KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

13.11.2023 - 18:43
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.097.170 9.124.034
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.921.765 5.022.691
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.628 3.257
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.628 3.257
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.941.393 5.019.434
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6.611.766 6.691.715
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.670.373 -1.672.281
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.175.405 14.146.725


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.595.131 23.250 1.874 0 0 -52.112 0 0 0 -25.323 0 0 3.359.858 52.448 2.501.727 10.456.853 0 10.456.853
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.595.131 23.250 1.874 0 0 -52.112 0 0 0 -25.323 0 0 3.359.858 52.448 2.501.727 10.456.853 0 10.456.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.257 0 0 0 5.019.434 0 0 0 0 9.124.034 14.146.725 0 14.146.725
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -813 -2.042 0 -2.855 0 -2.855
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.251.727 0 -2.501.727 -250.000 0 -250.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 -250.000 0 -250.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.251.727 -2.251.727 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.501.727 -2.501.727 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -48.855 0 0 0 4.994.111 0 0 5.610.772 50.406 9.124.034 24.350.723 0 24.350.723
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.595.131 23.250 1.874 0 0 -294.407 0 0 0 4.683.503 0 0 5.610.413 51.631 14.043.447 28.714.842 0 28.714.842
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.595.131 23.250 1.874 0 0 -294.407 0 0 0 4.683.503 0 0 5.610.413 51.631 14.043.447 28.714.842 0 28.714.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 19.628 0 0 0 -4.941.393 0 0 0 0 17.097.170 12.175.405 0 12.175.405
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 8.987 0 9.390 0 9.390
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.643.447 0 -14.043.447 -1.400.000 0 -1.400.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.400.000 0 -1.400.000 0 -1.400.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.643.447 -12.643.447 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.043.447 -14.043.447 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -274.779 0 0 0 -257.890 0 0 18.254.263 60.618 17.097.170 39.499.637 0 39.499.637


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 40.552.252 23.746.132 16.057.576 9.685.022
Kredilerden Alınan Kar Payları
23.804.292 13.530.513 8.889.853 5.750.624
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
0 96.729 0 0
Bankalardan Alınan Gelirler
424.889 118.603 167.031 42.439
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
13.346.389 8.847.569 5.747.199 3.405.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
440.961 380.791 152.825 122.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.454.642 7.905.843 4.569.622 2.974.970
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.450.786 560.935 1.024.752 308.176
Finansal Kiralama Gelirleri
2.902.057 1.101.807 1.219.057 466.496
Diğer Kar Payı Gelirleri
74.625 50.911 34.436 20.039
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-16.806.732 -8.066.685 -7.595.737 -3.498.522
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -14.207.908 -6.791.064 -6.490.016 -3.073.558
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -2.346.958 -1.135.205 -1.029.659 -392.187
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-156.260 -82.035 -39.361 -11.053
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-95.606 -58.381 -36.701 -21.724
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
23.745.520 15.679.447 8.461.839 6.186.500
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.980.614 907.908 1.109.704 425.616
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.228.471 1.720.210 2.023.809 700.208
Gayri Nakdi Kredilerden
281.801 153.645 107.511 61.741
Diğer
(5.4.13.) 3.946.670 1.566.565 1.916.298 638.467
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.247.857 -812.302 -914.105 -274.592
Gayri Nakdi Kredilere
-1.858 -680 -516 -308
Diğer
(5.4.13.) -2.245.999 -811.622 -913.589 -274.284
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 1.311 1.597 714 798
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 8.519.892 4.053.292 2.170.934 1.630.538
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.436.515 404.690 577.924 177.917
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
8.412.253 4.487.055 4.219.602 3.831.274
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.328.876 -838.453 -2.626.592 -2.378.653
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 1.781.591 1.380.078 392.552 541.872
FAALİYET BRÜT KÂRI
36.028.928 22.022.322 12.135.743 8.785.324
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -5.606.040 -5.344.576 542.592 -2.149.907
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -439.348 -532.730 -171.943 -208.355
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.074.954 -2.557.704 -1.470.665 -1.269.700
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -3.589.843 -1.882.718 -1.348.293 -751.075
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
22.318.743 11.704.594 9.687.434 4.406.287
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 22.318.743 11.704.594 9.687.434 4.406.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -5.221.573 -2.580.560 -2.662.297 -1.103.839
Cari Vergi Karşılığı
-6.044.351 -2.992.232 -3.042.819 -981.436
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-609.575 -1.210.007 -418.824 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.432.353 1.621.679 799.346 -122.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 17.097.170 9.124.034 7.025.137 3.302.448
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 17.097.170 9.124.034 7.025.137 3.302.448
Grubun Karı (Zararı)
17.097.170 9.124.034 7.025.137 3.302.448
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
78.665.770 160.991.814 239.657.584 48.555.663 121.379.398 169.935.061
Nakit ve Nakit Benzerleri
24.652.625 113.852.885 138.505.510 8.576.220 86.110.828 94.687.048
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 24.308.086 99.676.101 123.984.187 8.544.877 67.708.111 76.252.988
Bankalar
(5.1.3.) 15.723 14.178.068 14.193.791 31.463 18.404.124 18.435.587
Para Piyasalarından Alacaklar
329.173 0 329.173 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-357 -1.284 -1.641 -120 -1.407 -1.527
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.220.524 21.529.997 29.750.521 3.464.353 13.446.645 16.910.998
Devlet Borçlanma Senetleri
420.794 20.213.180 20.633.974 449.467 12.760.756 13.210.223
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
7.799.730 1.316.817 9.116.547 3.014.886 685.889 3.700.775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 44.886.078 25.304.060 70.190.138 35.960.597 21.604.612 57.565.209
Devlet Borçlanma Senetleri
44.825.491 24.757.009 69.582.500 35.912.851 18.716.677 54.629.528
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
60.587 198.787 259.374 37.769 123.209 160.978
Diğer Finansal Varlıklar
0 348.264 348.264 9.977 2.764.726 2.774.703
Türev Finansal Varlıklar
906.543 304.872 1.211.415 554.493 217.313 771.806
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2.) 906.543 304.872 1.211.415 554.493 217.313 771.806
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11.) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
199.959.537 120.463.695 320.423.232 120.538.839 84.958.103 205.496.942
Krediler
(5.1.5.) 169.688.747 92.279.245 261.967.992 111.911.757 64.828.256 176.740.013
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 15.832.607 17.812.235 33.644.842 7.312.649 13.550.753 20.863.402
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 24.902.341 17.542.061 42.444.402 8.902.045 12.776.690 21.678.735
Devlet Borçlanma Senetleri
24.902.341 17.542.061 42.444.402 8.902.045 12.776.690 21.678.735
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.464.158 -7.169.846 -17.634.004 -7.587.612 -6.197.596 -13.785.208
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16.) 352.274 0 352.274 117.719 0 117.719
Satış Amaçlı
352.274 0 352.274 117.719 0 117.719
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.962.925 0 2.962.925 2.462.925 0 2.462.925
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 2.942.925 0 2.942.925 2.442.925 0 2.442.925
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.819.245 0 2.819.245 2.419.245 0 2.419.245
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
123.680 0 123.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12.) 2.415.840 1.009 2.416.849 1.765.668 1.397 1.767.065
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13.) 782.345 34 782.379 397.365 38 397.403
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
782.345 34 782.379 397.365 38 397.403
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14.) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 3.604.989 0 3.604.989 1.083.223 0 1.083.223
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 19.271.667 149.954 19.421.621 2.285.717 1.084.725 3.370.442
VARLIKLAR TOPLAMI
308.015.347 281.606.506 589.621.853 177.207.119 207.423.661 384.630.780
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 218.915.404 209.835.213 428.750.617 146.153.746 155.364.117 301.517.863
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 2.526.515 66.775.093 69.301.608 3.153.871 26.939.456 30.093.327
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
411.034 0 411.034 124.831 0 124.831
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
133.882 326.698 460.580 32.369 167.551 199.920
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 133.882 326.698 460.580 32.369 167.551 199.920
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.6.) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.5.) 760.936 14.279 775.215 506.640 10.214 516.854
KARŞILIKLAR
(5.2.7.) 3.013.766 2.619.768 5.633.534 3.027.134 1.594.718 4.621.852
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.386.608 195.386 1.581.994 1.476.391 104.437 1.580.828
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.627.158 2.424.382 4.051.540 1.550.743 1.490.281 3.041.024
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.8.1.) 3.178.182 0 3.178.182 1.965.386 0 1.965.386
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.10.) 0 16.704.088 16.704.088 0 11.424.892 11.424.892
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 16.704.088 16.704.088 0 11.424.892 11.424.892
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.4.) 21.823.914 3.083.444 24.907.358 3.625.691 1.825.322 5.451.013
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11.) 39.567.588 -67.951 39.499.637 28.780.813 -65.971 28.714.842
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131
Sermaye Yedekleri
25.124 0 25.124 25.124 0 25.124
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.250 0 23.250 23.250 0 23.250
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.874 0 1.874
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-274.779 0 -274.779 -294.407 0 -294.407
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-189.939 -67.951 -257.890 4.749.474 -65.971 4.683.503
Kar Yedekleri
18.254.263 0 18.254.263 5.610.413 0 5.610.413
Yasal Yedekler
1.348.129 0 1.348.129 505.957 0 505.957
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
16.674.091 0 16.674.091 4.872.338 0 4.872.338
Diğer Kar Yedekleri
232.043 0 232.043 232.118 0 232.118
Kar veya Zarar
17.157.788 0 17.157.788 14.095.078 0 14.095.078
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
60.618 0 60.618 51.631 0 51.631
Dönem Net Kâr veya Zararı
17.097.170 0 17.097.170 14.043.447 0 14.043.447
Azınlık Payları
(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
290.331.221 299.290.632 589.621.853 187.370.481 197.260.299 384.630.780


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
142.581.282 135.033.328 277.614.610 107.189.200 96.208.431 203.397.631
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 31.521.322 20.306.347 51.827.669 18.291.092 12.533.961 30.825.053
Teminat Mektupları
28.787.772 10.999.786 39.787.558 16.931.093 6.225.572 23.156.665
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
711.056 22.680 733.736 524.697 19.615 544.312
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.465.389 77.242 1.542.631 842.590 48.079 890.669
Diğer Teminat Mektupları
26.611.327 10.899.864 37.511.191 15.563.806 6.157.878 21.721.684
Banka Kredileri
39.467 212.603 252.070 19.680 116.401 136.081
İthalat Kabul Kredileri
39.467 212.603 252.070 19.680 116.401 136.081
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
636 8.774.158 8.774.794 1.538 5.970.275 5.971.813
Belgeli Akreditifler
0 1.851.333 1.851.333 902 2.300.601 2.301.503
Diğer Akreditifler
636 6.922.825 6.923.461 636 3.669.674 3.670.310
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.693.447 319.800 3.013.247 1.338.781 221.713 1.560.494
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 89.439.964 9.059.939 98.499.903 73.375.074 7.349.441 80.724.515
Cayılamaz Taahhütler
34.346.956 9.059.939 43.406.895 18.469.566 7.349.441 25.819.007
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.444.250 9.059.939 10.504.189 814.487 7.349.441 8.163.928
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
67.500 0 67.500 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.256.874 0 3.256.874 2.156.966 0 2.156.966
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.860.449 0 3.860.449 2.368.988 0 2.368.988
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
25.532.523 0 25.532.523 12.943.765 0 12.943.765
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
185.360 0 185.360 185.360 0 185.360
Cayılabilir Taahhütler
55.093.008 0 55.093.008 54.905.508 0 54.905.508
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
55.093.008 0 55.093.008 54.905.508 0 54.905.508
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2.) 21.619.996 105.667.042 127.287.038 15.523.034 76.325.029 91.848.063
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
21.619.996 105.667.042 127.287.038 15.523.034 76.325.029 91.848.063
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.513.233 8.312.089 11.825.322 3.992.893 5.727.899 9.720.792
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.513.233 2.522.258 6.035.491 3.576.691 1.457.222 5.033.913
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 5.789.831 5.789.831 416.202 4.270.677 4.686.879
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
18.106.763 97.354.953 115.461.716 11.530.141 70.597.130 82.127.271
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.020.623.915 2.263.606.116 4.284.230.031 1.312.038.282 1.068.954.968 2.380.993.250
EMANET KIYMETLER
68.660.613 1.636.216.951 1.704.877.564 39.623.059 627.887.032 667.510.091
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.879.842 1.587.995.947 1.605.875.789 6.857.433 591.531.785 598.389.218
Tahsile Alınan Çekler
45.952.959 1.173.455 47.126.414 29.772.990 1.200.703 30.973.693
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.827.812 1.628.940 6.456.752 2.992.636 942.241 3.934.877
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 45.418.609 45.418.609 0 34.212.303 34.212.303
REHİNLİ KIYMETLER
1.951.526.281 627.029.069 2.578.555.350 1.272.403.584 440.847.619 1.713.251.203
Menkul Kıymetler
3.181.618 219.091 3.400.709 3.206.824 149.703 3.356.527
Teminat Senetleri
100.977 11.057.636 11.158.613 100.977 7.556.173 7.657.150
Emtia
56.884.275 3.049.659 59.933.934 41.494.368 2.365.162 43.859.530
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
446.182.506 12.935.356 459.117.862 304.239.836 8.876.771 313.116.607
Diğer Rehinli Kıymetler
1.445.176.905 599.767.327 2.044.944.232 923.361.579 421.899.810 1.345.261.389
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
437.021 360.096 797.117 11.639 220.317 231.956
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.163.205.197 2.398.639.444 4.561.844.641 1.419.227.482 1.165.163.399 2.584.390.881


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
19.071.874 2.334.852
Alınan Kar Payları
32.295.659 10.659.461
Ödenen Kar Payları
-13.388.669 -6.699.137
Alınan Temettüler
1.311 1.597
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.228.471 1.720.210
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.375.896 2.065.077
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
895.699 1.406.511
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.073.788 -1.864.176
Ödenen Vergiler
-3.622.948 -2.279.280
Diğer
-2.639.757 -2.675.411
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
12.111.259 9.822.684
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.601.335 -3.302.806
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-16.961.050 -11.615.874
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-76.479.798 -48.122.921
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.935.110 6.142.961
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
30.687 975.283
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
82.506.311 63.640.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
22.063.974 -2.381.435
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.617.360 4.487.320
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
31.183.133 12.157.536
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-27.745.217 -14.302.489
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-522.500 -30.420
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.036.710 -466.003
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
313.710 548.176
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-11.626.818 -10.922.826
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
860.679 4.075.119
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-15.895.000 -13.334.592
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
692.130 5.924.666
Diğer
-530.708 -96.609
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.495.606 -308.381
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.400.000 -250.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-95.606 -58.381
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
24.005.390 12.877.508
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
25.947.700 10.424.174
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
45.273.124 36.643.018
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
71.220.824 47.067.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217618


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,00% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9119 Değişim: 0,06%
Düşük 28,8561 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4605 Değişim: 0,00%
Düşük 31,3912 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.940,14 Değişim: 0,83%
Düşük 1.922,44 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.