KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2021 - 18:24
KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480
Transferler
3.542 109.780 -113.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.212 26.212 26.212
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 232.481 26.211 318.692 318.692
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 10.000 232.480 17.155 309.635 309.635
Transferler
17.155 -17.155
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.415 27.415 27.415
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 249.635 27.415 337.050 337.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.627 -44.094
Dönem Karı (Zararı)
27.415 26.212
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.415 26.212
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.139 7.393
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -688.176.836 -268.224.115
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 688.176.836 268.224.115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 9.139 7.393
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
76.061 -66.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-3.105.522.375 -1.179.465.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.348 10.434
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.423 4.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.075 5.955
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
3.105.522.375 1.179.464.963
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.409 -76.657
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
117.409 -76.657
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
112.615 -33.192
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -688.176.836 -268.224.115
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 688.176.836 268.224.115
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.988 -10.902
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.627 -44.094
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.627 -44.094
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 301.938 328.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 411.565 284.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 414.058 301.938
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 9.533.376.753 6.427.854.378
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
9.533.376.753 6.427.854.378
Diğer Alacaklar
120.283 80.353
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
120.283 80.353
Peşin Ödenmiş Giderler
6 5.461 9.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.461 9.416
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 2.857
Diğer Dönen Varlıklar
6 11.562 8.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.562 8.680
ARA TOPLAM
9.533.928.117 6.428.257.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.533.928.117 6.428.257.622
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
9.533.928.117 6.428.257.622
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.533.587.773 6.427.947.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.533.587.773 6.427.947.989
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 9.533.376.753 6.427.854.378
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 211.020 93.611
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 3.294
ARA TOPLAM
9.533.591.067 6.427.947.989
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.533.591.067 6.427.947.989
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.533.591.067 6.427.947.989
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
337.050 309.633
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.000 10.000
Yasal Yedekler
10.000 10.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
249.635 232.480
Net Dönem Karı veya Zararı
27.415 17.153
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
337.050 309.633
TOPLAM KAYNAKLAR
9.533.928.117 6.428.257.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 688.106.836 268.224.115 280.206.569 93.364.757
Satışların Maliyeti
11 -688.036.836 -268.114.115 -280.196.569 -93.304.757
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.000 110.000 10.000 60.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
28.905 14.791 11.838 4.178
Kar Payı Gelirleri
28.905 14.791 11.838 4.178
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.905 14.791 11.838 4.178
BRÜT KAR (ZARAR)
98.905 124.791 21.838 64.178
Genel Yönetim Giderleri
12 -167.909 -168.928 -66.642 7.742 27.901 -3.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.554 33.605 -16.903 3.979
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.554 33.605 -16.903 3.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.554 33.605 -16.903 3.979
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -9.139 -7.393 4.225 -875
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.139 -7.393 4.225 -875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.415 26.212 -12.678 3.104
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.415 26.212 -12.678 3.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
27.415 26.212 -12.678 3.104
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.415 26.212 -12.678 3.104
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.415 26.212 -12.678 3.104http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971749


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: 0,81% Hacim : 8.119 Mio.TL Son veri saati : 11:15
Düşük 2.003 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,6142 Değişim: -0,26%
Düşük 13,5673 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,1612 Değişim: -0,46%
Düşük 15,1423 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
785,40 Değişim: -0,34%
Düşük 783,64 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.