KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 16:27
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 -3.601.087 931.695 7.330.608 7.330.608
Transferler
931.695 -931.695
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
614.874 614.874 614.874
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 -2.669.392 614.874 7.945.482 7.945.482
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738
Transferler
5.671.130 -5.671.130
Dönem Karı (Zararı)
4.853.793 4.853.793 4.853.793
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 3.001.738 4.853.793 17.855.531 17.855.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.671.592 -1.293.596
Dönem Karı (Zararı)
4.853.793 614.874
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.154.575 -1.434.912
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 315.339 20.699
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-669.303 -806.393
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-362.978 -261.064
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
234.918
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
234.918
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.577.791 -633.066
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.577.791 -633.066
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-94.760 244.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
972.374 -473.558
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.134.691 -325.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 653.142 -355.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
481.549 30.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.591 -110.640
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-213.591 -110.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.204 -96.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 85.204 -96.434
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.930 59.468
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.930 59.468
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.671.592 -1.293.596
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.239.221 1.117.985
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-1.595.738 928.569
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.879
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.012.340 -71.648
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.012.340 -71.648
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
362.978 261.064
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-461.100 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-461.100
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.729 -175.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.729 -175.611
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.829 183.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.100 7.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9.100 37.829
Finansal Yatırımlar
5 16.094.748 11.921.219
Ticari Alacaklar
1.486.698 2.621.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 1.485.618 2.138.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.080 482.629
Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
226.816 13.225
ARA TOPLAM
17.817.362 14.593.662
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.817.362 14.593.662
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 1.218.816 263.691
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.864.454 3.123.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 104.085 109.252
Ertelenmiş Vergi Varlığı
48.376 192.711
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.235.731 3.688.944
TOPLAM VARLIKLAR
22.053.093 18.282.606
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
409.199 475.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
409.199 475.181
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
409.199 475.181
Ticari Borçlar
198.835 113.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 198.835 113.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 237.727 203.144
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
520.591 759.686
Kısa Vadeli Karşılıklar
161.495 861.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 161.495 861.525
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 77.273 145.786
ARA TOPLAM
1.605.120 2.558.953
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.605.120 2.558.953
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.477.025 2.637.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.477.025 2.637.225
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.477.025 2.637.225
Uzun Vadeli Karşılıklar
115.417 84.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 115.417 84.690
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.592.442 2.721.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.197.562 5.280.868
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.855.531 13.001.738
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.001.738 -2.669.392
Net Dönem Karı veya Zararı
4.853.793 5.671.130
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.855.531 13.001.738
TOPLAM KAYNAKLAR
22.053.093 18.282.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 10.789.252 5.009.368 4.199.349 2.886.957
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.789.252 5.009.368 4.199.349 2.886.957
BRÜT KAR (ZARAR)
10.789.252 5.009.368 4.199.349 2.886.957
Genel Yönetim Giderleri
16 -5.093.928 -4.781.447 -2.521.492 -1.931.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
84.109 4.688 52.817 -13.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.889 -5.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.779.433 226.720 1.730.674 936.007
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 944.348 633.066 588.961 -403.372
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.723.781 859.786 2.319.635 532.635
Finansman Giderleri
-234.918 -114.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.488.863 859.786 2.204.985 532.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.635.070 -244.912 -560.866 -44.121
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.490.735 -520.591
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-144.335 -244.912 -40.275 -44.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.853.793 614.874 1.644.119 488.514
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.853.793 614.874 1.644.119 488.514
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.853.793 614.874 1.644.119 488.514
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.853.793 614.874 1.644.119 488.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.853.793 614.874 1.644.119 488.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869020


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.