" />

KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:22
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.725.682 1.352.397
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-18.330 -248.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-18.330 -248.293
Yabancı Para Çevrim Farkları
130.044 261.833
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-65.349 -415.680
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 11.512
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-129.964 -264.351
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.939 158.393
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.707.352 1.104.104


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 21.283 244.442 156.304 405.937 0 405.937
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937
Yeni Bakiye
3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 198.603 -185.436 0 1.494.059 155.285 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 261.833 -324.230 -185.896 0 0 0 1.342.862 1.094.569 1.057 1.095.626
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85 -727.948 -6.534 -734.567 -6 -734.573
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.377 156.750 -1.267.407 -7.280 0 -7.280
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 0 -7.280 0 -7.280
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 -1.102.558 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 1.266.588 -1.267.407 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -19.082 0 0 487.345 -125.627 -371.332 0 1.997.351 -415.913 1.342.862 7.517.134 29.512 7.546.646
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 -89.180 1.413.655 8.000.810 30.004 8.030.814
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 -89.180 1.413.655 8.000.810 30.004 8.030.814
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 130.044 -44.403 -103.971 0 0 0 1.704.128 1.685.798 1.908 1.687.706
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.317 0 0 3.317 6 3.323
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.404.523 0 -1.413.655 -9.132 0 -9.132
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 0 -9.132 0 -9.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.413.655 -1.413.655 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.413.655 -1.413.655 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 616.387 -45.708 -479.751 0 3.404.645 -89.180 1.704.128 9.680.793 31.918 9.712.711


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 9.324.621 6.878.846 3.337.954 2.681.919
Kredilerden Alınan Kar Payları
6.034.976 4.547.823 2.185.597 1.626.964
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
151.069 24.703 67.104 12.659
Bankalardan Alınan Gelirler
172.395 162.669 44.486 33.382
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
2.528.865 1.860.639 887.761 903.586
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
170.100 257.720 55.445 103.330
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.206.874 1.445.004 774.084 736.970
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
151.891 157.915 58.232 63.286
Finansal Kiralama Gelirleri
385.464 244.690 148.215 93.015
Diğer Kar Payı Gelirleri
51.852 38.322 4.791 12.313
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-3.824.710 -2.248.696 -1.491.323 -810.761
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -2.394.340 -1.405.928 -941.576 -424.849
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -293.991 -283.320 -90.003 -109.724
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-441.241 -254.205 -173.108 -173.786
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-657.781 -257.756 -274.537 -88.207
Kiralama Kar Payı Giderleri
-37.357 -47.487 -12.099 -14.195
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
5.499.911 4.630.150 1.846.631 1.871.158
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
350.019 184.811 135.583 58.674
Alınan Ücret ve Komisyonlar
862.889 638.030 333.305 222.785
Gayri Nakdi Kredilerden
104.036 133.361 35.904 43.252
Diğer
(5.4.13.) 758.853 504.669 297.401 179.533
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-512.870 -453.219 -197.722 -164.111
Gayri Nakdi Kredilere
-14.276 -10.006 -5.125 -4.671
Diğer
(5.4.13.) -498.594 -443.213 -192.597 -159.440
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 5.843 68 0 60
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 260.623 1.122.181 46.340 235.801
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
45.756 50.070 -19.912 -1.913
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.152.192 308.569 288.284 773.502
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-937.325 763.542 -222.032 -535.788
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 1.895.525 1.290.285 495.007 444.605
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.011.921 7.227.495 2.523.561 2.610.298
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -2.488.826 -2.654.574 -775.023 -1.074.235
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -39.615 -238.229 -2.348 -97.953
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -1.167.915 -987.129 -380.397 -311.801
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -2.069.951 -1.654.814 -773.396 -539.654
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.245.614 1.692.749 592.397 586.655
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
20.988 15.416 7.069 5.977
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 2.266.602 1.708.165 599.466 592.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -540.920 -355.768 -152.893 -119.639
Cari Vergi Karşılığı
-911.354 -472.248 -330.402 -145.773
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-50.177 -192.641 5.700 -33.750
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
420.611 309.121 171.809 59.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 1.725.682 1.352.397 446.573 472.993
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 1.725.682 1.352.397 446.573 472.993
Grubun Karı (Zararı)
1.704.128 1.342.862 399.539 474.443
Azınlık Payları Karı (Zararı)
21.554 9.535 47.034 -1.450
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.949.628 72.878.761 91.828.389 18.713.223 42.715.415 61.428.638
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.798.644 53.675.455 56.474.099 2.258.436 30.222.312 32.480.748
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 2.354.169 41.157.392 43.511.561 1.144.427 23.966.543 25.110.970
Bankalar
(5.1.3.) 444.952 12.521.368 12.966.320 1.114.456 6.256.097 7.370.553
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-477 -3.305 -3.782 -447 -328 -775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
277.785 8.050.864 8.328.649 942.789 6.820.410 7.763.199
Devlet Borçlanma Senetleri
118.549 6.920.203 7.038.752 315.651 6.735.347 7.050.998
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
159.236 1.130.661 1.289.897 627.138 85.063 712.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 15.658.256 10.879.441 26.537.697 15.383.452 5.339.633 20.723.085
Devlet Borçlanma Senetleri
15.522.390 10.704.494 26.226.884 15.299.606 5.190.032 20.489.638
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.542 51.868 60.410 8.741 40.405 49.146
Diğer Finansal Varlıklar
127.324 123.079 250.403 75.105 109.196 184.301
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 214.943 273.001 487.944 128.546 333.060 461.606
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2.) 214.943 273.001 487.944 128.546 333.060 461.606
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11.) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 48.774.297 47.520.413 96.294.710 51.153.513 32.863.417 84.016.930
Krediler
50.659.461 41.101.758 91.761.219 52.228.594 25.726.231 77.954.825
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 2.696.281 5.577.630 8.273.911 2.360.266 2.650.730 5.010.996
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 276.095 3.225.901 3.501.996 268.323 6.231.487 6.499.810
Devlet Borçlanma Senetleri
276.095 3.019.806 3.295.901 268.323 6.049.489 6.317.812
Diğer Finansal Varlıklar
0 206.095 206.095 0 181.998 181.998
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-4.857.540 -2.384.876 -7.242.416 -3.703.670 -1.745.031 -5.448.701
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16.) 320.470 0 320.470 519.087 0 519.087
Satış Amaçlı
320.470 0 320.470 519.087 0 519.087
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
105.979 0 105.979 84.991 0 84.991
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 82.299 0 82.299 61.311 0 61.311
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
82.299 0 82.299 61.311 0 61.311
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12.) 932.128 15.223 947.351 909.226 14.856 924.082
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13.) 229.075 77.547 306.622 195.884 77.261 273.145
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
229.075 77.547 306.622 195.884 77.261 273.145
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14.) 52.470 0 52.470 77.457 0 77.457
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 1.183.035 80.524 1.263.559 761.880 73.642 835.522
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 2.506.441 1.669.328 4.175.769 1.710.414 8.326.847 10.037.261
VARLIKLAR TOPLAMI
73.053.523 122.241.796 195.295.319 74.125.675 84.071.438 158.197.113
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 46.672.006 110.501.251 157.173.257 33.478.939 93.215.622 126.694.561
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 174.785 2.754.525 2.929.310 175.272 5.029.049 5.204.321
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.344.455 0 2.344.455 185.225 0 185.225
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4.569.181 4.118.019 8.687.200 1.821.975 3.337.298 5.159.273
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
13.476 662.685 676.161 1.390.486 286.320 1.676.806
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 13.476 662.685 676.161 1.390.486 286.320 1.676.806
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.7.) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6.) 353.494 630 354.124 345.320 3.974 349.294
KARŞILIKLAR
(5.2.8.) 3.460.784 480.732 3.941.516 3.316.160 406.642 3.722.802
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
412.971 4.047 417.018 436.440 1.014 437.454
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
2.460.405 0 2.460.405 2.118.814 0 2.118.814
Diğer Karşılıklar
587.408 476.685 1.064.093 760.906 405.628 1.166.534
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9.1.) 366.901 2.111 369.012 388.013 1.857 389.870
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.11.) 0 5.373.933 5.373.933 0 4.590.265 4.590.265
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 5.373.933 5.373.933 0 4.590.265 4.590.265
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5.) 2.219.237 1.514.403 3.733.640 1.624.489 569.393 2.193.882
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.12.) 9.738.280 -25.569 9.712.711 8.064.461 -33.647 8.030.814
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131
Sermaye Yedekleri
26.399 0 26.399 26.399 0 26.399
Hisse Senedi İhraç Primleri
24.525 0 24.525 24.525 0 24.525
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.874 0 1.874
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-51.258 0 -51.258 -51.258 0 -51.258
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.047 87.881 90.928 23.115 86.143 109.258
Kar Yedekleri
3.404.645 0 3.404.645 1.996.805 0 1.996.805
Yasal Yedekler
389.701 0 389.701 310.296 0 310.296
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.936.850 0 2.936.850 1.617.135 0 1.617.135
Diğer Kar Yedekleri
78.094 0 78.094 69.374 0 69.374
Kar veya Zarar
1.728.398 -113.450 1.614.948 1.444.265 -119.790 1.324.475
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
30.610 -119.790 -89.180 -295.348 -126.315 -421.663
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.697.788 6.340 1.704.128 1.739.613 6.525 1.746.138
Azınlık Payları
(5.2.13.) 31.918 0 31.918 30.004 0 30.004
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
69.912.599 125.382.720 195.295.319 50.790.340 107.406.773 158.197.113


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
70.233.919 77.394.270 147.628.189 86.647.683 77.863.364 164.511.047
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 8.247.879 5.553.378 13.801.257 7.465.311 4.396.022 11.861.333
Teminat Mektupları
7.478.382 2.620.839 10.099.221 6.992.772 2.595.861 9.588.633
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
212.031 31.670 243.701 210.252 41.900 252.152
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
437.274 35.366 472.640 408.225 60.079 468.304
Diğer Teminat Mektupları
6.829.077 2.553.803 9.382.880 6.374.295 2.493.882 8.868.177
Banka Kredileri
8.908 54.128 63.036 5.503 35.493 40.996
İthalat Kabul Kredileri
8.908 54.128 63.036 5.503 35.493 40.996
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
15.710 2.823.261 2.838.971 14.424 1.670.598 1.685.022
Belgeli Akreditifler
0 1.263.650 1.263.650 0 756.822 756.822
Diğer Akreditifler
15.710 1.559.611 1.575.321 14.424 913.776 928.200
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
744.879 55.150 800.029 452.612 94.070 546.682
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 57.396.461 4.621.346 62.017.807 54.000.887 2.299.498 56.300.385
Cayılamaz Taahhütler
8.336.840 4.621.346 12.958.186 6.228.293 2.299.498 8.527.791
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.052.074 4.621.346 5.673.420 776.088 2.299.498 3.075.586
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
882.093 0 882.093 555.059 0 555.059
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.732.215 0 1.732.215 1.372.786 0 1.372.786
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
4.649.698 0 4.649.698 3.503.366 0 3.503.366
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.003 0 3.003 3.237 0 3.237
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 0 17.757 17.757 0 17.757
Cayılabilir Taahhütler
49.059.621 0 49.059.621 47.772.594 0 47.772.594
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
49.059.621 0 49.059.621 47.772.594 0 47.772.594
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.589.579 67.219.546 71.809.125 25.181.485 71.167.844 96.349.329
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.589.579 67.219.546 71.809.125 25.181.485 71.167.844 96.349.329
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
472.033 1.312.277 1.784.310 1.083.945 1.651.269 2.735.214
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
341.097 562.075 903.172 785.976 604.362 1.390.338
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
130.936 750.202 881.138 297.969 1.046.907 1.344.876
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
4.117.546 65.907.269 70.024.815 24.097.540 69.516.575 93.614.115
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
584.845.152 236.110.255 820.955.407 478.587.067 203.218.899 681.805.966
EMANET KIYMETLER
19.678.564 24.032.969 43.711.533 13.171.821 20.387.564 33.559.385
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.746.154 4.318.825 11.064.979 3.145.487 7.054.819 10.200.306
Tahsile Alınan Çekler
11.128.810 1.731.543 12.860.353 8.485.888 1.082.506 9.568.394
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.803.600 390.472 2.194.072 1.540.446 312.851 1.853.297
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 17.592.129 17.592.129 0 11.937.388 11.937.388
REHİNLİ KIYMETLER
565.154.949 211.972.883 777.127.832 465.403.607 182.743.974 648.147.581
Menkul Kıymetler
334.602 0 334.602 149.465 0 149.465
Teminat Senetleri
101.097 3.592.432 3.693.529 101.128 2.996.008 3.097.136
Emtia
19.378.141 1.221.936 20.600.077 14.297.126 913.904 15.211.030
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
155.146.159 4.330.794 159.476.953 147.051.571 3.715.371 150.766.942
Diğer Rehinli Kıymetler
390.194.950 202.827.721 593.022.671 303.804.317 175.118.691 478.923.008
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 104.403 116.042 11.639 87.361 99.000
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
655.079.071 313.504.525 968.583.596 565.234.750 281.082.263 846.317.013


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.922.407 3.403.863
Alınan Kar Payları
7.853.435 5.527.714
Ödenen Kar Payları
-3.823.666 -2.249.661
Alınan Temettüler
5.843 68
Alınan Ücret ve Komisyonlar
832.227 638.030
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.597.314 2.917.525
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
528.529 216.310
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.147.479 -991.662
Ödenen Vergiler
-723.617 -740.441
Diğer
-2.200.179 -1.914.020
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
8.427.014 3.707.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
224.791 -3.146.162
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.717.965 -9.700.244
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-14.166.775 -18.881.344
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.000.078 -345.479
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
394.490 631.694
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
20.671.043 23.760.567
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-174 -28
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.877.908 1.472.805
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.899.434 9.915.665
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
11.349.421 7.111.337
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.513.153 -21.023.568
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-201.013 -59.229
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
46.161 3.928
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.414.123 -22.823.652
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.893.609 3.905.991
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-292.208 -3.133.720
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.538.642 1.123.478
Diğer
-84.221 -40.364
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.892.854 499.901
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.535.000 5.013.599
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.110.381 -4.847.576
İhraç Edilen Sermaye Araçları
513.954 388.645
Temettü Ödemeleri
-9.132 -7.280
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-36.587 -47.487
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.789.476 4.097.509
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
17.518.598 -9.314.821
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.995.430 20.412.202
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
31.514.028 11.097.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975920


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8527 Değişim: 0,01%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6823 Değişim: -0,01%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7396
Açılış: 35,6848
2.556,26 Değişim: 0,44%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.568,74
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.