KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 20:22
KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 1.934 36.751 5.325 94.010 0 94.010
Transferler
0 265 5.060 -5.325 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 15.626 15.626 0 15.626
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 2.199 41.811 15.626 109.636 0 109.636
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.200 41.810 13.135 107.145 0 107.145
Transferler
0 657 12.478 -13.135 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 86.863 86.863 0 86.863
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 2.857 54.288 86.863 194.008 0 194.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.526 44.130
Dönem Karı (Zararı)
86.863 15.626
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
86.863 15.626
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.500 3.952
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -223.733.993 -186.578.924
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 223.733.993 186.578.924
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 24.500 3.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.837 24.552
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-1.437.192.578 -131.663.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.470 -31.308
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.193 -31.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.723
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
1.437.192.578 131.663.320
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.633 55.860
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
45.633 55.860
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
83.526 44.130
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
10 223.733.993 186.578.924
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
11 -223.733.993 -186.578.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.526 44.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.526 44.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 109.890 125.158
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 193.416 169.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 193.416 109.890
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 3.953.393.493 1.143.827.915
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
3.953.393.493 1.143.827.915
Diğer Alacaklar
76.193
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
76.193
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.494 5.016
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.494 5.016
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 597
Diğer Dönen Varlıklar
3.748 3.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 3.748 3.949
ARA TOPLAM
3.953.669.344 1.143.947.367
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.953.669.344 1.143.947.367
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 3.186.987.000 4.559.360.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
3.186.987.000 4.559.360.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.186.987.000 4.559.360.000
TOPLAM VARLIKLAR
7.140.656.344 5.703.307.367
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.953.450.836 1.143.840.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.953.450.836 1.143.840.222
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 3.953.393.493 1.143.827.915
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 57.343 12.307
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 24.500
ARA TOPLAM
3.953.475.336 1.143.840.222
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.953.475.336 1.143.840.222
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.186.987.000 4.559.360.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.186.987.000 4.559.360.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3.186.987.000 4.559.360.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.186.987.000 4.559.360.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.140.462.336 5.703.200.222
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
194.008 107.145
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.857 2.200
Yasal Yedekler
2.857 2.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.288 41.810
Net Dönem Karı veya Zararı
86.863 13.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
194.008 107.145
TOPLAM KAYNAKLAR
7.140.656.344 5.703.307.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 223.903.993 186.628.924 124.544.705 116.662.172
Satışların Maliyeti
11 -223.733.993 -186.578.924 -124.434.705 -116.627.173
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
170.000 50.000 110.000 34.999
BRÜT KAR (ZARAR)
170.000 50.000 110.000 34.999
Genel Yönetim Giderleri
12 -58.637 -80.351 7.625 -52.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 49.929 0 35.749
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.363 19.578 117.625 18.664
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
111.363 19.578 117.625 18.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
111.363 19.578 117.625 18.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -24.500 -3.952 -25.167 -3.769
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-24.500 -3.952 -25.167 -3.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.863 15.626 92.458 14.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.863 15.626 92.458 14.895
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
86.863 15.626 92.458 14.895
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.863 15.626 92.458 14.895
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
86.863 15.626 92.458 14.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700485


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5192 Değişim: -0,96%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0882 Değişim: -0,94%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
777,35 Değişim: -1,36%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.