" />

KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2022 - 18:38
KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480
Transferler
3.542 109.779 -113.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.153 17.153 17.153
Dönem Sonu Bakiyeler
9 50.000 10.000 232.480 17.153 309.633 309.633
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 10.000 232.480 17.153 309.633 309.633
Transferler
17.153 -17.153
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.336 49.336 49.336
Dönem Sonu Bakiyeler
9 50.000 10.000 249.633 49.336 358.969 358.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.857 -27.295
Dönem Karı (Zararı)
49.336 17.153
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
49.336 17.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.445 4.838
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -930.898.910 -388.044.608
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 930.898.910 388.044.608
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 16.445 4.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
81.056 -37.889
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-4.500.000.000 -1.484.078.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.640 -47.076
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.542 -44.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.098 -2.121
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
4.500.000.000 1.484.077.626
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
158.696 9.964
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
158.696 9.964
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
146.837 -15.898
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -930.898.910 -388.044.608
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 930.898.910 388.044.608
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.980 -11.397
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.857 -27.295
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.857 -27.295
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 301.161 328.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 436.018 301.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 439.080 301.938
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 4.591.308.385 6.427.854.378
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
4.591.308.385 6.427.854.378
Diğer Alacaklar
7 144.610 80.353
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
144.610 80.353
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.820 9.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.820 9.416
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 2.857
Diğer Dönen Varlıklar
6 11.537 8.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.537 8.680
ARA TOPLAM
4.591.906.432 6.428.257.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.591.906.432 6.428.257.622
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
4.591.906.432 6.428.257.622
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.591.545.855 6.427.947.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.591.545.855 6.427.947.989
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 4.591.308.385 6.427.854.378
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 237.470 93.611
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 1.608 0
ARA TOPLAM
4.591.547.463 6.427.947.989
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.591.547.463 6.427.947.989
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.591.547.463 6.427.947.989
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
358.969 309.633
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.000 10.000
Yasal Yedekler
10.000 10.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
249.633 232.480
Net Dönem Karı veya Zararı
49.336 17.153
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
358.969 309.633
TOPLAM KAYNAKLAR
4.591.906.432 6.428.257.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 931.028.910 388.194.608
Satışların Maliyeti
11 -930.898.910 -388.044.608
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
130.000 150.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
39.565 18.723
Kar Payı Gelirleri
39.565 18.723
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.565 18.723
BRÜT KAR (ZARAR)
169.565 168.723
Genel Yönetim Giderleri
12 -209.162 -206.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 105.378 59.479
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.781 21.991
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.781 21.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.781 21.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.445 -4.838
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -16.445 -4.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.336 17.153
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.336 17.153
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.336 17.153
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.336 17.153
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.336 17.153http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000472


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.917 Değişim: -0,68% Hacim : 56.827 Mio.TL Son veri saati : 14:57
Düşük 10.910 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0870 Değişim: 0,85%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
36,0188 Değişim: 1,17%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0359
Açılış: 35,6018
2.520,24 Değişim: -0,35%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.