KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

06.08.2021 - 20:59
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.279.109 879.404
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-83.291 -12.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-83.291 -12.474
Yabancı Para Çevrim Farkları
132.568 109.851
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-153.759 -68.764
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 8.368
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-132.063 -110.941
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69.963 49.012
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.195.818 866.930


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937
Yeni Bakiye
3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.494.059 139.193 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 109.851 -53.636 -68.689 0 0 0 868.419 855.945 148 856.093
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250 -739.471 -6.534 -746.255 128 -746.127
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.377 156.750 -1.267.407 -7.280 0 -7.280
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 156.750 -157.569 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -19.082 0 0 335.363 161.059 -254.125 0 1.997.186 -443.528 868.419 7.266.822 28.737 7.295.559
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 1.324.475 0 8.000.810 30.004 8.030.814
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 1.324.475 0 8.000.810 30.004 8.030.814
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 132.568 -116.812 -99.047 0 0 0 1.304.589 1.221.298 489 1.221.787
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.263 0 0 3.263 41 3.304
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.404.523 -1.413.655 0 -9.132 0 -9.132
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 -9.132 0 -9.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.404.523 -1.404.523 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 618.911 -118.117 -474.827 0 3.404.591 -89.180 1.304.589 9.216.239 30.534 9.246.773


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 5.986.667 4.196.927 3.059.199 2.291.219
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.849.379 2.920.859 2.019.837 1.456.447
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
83.965 12.044 55.385 11.262
Bankalardan Alınan Gelirler
127.909 129.287 69.431 68.000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.641.104 957.053 744.474 664.434
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
114.655 154.390 45.070 117.890
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.432.790 708.034 653.553 491.426
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
93.659 94.629 45.851 55.118
Finansal Kiralama Gelirleri
237.249 151.675 130.447 76.759
Diğer Kar Payı Gelirleri
47.061 26.009 39.625 14.317
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-2.333.387 -1.437.935 -1.264.746 -732.154
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -1.452.764 -981.079 -827.710 -457.452
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -203.988 -173.596 -95.745 -93.323
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-268.133 -80.419 -104.931 -77.619
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-383.244 -169.549 -223.622 -87.162
Kiralama Kar Payı Giderleri
-25.258 -33.292 -12.738 -16.598
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
3.653.280 2.758.992 1.794.453 1.559.065
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
214.436 126.137 111.783 65.924
Alınan Ücret ve Komisyonlar
529.584 415.245 280.842 203.809
Gayri Nakdi Kredilerden
68.132 90.109 34.290 43.300
Diğer
(5.4.13.) 461.452 325.136 246.552 160.509
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-315.148 -289.108 -169.059 -137.885
Gayri Nakdi Kredilere
-9.151 -5.335 -5.439 -2.791
Diğer
(5.4.13.) -305.997 -283.773 -163.620 -135.094
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 5.843 8 5.087 8
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 214.283 886.380 74.585 270.021
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
65.668 51.983 32.630 28.313
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
863.908 -464.933 -301.579 -469.987
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-715.293 1.299.330 343.534 711.695
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 1.400.518 845.680 633.964 337.135
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.488.360 4.617.197 2.619.872 2.232.153
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -1.713.803 -1.580.339 -662.778 -743.040
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -37.267 -140.276 17.368 17.032
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -787.518 -675.328 -375.172 -315.804
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -1.296.555 -1.115.160 -668.800 -555.943
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.653.217 1.106.094 930.490 634.398
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
13.919 9.439 7.692 5.002
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 1.667.136 1.115.533 938.182 639.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -388.027 -236.129 -240.869 -130.378
Cari Vergi Karşılığı
-580.952 -326.475 -186.046 -211.001
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-55.877 -158.891 -20.375 -11.072
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
248.802 249.237 -34.448 91.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 1.279.109 879.404 697.313 509.022
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 1.279.109 879.404 697.313 509.022
Grubun Karı (Zararı)
1.304.589 868.419 710.498 500.093
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-25.480 10.985 -13.185 8.929
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.704.978 67.158.323 85.863.301 18.713.223 42.715.415 61.428.638
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.676.001 47.737.229 50.413.230 2.258.436 30.222.312 32.480.748
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 2.096.763 38.540.439 40.637.202 1.144.427 23.966.543 25.110.970
Bankalar
(5.1.3.) 579.563 9.198.396 9.777.959 1.114.456 6.256.097 7.370.553
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-325 -1.606 -1.931 -447 -328 -775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
226.696 7.824.395 8.051.091 942.789 6.820.410 7.763.199
Devlet Borçlanma Senetleri
117.692 7.026.627 7.144.319 315.651 6.735.347 7.050.998
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
109.004 797.768 906.772 627.138 85.063 712.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 15.615.529 11.286.722 26.902.251 15.383.452 5.339.633 20.723.085
Devlet Borçlanma Senetleri
15.541.709 10.673.128 26.214.837 15.299.606 5.190.032 20.489.638
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.582 53.147 61.729 8.741 40.405 49.146
Diğer Finansal Varlıklar
65.238 560.447 625.685 75.105 109.196 184.301
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 186.752 309.977 496.729 128.546 333.060 461.606
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2.) 186.752 309.977 496.729 128.546 333.060 461.606
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11.) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 47.983.534 46.528.487 94.512.021 51.153.513 32.863.417 84.016.930
Krediler
49.779.137 40.586.423 90.365.560 52.228.594 25.726.231 77.954.825
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 2.582.559 5.043.008 7.625.567 2.360.266 2.650.730 5.010.996
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 276.435 2.989.375 3.265.810 268.323 6.231.487 6.499.810
Devlet Borçlanma Senetleri
276.435 2.782.830 3.059.265 268.323 6.049.489 6.317.812
Diğer Finansal Varlıklar
0 206.545 206.545 0 181.998 181.998
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-4.654.597 -2.090.319 -6.744.916 -3.703.670 -1.745.031 -5.448.701
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16.) 397.150 0 397.150 519.087 0 519.087
Satış Amaçlı
397.150 0 397.150 519.087 0 519.087
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
98.910 0 98.910 84.991 0 84.991
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 75.230 0 75.230 61.311 0 61.311
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
75.230 0 75.230 61.311 0 61.311
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12.) 948.950 16.149 965.099 909.226 14.856 924.082
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13.) 216.754 80.715 297.469 195.884 77.261 273.145
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
216.754 80.715 297.469 195.884 77.261 273.145
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14.) 52.470 0 52.470 77.457 0 77.457
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 1.027.224 82.064 1.109.288 761.880 73.642 835.522
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 2.417.999 1.662.645 4.080.644 1.710.414 8.326.847 10.037.261
VARLIKLAR TOPLAMI
71.847.969 115.528.383 187.376.352 74.125.675 84.071.438 158.197.113
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 43.896.840 108.231.873 152.128.713 33.478.939 93.215.622 126.694.561
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 231.388 4.497.585 4.728.973 175.272 5.029.049 5.204.321
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.245.281 0 2.245.281 185.225 0 185.225
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4.289.304 3.971.733 8.261.037 1.821.975 3.337.298 5.159.273
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
204.847 280.338 485.185 1.390.486 286.320 1.676.806
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 204.847 280.338 485.185 1.390.486 286.320 1.676.806
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.7.) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6.) 357.233 608 357.841 345.320 3.974 349.294
KARŞILIKLAR
(5.2.8.) 3.241.490 417.933 3.659.423 3.316.160 406.642 3.722.802
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
402.686 2.846 405.532 436.440 1.014 437.454
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
2.249.680 0 2.249.680 2.118.814 0 2.118.814
Diğer Karşılıklar
589.124 415.087 1.004.211 760.906 405.628 1.166.534
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9.1.) 218.957 2.140 221.097 388.013 1.857 389.870
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.11.) 0 2.254.714 2.254.714 0 4.590.265 4.590.265
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.254.714 2.254.714 0 4.590.265 4.590.265
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5.) 2.205.333 1.581.982 3.787.315 1.624.489 569.393 2.193.882
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.12.) 9.261.550 -14.777 9.246.773 8.064.461 -33.647 8.030.814
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131
Sermaye Yedekleri
26.399 0 26.399 26.399 0 26.399
Hisse Senedi İhraç Primleri
24.525 0 24.525 24.525 0 24.525
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.874 0 1.874
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-51.258 0 -51.258 -51.258 0 -51.258
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-76.247 102.214 25.967 23.115 86.143 109.258
Kar Yedekleri
3.404.591 0 3.404.591 1.996.805 0 1.996.805
Yasal Yedekler
389.701 0 389.701 310.296 0 310.296
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.936.850 0 2.936.850 1.617.135 0 1.617.135
Diğer Kar Yedekleri
78.040 0 78.040 69.374 0 69.374
Kar veya Zarar
1.332.400 -116.991 1.215.409 1.444.265 -119.790 1.324.475
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
30.610 -119.790 -89.180 -295.348 -126.315 -421.663
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.301.790 2.799 1.304.589 1.739.613 6.525 1.746.138
Azınlık Payları
(5.2.13.) 30.534 0 30.534 30.004 0 30.004
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
66.152.223 121.224.129 187.376.352 50.790.340 107.406.773 158.197.113


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
70.267.567 66.897.060 137.164.627 86.647.683 77.863.364 164.511.047
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 7.843.314 5.395.409 13.238.723 7.465.311 4.396.022 11.861.333
Teminat Mektupları
7.178.426 2.535.873 9.714.299 6.992.772 2.595.861 9.588.633
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
211.189 35.561 246.750 210.252 41.900 252.152
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
404.287 31.586 435.873 408.225 60.079 468.304
Diğer Teminat Mektupları
6.562.950 2.468.726 9.031.676 6.374.295 2.493.882 8.868.177
Banka Kredileri
10.589 51.397 61.986 5.503 35.493 40.996
İthalat Kabul Kredileri
10.589 51.397 61.986 5.503 35.493 40.996
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
21.903 2.710.607 2.732.510 14.424 1.670.598 1.685.022
Belgeli Akreditifler
0 1.259.638 1.259.638 0 756.822 756.822
Diğer Akreditifler
21.903 1.450.969 1.472.872 14.424 913.776 928.200
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
632.396 97.532 729.928 452.612 94.070 546.682
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 56.164.757 3.422.586 59.587.343 54.000.887 2.299.498 56.300.385
Cayılamaz Taahhütler
7.377.392 3.422.586 10.799.978 6.228.293 2.299.498 8.527.791
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
656.905 3.414.319 4.071.224 776.088 2.299.498 3.075.586
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
703.190 0 703.190 555.059 0 555.059
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.738.216 0 1.738.216 1.372.786 0 1.372.786
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
4.258.261 0 4.258.261 3.503.366 0 3.503.366
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.063 0 3.063 3.237 0 3.237
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 8.267 26.024 17.757 0 17.757
Cayılabilir Taahhütler
48.787.365 0 48.787.365 47.772.594 0 47.772.594
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
48.787.365 0 48.787.365 47.772.594 0 47.772.594
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.259.496 58.079.065 64.338.561 25.181.485 71.167.844 96.349.329
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.259.496 58.079.065 64.338.561 25.181.485 71.167.844 96.349.329
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
483.887 1.477.043 1.960.930 1.083.945 1.651.269 2.735.214
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
280.568 707.994 988.562 785.976 604.362 1.390.338
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
203.319 769.049 972.368 297.969 1.046.907 1.344.876
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
5.775.609 56.602.022 62.377.631 24.097.540 69.516.575 93.614.115
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
551.481.355 232.666.700 784.148.055 478.587.067 203.218.899 681.805.966
EMANET KIYMETLER
17.691.364 24.530.163 42.221.527 13.171.821 20.387.564 33.559.385
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.427.004 4.956.966 10.383.970 3.145.487 7.054.819 10.200.306
Tahsile Alınan Çekler
10.577.753 1.559.458 12.137.211 8.485.888 1.082.506 9.568.394
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.686.607 367.430 2.054.037 1.540.446 312.851 1.853.297
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 17.646.309 17.646.309 0 11.937.388 11.937.388
REHİNLİ KIYMETLER
533.778.352 208.034.335 741.812.687 465.403.607 182.743.974 648.147.581
Menkul Kıymetler
246.445 0 246.445 149.465 0 149.465
Teminat Senetleri
101.097 3.511.675 3.612.772 101.128 2.996.008 3.097.136
Emtia
17.634.903 1.100.700 18.735.603 14.297.126 913.904 15.211.030
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
153.545.437 4.333.970 157.879.407 147.051.571 3.715.371 150.766.942
Diğer Rehinli Kıymetler
362.250.470 199.087.990 561.338.460 303.804.317 175.118.691 478.923.008
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 102.202 113.841 11.639 87.361 99.000
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
621.748.922 299.563.760 921.312.682 565.234.750 281.082.263 846.317.013


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.018.041 -1.595.800
Alınan Kar Payları
4.957.054 3.639.502
Ödenen Kar Payları
-2.299.813 -1.388.449
Alınan Temettüler
5.843 8
Alınan Ücret ve Komisyonlar
519.105 415.245
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.013.310 1.370.658
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
276.216 188.382
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-755.596 -648.978
Ödenen Vergiler
-510.285 -520.402
Diğer
-1.187.793 -4.651.766
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
10.806.169 9.981.633
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
437.650 -2.992.659
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.302.633 -546.453
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.836.778 -13.109.516
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.793.449 -1.410.886
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.527.962 480.848
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
15.069.865 19.057.921
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-15 -767
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.016.925 629.365
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.133.594 7.873.780
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.824.210 8.385.833
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.939.933 -21.907.788
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-158.234 -27.554
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
46.674 200
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.278.316 -21.446.232
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.856.536 2.053.527
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-93.355 -3.022.691
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.748.264 562.728
Diğer
-61.502 -27.766
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
586.216 323.134
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.484.000 2.925.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.413.135 -2.561.610
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-2.450.802 0
Temettü Ödemeleri
-9.132 -7.280
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-24.715 -33.476
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.022.090 3.218.186
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
14.492.583 -9.980.635
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.995.430 20.412.202
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
28.488.013 10.431.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955701


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,00% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6479 Değişim: 0,01%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,6526
Açılış: 8,6468
10,1360 Değişim: -0,04%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,1604
Açılış: 10,1402
485,54 Değişim: -0,51%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 488,04
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.