KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

06.08.2021 - 20:42
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.029.819 754.059
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-116.812 -51.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-116.812 -51.368
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-153.759 -68.764
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 8.368
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.947 9.028
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
913.007 702.691


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.894 6.526 0 0 0 754.059 702.691 0 702.691
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -718 0 0 -718 0 -718
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -19.082 0 0 0 156.801 -2.455 0 1.970.865 35.540 754.059 7.515.983 0 7.515.983
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 1.452.729 0 7.995.097 0 7.995.097
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 1.452.729 0 7.995.097 0 7.995.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -116.812 0 0 0 0 1.029.819 913.007 0 913.007
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -719 0 0 -719 0 -719
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.400.281 0 -9.132 0 -9.132
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 -9.132 0 -9.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.391.149 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 -113.587 0 0 3.360.576 52.448 1.029.819 8.898.253 0 8.898.253


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 5.788.139 4.058.228 2.963.783 2.216.673
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.776.421 2.876.994 1.979.911 1.432.931
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
83.965 12.044 55.385 11.262
Bankalardan Alınan Gelirler
48.077 86.292 28.608 46.858
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.595.529 905.970 728.765 635.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
114.873 136.175 46.772 105.525
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.432.985 698.312 653.748 487.099
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
47.671 71.483 28.245 42.511
Finansal Kiralama Gelirleri
237.251 151.675 130.447 76.759
Diğer Kar Payı Gelirleri
46.896 25.253 40.667 13.728
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-2.343.365 -1.439.982 -1.272.060 -732.862
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -1.441.871 -979.127 -821.537 -454.829
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -608.874 -347.206 -333.368 -183.852
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-267.905 -80.419 -104.703 -77.619
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-24.715 -33.230 -12.452 -16.562
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
3.444.774 2.618.246 1.691.723 1.483.811
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
255.775 173.842 131.541 89.637
Alınan Ücret ve Komisyonlar
473.355 380.395 249.100 186.017
Gayri Nakdi Kredilerden
68.132 69.470 34.290 33.590
Diğer
(5.4.13.) 405.223 310.925 214.810 152.427
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-217.580 -206.553 -117.559 -96.380
Gayri Nakdi Kredilere
-10 -16 -5 -10
Diğer
(5.4.13.) -217.570 -206.537 -117.554 -96.370
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 5.843 8 5.087 8
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 7.145 771.442 -40.233 219.551
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
55.244 51.983 25.800 28.313
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
980.226 -464.245 -291.537 -468.413
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.028.325 1.183.704 225.504 659.651
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 737.629 261.489 289.594 40.165
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.451.166 3.825.027 2.077.712 1.833.172
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -1.709.142 -1.576.869 -659.533 -740.393
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -36.631 -132.778 13.628 19.730
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -697.281 -610.340 -327.110 -282.394
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -679.135 -549.495 -350.816 -279.398
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.328.977 955.545 753.881 550.717
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 1.328.977 955.545 753.881 550.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -299.158 -201.486 -183.309 -112.495
Cari Vergi Karşılığı
-528.304 -302.301 -172.645 -197.172
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-20.366 -134.484 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
249.512 235.299 -10.664 84.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 1.029.819 754.059 570.572 438.222
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 1.029.819 754.059 570.572 438.222
Grubun Karı (Zararı)
1.029.819 754.059 570.572 438.222
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.254.034 63.098.559 81.352.593 17.678.002 41.874.104 59.552.106
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.132.827 44.192.340 46.325.167 1.170.297 29.286.305 30.456.602
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 2.096.763 36.511.978 38.608.741 1.144.427 23.503.483 24.647.910
Bankalar
(5.1.3.) 36.389 7.681.968 7.718.357 26.317 5.783.150 5.809.467
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-325 -1.606 -1.931 -447 -328 -775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
226.218 7.286.225 7.512.443 996.392 6.843.055 7.839.447
Devlet Borçlanma Senetleri
117.692 7.026.627 7.144.319 315.651 6.735.347 7.050.998
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
108.526 259.598 368.124 680.741 107.708 788.449
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 15.614.614 11.310.017 26.924.631 15.382.767 5.412.306 20.795.073
Devlet Borçlanma Senetleri
15.541.709 10.673.128 26.214.837 15.299.606 5.190.032 20.489.638
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 53.147 60.814 8.056 40.405 48.461
Diğer Finansal Varlıklar
65.238 583.742 648.980 75.105 181.869 256.974
Türev Finansal Varlıklar
280.375 309.977 590.352 128.546 332.438 460.984
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2.) 280.375 309.977 590.352 128.546 332.438 460.984
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11.) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 47.707.099 41.218.983 88.926.082 50.885.111 28.668.356 79.553.467
Krediler
49.779.137 35.598.834 85.377.971 52.228.515 21.814.537 74.043.052
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 2.582.559 5.043.008 7.625.567 2.360.266 2.650.730 5.010.996
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 2.644.466 2.644.466 0 5.931.297 5.931.297
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.644.466 2.644.466 0 5.931.297 5.931.297
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-4.654.597 -2.067.325 -6.721.922 -3.703.670 -1.728.208 -5.431.878
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16.) 397.150 0 397.150 519.087 0 519.087
Satış Amaçlı
397.150 0 397.150 519.087 0 519.087
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.481.015 0 1.481.015 1.481.015 0 1.481.015
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 1.461.015 0 1.461.015 1.461.015 0 1.461.015
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.437.335 0 1.437.335 1.437.335 0 1.437.335
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12.) 1.171.177 1.221 1.172.398 1.161.631 1.173 1.162.804
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13.) 212.279 10 212.289 190.532 0 190.532
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
212.279 10 212.289 190.532 0 190.532
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14.) 0 0 0 24.987 0 24.987
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 1.014.429 0 1.014.429 748.336 0 748.336
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 1.487.652 1.582.732 3.070.384 790.979 8.267.002 9.057.981
VARLIKLAR TOPLAMI
71.724.835 105.901.505 177.626.340 73.479.680 78.810.635 152.290.315
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 43.928.496 100.539.511 144.468.007 33.499.285 88.673.699 122.172.984
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 4.812.079 9.122.857 13.934.936 2.868.946 8.719.946 11.588.892
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.245.281 0 2.245.281 185.225 0 185.225
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
204.847 280.353 485.200 1.390.486 286.320 1.676.806
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 204.847 280.353 485.200 1.390.486 286.320 1.676.806
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.6.) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.5.) 349.479 608 350.087 340.115 3.910 344.025
KARŞILIKLAR
(5.2.7.) 973.884 407.883 1.381.767 1.170.443 400.358 1.570.801
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
387.682 773 388.455 418.183 659 418.842
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
586.202 407.110 993.312 752.260 399.699 1.151.959
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.8.1.) 172.116 0 172.116 348.052 0 348.052
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.10.) 0 2.254.714 2.254.714 0 4.590.265 4.590.265
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.254.714 2.254.714 0 4.590.265 4.590.265
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.4.) 1.914.571 1.521.408 3.435.979 1.289.708 528.460 1.818.168
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11.) 8.791.739 106.514 8.898.253 7.904.654 90.443 7.995.097
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131
Sermaye Yedekleri
25.124 0 25.124 25.124 0 25.124
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.250 0 23.250 23.250 0 23.250
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.874 0 1.874
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-51.258 0 -51.258 -51.258 0 -51.258
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-220.101 106.514 -113.587 -87.218 90.443 3.225
Kar Yedekleri
3.360.576 0 3.360.576 1.970.146 0 1.970.146
Yasal Yedekler
355.870 0 355.870 284.943 0 284.943
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.936.850 0 2.936.850 1.617.135 0 1.617.135
Diğer Kar Yedekleri
67.856 0 67.856 68.068 0 68.068
Kar veya Zarar
1.082.267 0 1.082.267 1.452.729 0 1.452.729
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
52.448 0 52.448 52.448 0 52.448
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.029.819 0 1.029.819 1.400.281 0 1.400.281
Azınlık Payları
(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
63.392.492 114.233.848 177.626.340 48.996.914 103.293.401 152.290.315


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
71.502.725 68.203.640 139.706.365 86.652.466 78.342.083 164.994.549
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 7.856.676 5.392.562 13.249.238 7.470.036 4.393.458 11.863.494
Teminat Mektupları
7.191.788 2.533.026 9.724.814 6.997.497 2.593.297 9.590.794
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
211.189 35.561 246.750 210.252 41.900 252.152
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
404.287 31.586 435.873 408.225 60.079 468.304
Diğer Teminat Mektupları
6.576.312 2.465.879 9.042.191 6.379.020 2.491.318 8.870.338
Banka Kredileri
10.589 51.397 61.986 5.503 35.493 40.996
İthalat Kabul Kredileri
10.589 51.397 61.986 5.503 35.493 40.996
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
21.903 2.710.607 2.732.510 14.424 1.670.598 1.685.022
Belgeli Akreditifler
0 1.259.638 1.259.638 0 756.822 756.822
Diğer Akreditifler
21.903 1.450.969 1.472.872 14.424 913.776 928.200
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
632.396 97.532 729.928 452.612 94.070 546.682
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 56.164.788 3.423.425 59.588.213 54.000.945 2.301.565 56.302.510
Cayılamaz Taahhütler
7.377.423 3.423.425 10.800.848 6.228.351 2.301.565 8.529.916
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
656.936 3.415.158 4.072.094 776.146 2.301.565 3.077.711
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
703.190 0 703.190 555.059 0 555.059
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.738.216 0 1.738.216 1.372.786 0 1.372.786
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
4.258.261 0 4.258.261 3.503.366 0 3.503.366
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.063 0 3.063 3.237 0 3.237
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 8.267 26.024 17.757 0 17.757
Cayılabilir Taahhütler
48.787.365 0 48.787.365 47.772.594 0 47.772.594
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
48.787.365 0 48.787.365 47.772.594 0 47.772.594
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2.) 7.481.261 59.387.653 66.868.914 25.181.485 71.647.060 96.828.545
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.481.261 59.387.653 66.868.914 25.181.485 71.647.060 96.828.545
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.685.223 2.764.266 4.449.489 1.083.945 2.130.485 3.214.430
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
280.568 1.969.162 2.249.730 785.976 843.754 1.629.730
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.404.655 795.104 2.199.759 297.969 1.286.731 1.584.700
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
5.796.038 56.623.387 62.419.425 24.097.540 69.516.575 93.614.115
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
551.481.355 232.666.700 784.148.055 478.587.067 203.218.899 681.805.966
EMANET KIYMETLER
17.691.364 24.530.163 42.221.527 13.171.821 20.387.564 33.559.385
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.427.004 4.956.966 10.383.970 3.145.487 7.054.819 10.200.306
Tahsile Alınan Çekler
10.577.753 1.559.458 12.137.211 8.485.888 1.082.506 9.568.394
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.686.607 367.430 2.054.037 1.540.446 312.851 1.853.297
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 17.646.309 17.646.309 0 11.937.388 11.937.388
REHİNLİ KIYMETLER
533.778.352 208.034.335 741.812.687 465.403.607 182.743.974 648.147.581
Menkul Kıymetler
246.445 0 246.445 149.465 0 149.465
Teminat Senetleri
101.097 3.511.675 3.612.772 101.128 2.996.008 3.097.136
Emtia
17.634.903 1.100.700 18.735.603 14.297.126 913.904 15.211.030
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
153.545.437 4.333.970 157.879.407 147.051.571 3.715.371 150.766.942
Diğer Rehinli Kıymetler
362.250.470 199.087.990 561.338.460 303.804.317 175.118.691 478.923.008
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 102.202 113.841 11.639 87.361 99.000
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
622.984.080 300.870.340 923.854.420 565.239.533 281.560.982 846.800.515


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.818.240 -1.461.113
Alınan Kar Payları
4.755.879 3.561.183
Ödenen Kar Payları
-2.309.659 -1.400.572
Alınan Temettüler
5.843 8
Alınan Ücret ve Komisyonlar
473.355 380.395
Elde Edilen Diğer Kazançlar
428.611 625.744
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
271.062 165.360
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-668.290 -586.155
Ödenen Vergiler
-426.704 -318.951
Diğer
-711.857 -3.888.125
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
11.942.133 14.280.928
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
962.970 -3.165.576
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.255.211 2.786.733
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.890.877 -12.545.814
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.884.156 -1.420.078
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
152.918 313.241
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
13.262.878 18.639.050
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.323.498 1.360.343
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.501.801 8.313.029
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
13.760.373 12.819.815
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.820.306 -22.480.449
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -745.860
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-125.311 -21.805
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
46.674 200
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.746.185 -21.545.166
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.374.014 2.053.527
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -2.035.983
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.675.988 0
Diğer
-45.486 -185.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.484.649 -40.510
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-2.450.802 0
Temettü Ödemeleri
-9.132 -7.280
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-24.715 -33.230
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.029.387 3.108.741
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.484.805 -6.592.403
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.971.283 18.893.086
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.456.088 12.300.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955691


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.423 Değişim: -0,04% Hacim : 8.351 Mio.TL Son veri saati : 16:09
Düşük 1.421 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5053 Değişim: 0,93%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,5152
Açılış: 8,4269
10,0230 Değişim: 0,51%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 10,0365
Açılış: 9,9725
480,93 Değişim: -1,06%
Düşük 479,89 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.