" />

KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2023 - 18:32
KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 10.000 249.633 49.336 358.969 358.969
Transferler
49.336 -49.336 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.541 26.541 26.541
Dönem Sonu Bakiyeler
9 50.000 10.000 298.969 26.541 385.510 385.510
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 10.000 298.969 137.771 496.740 496.740
Transferler
137.771 -137.771 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.359 61.359 61.359
Dönem Sonu Bakiyeler
9 50.000 10.000 436.740 61.359 558.099 558.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.342 -1.429
Dönem Karı (Zararı)
61.359 26.543
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.453 7.928
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -152.002.133 -150.268.305
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 152.002.133 150.268.305
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 20.453 7.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.471 -33.708
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
876.266.537 971.799.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
215.196 -67.312
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
224.683 -62.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.487 -4.780
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-876.266.537 -971.799.078
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.667 33.604
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-239.667 33.604
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57.341 763
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -152.002.133 -150.268.305
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 152.002.133 150.268.305
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.999 -2.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.342 -1.429
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.342 -1.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 493.777 439.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 541.119 437.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 541.548 494.206
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 1.665.853.112 2.542.119.649
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
1.665.853.112 2.542.119.649
Diğer Alacaklar
137.277 361.960
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
137.277 361.960
Peşin Ödenmiş Giderler
6 16.869 7.452
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.869 7.452
Diğer Dönen Varlıklar
6 3.119 3.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.119 3.049
ARA TOPLAM
1.666.551.925 2.542.986.316
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.666.551.925 2.542.986.316
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
1.666.551.925 2.542.986.316
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.665.973.982 2.542.480.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.665.973.982 2.542.480.186
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 1.665.853.112 2.542.119.649
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 120.870 360.537
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 19.844 9.390
ARA TOPLAM
1.665.993.826 2.542.489.576
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.665.993.826 2.542.489.576
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.665.993.826 2.542.489.576
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
558.099 496.740
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.000 10.000
Yasal Yedekler
10.000 10.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
436.740 298.969
Net Dönem Karı veya Zararı
61.359 137.771
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
558.099 496.740
TOPLAM KAYNAKLAR
1.666.551.925 2.542.986.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 152.201.894 150.338.305
Satışların Maliyeti
11 -152.002.133 -150.268.305
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
199.761 70.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11.071 12.446
Kar Payı Gelirleri
11.071 12.446
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.071 12.446
BRÜT KAR (ZARAR)
210.832 82.446
Genel Yönetim Giderleri
12 -133.028 -74.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.008 26.027
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.812 34.469
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
81.812 34.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.812 34.469
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -20.453 -7.928
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-20.453 -7.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.359 26.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.359 26.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
61.359 26.541
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.359 26.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
61.359 26.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143319


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0242 Değişim: -0,16%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9770 Değişim: -0,50%
Düşük 35,9510 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.548,02 Değişim: -2,04%
Düşük 2.543,05 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.