KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2020 - 18:16
KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159
Transferler
0 3.601 68.413 -72.014 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 46.645 46.645 46.645
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 6.458 122.701 46.645 225.804 225.804
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 6.458 122.701 113.321 292.481 292.481
Transferler
3.542 109.780 -113.322 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.381 5.381 5.381
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 232.481 5.380 297.862 297.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.173 11.426
Dönem Karı (Zararı)
5.381 46.645
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.381 46.645
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.184 13.156
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -83.653.118 -181.105.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 83.653.118 181.105.978
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.184 13.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.669 -52.899
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-288.607.417 -432.949.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.786 -55.006
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.400 -47.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
386 -7.806
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
288.607.417 432.949.988
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.455 2.032
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-57.455 2.032
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.472 6.902
Ödenen Faiz
11 -83.653.118 -181.105.978
Alınan Faiz
10 83.653.118 181.105.978
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-701 4.524
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.173 11.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.173 11.426
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 328.456 288.292
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 309.283 299.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 309.283 328.456
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 1.945.714.169 1.970.266.752
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
1.945.714.169 1.970.266.752
Diğer Alacaklar
0 35.400
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 35.400
Peşin Ödenmiş Giderler
6 5.309 7.294
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.309 7.294
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 701 0
Diğer Dönen Varlıklar
6 10.280 8.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.280 8.680
ARA TOPLAM
1.946.039.742 1.970.646.582
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.946.039.742 1.970.646.582
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 3.286.670.000 2.973.510.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
3.286.670.000 2.973.510.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.286.670.000 2.973.510.000
TOPLAM VARLIKLAR
5.232.709.742 4.944.156.582
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.945.740.362 1.970.350.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.945.740.362 1.970.350.400
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 1.945.714.169 1.970.266.752
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 26.193 83.648
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 1.518 3.702
ARA TOPLAM
1.945.741.880 1.970.354.102
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.945.741.880 1.970.354.102
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.286.670.000 2.973.510.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.286.670.000 2.973.510.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3.286.670.000 2.973.510.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.286.670.000 2.973.510.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.232.411.880 4.943.864.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
297.862 292.480
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.000 6.458
Yasal Yedekler
10.000 6.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
232.481 122.701
Net Dönem Karı veya Zararı
5.381 113.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
297.862 292.480
TOPLAM KAYNAKLAR
5.232.709.742 4.944.156.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 83.683.118 181.225.978
Satışların Maliyeti
11 -83.653.118 -181.105.978
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.000 120.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
5.173 2.642
Kar Payı Gelirleri
5.173 2.642
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.173 2.642
BRÜT KAR (ZARAR)
35.173 122.642
Genel Yönetim Giderleri
12 -80.425 -62.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 52.151 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.899 59.801
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.899 59.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.899 59.801
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.518 -13.156
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.518 -13.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.381 46.645
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.381 46.645
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.381 46.645
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.381 46.645
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.381 46.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844547


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.458 Değişim: 1,14% Hacim : 14.188 Mio.TL Son veri saati : 16:44
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.461
Açılış: 1.449
8,2586 Değişim: 0,30%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0344 Değişim: 0,08%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
488,82 Değişim: 0,83%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 490,11
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.