KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:19
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 -12.055 -914.566 -1.584.666 2.488.713 2.488.713
Transferler
-1.584.666 1.584.666
Dönem Karı (Zararı)
-722.580 -722.580 -722.580
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.813 11.813 11.813
Sermaye Arttırımı
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 10.000.000 -242 -2.499.232 -722.580 6.777.946 6.777.946
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 10.000.000 -2.499.232 -1.101.855 6.398.913 6.398.913
Transferler
-1.101.855 1.101.855
Dönem Karı (Zararı)
-122.501 -122.501 -122.501
Dönem Sonu Bakiyeler
13 10.000.000 -3.601.087 -122.501 6.276.412 6.276.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-882.900 -852.321
Dönem Karı (Zararı)
-122.501 -722.580
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-367.603 -117.988
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 13.806 12.166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 8.334 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-37.786 -61.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-382.395 -66.389
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-382.395 -66.389
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.438 -1.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-392.796 -11.753
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.511 -69.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-96.511 -69.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-186.010 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-186.010 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.852 68.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.852 68.973
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-167.127 -11.369
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-167.127 -11.369
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-882.900 -852.321
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.025.615 -4.142.183
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.028.871 -4.204.033
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.042
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.042
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
37.786 61.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 5.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.000.000
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.715 5.496
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.715 5.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.029 1.704
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
143.744 7.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
143.744 1.029
Finansal Yatırımlar
4 5.811.636 6.458.112
Ticari Alacaklar
5 346.559 250.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.5 346.559 250.048
Diğer Alacaklar
6 67.266 8.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 67.266 8.691
Peşin Ödenmiş Giderler
127.434 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
127.434 0
ARA TOPLAM
6.496.639 6.717.880
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.496.639 6.717.880
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 70.714 38.339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 124.837 129.976
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10.446 40.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
205.997 209.199
TOPLAM VARLIKLAR
6.702.636 6.927.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 83.003 26.152
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 83.003 26.152
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
141.073 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
156.912 465.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 20.087 172.904
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 136.825 292.208
ARA TOPLAM
380.988 491.264
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
380.988 491.264
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
45.236 36.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 45.236 36.902
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.236 36.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
426.224 528.166
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.276.412 6.398.913
Ödenmiş Sermaye
13 10.000.000 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.601.087 -2.499.232
Net Dönem Karı veya Zararı
-122.501 -1.101.855
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.276.412 6.398.913
TOPLAM KAYNAKLAR
6.702.636 6.927.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.806.262 463.068 952.749 275.860
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.806.262 463.068 952.749 275.860
BRÜT KAR (ZARAR)
1.806.262 463.068 952.749 275.860
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.447.785 -1.346.025 -1.274.683 -682.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-641.523 -882.957 -321.934 -406.274
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 549.460 162.292 312.069 103.577
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-92.063 -720.665 -9.865 -302.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-92.063 -720.665 -9.865 -302.697
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.438 -1.915 -3.223 -2.775
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-30.438 -1.915 -3.223 -2.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-122.501 -722.580 -13.088 -305.472
DÖNEM KARI (ZARARI)
-122.501 -722.580 -13.088 -305.472
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-122.501 -722.580 -13.088 -305.472
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 11.813 0 8.830
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 14.766 0 8.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -2.953 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -2.953 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 11.813 0 8.830
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-122.501 -710.767 -13.088 -296.642
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-122.501 -710.767 -13.088 -296.642http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700427


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,00% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2526 Değişim: -0,09%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2756
Açılış: 9,2611
10,7277 Değişim: -0,18%
Düşük 10,7227 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
527,31 Değişim: 0,17%
Düşük 525,06 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.