.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.919.937 13.377.435 2.177.989 29.916
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.919.937 13.377.435 2.177.989 29.916
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.919.937 13.377.435 2.177.989 29.916
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.713.650 -73.894 -476.947 -133.358
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 3.800.000 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -407.937 -92.368 -596.183 -166.698
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-678.413 18.474 119.236 33.340
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -678.413 18.474 119.236 33.340
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.713.650 -73.894 -476.947 -133.358
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.633.587 13.303.541 1.701.042 -103.442
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.633.587 13.303.541 1.701.042 -103.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973830


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.