KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

24.05.2021 - 18:51
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
581.796 370.382
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-245.416 -280.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-245.416 -280.713
Yabancı Para Çevrim Farkları
70.715 59.607
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-325.330 -395.209
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 414
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-69.834 -60.614
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
79.033 115.089
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
336.380 89.669


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.494.059 139.193 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.494.059 139.193 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 59.607 -304.681 -35.639 0 0 0 368.326 87.613 18 87.631
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -232 10.775 -6.534 4.009 0 4.009
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 157.569 -1.267.407 -7.280 0 -7.280
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.569 -157.569 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -19.082 0 0 285.119 -89.986 -221.075 0 1.996.385 307.537 368.326 7.248.754 28.479 7.277.233
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 1.324.475 0 8.000.810 30.004 8.030.814
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 1.324.475 0 8.000.810 30.004 8.030.814
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 70.715 -260.264 -55.867 0 0 0 594.091 348.675 335 349.010
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.251 2 0 -1.249 7 -1.242
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.400.281 0 -9.132 0 -9.132
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 -9.132 0 -9.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.391.149 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 557.058 -261.569 -431.647 0 3.386.703 -75.804 594.091 8.339.104 30.346 8.369.450


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 2.927.468 1.905.708
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.829.542 1.464.412
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
28.580 782
Bankalardan Alınan Gelirler
58.478 61.287
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
896.630 292.619
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
69.585 36.500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
779.237 216.608
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
47.808 39.511
Finansal Kiralama Gelirleri
106.802 74.916
Diğer Kar Payı Gelirleri
7.436 11.692
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-1.068.641 -705.781
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -625.054 -523.627
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -108.243 -80.273
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-163.202 -2.800
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-159.622 -82.387
Kiralama Kar Payı Giderleri
-12.520 -16.694
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.858.827 1.199.927
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
102.653 60.213
Alınan Ücret ve Komisyonlar
248.742 211.436
Gayri Nakdi Kredilerden
33.842 46.809
Diğer
214.900 164.627
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-146.089 -151.223
Gayri Nakdi Kredilere
-3.712 -2.544
Diğer
(5.4.13.) -142.377 -148.679
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 756 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 139.698 616.359
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
33.038 23.670
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.165.487 5.054
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.058.827 587.635
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 766.554 508.545
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.868.488 2.385.044
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -1.051.025 -837.299
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-54.635 -157.308
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -412.346 -359.524
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -627.755 -559.217
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
722.727 471.696
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
6.227 4.437
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 728.954 476.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -147.158 -105.751
Cari Vergi Karşılığı
-394.906 -115.474
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-35.502 -147.819
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
283.250 157.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 581.796 370.382
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 581.796 370.382
Grubun Karı (Zararı)
594.091 368.326
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-12.295 2.056
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
19.776.531 53.085.214 72.861.745 18.713.223 42.715.415 61.428.638
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.088.204 35.253.101 38.341.305 2.258.436 30.222.312 32.480.748
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 2.264.869 29.741.064 32.005.933 1.144.427 23.966.543 25.110.970
Bankalar
(5.1.3.) 823.728 5.512.946 6.336.674 1.114.456 6.256.097 7.370.553
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-393 -909 -1.302 -447 -328 -775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
449.174 8.303.875 8.753.049 942.789 6.820.410 7.763.199
Devlet Borçlanma Senetleri
319.093 7.718.149 8.037.242 315.651 6.735.347 7.050.998
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
130.081 585.726 715.807 627.138 85.063 712.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 15.357.355 9.360.834 24.718.189 15.383.452 5.339.633 20.723.085
Devlet Borçlanma Senetleri
15.292.268 9.199.836 24.492.104 15.299.606 5.190.032 20.489.638
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.809 44.003 52.812 8.741 40.405 49.146
Diğer Finansal Varlıklar
56.278 116.995 173.273 75.105 109.196 184.301
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 881.798 167.404 1.049.202 128.546 333.060 461.606
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
881.798 167.404 1.049.202 128.546 333.060 461.606
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 48.451.804 42.066.619 90.518.423 51.153.513 32.863.417 84.016.930
Krediler
50.087.374 36.925.453 87.012.827 52.228.594 25.726.231 77.954.825
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 2.508.639 4.008.304 6.516.943 2.360.266 2.650.730 5.010.996
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 268.255 2.921.587 3.189.842 268.323 6.231.487 6.499.810
Devlet Borçlanma Senetleri
268.255 2.726.572 2.994.827 268.323 6.049.489 6.317.812
Diğer Finansal Varlıklar
0 195.015 195.015 0 181.998 181.998
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-4.412.464 -1.788.725 -6.201.189 -3.703.670 -1.745.031 -5.448.701
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
515.576 0 515.576 519.087 0 519.087
Satış Amaçlı
515.576 0 515.576 519.087 0 519.087
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
91.218 0 91.218 84.991 0 84.991
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 67.538 0 67.538 61.311 0 61.311
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
67.538 0 67.538 61.311 0 61.311
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
940.288 15.581 955.869 909.226 14.856 924.082
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
207.362 79.668 287.030 195.884 77.261 273.145
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
207.362 79.668 287.030 195.884 77.261 273.145
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
77.418 0 77.418 77.457 0 77.457
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 1.089.592 78.771 1.168.363 761.880 73.642 835.522
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 1.831.553 2.531.770 4.363.323 1.710.414 8.326.847 10.037.261
VARLIKLAR TOPLAMI
72.981.342 97.857.623 170.838.965 74.125.675 84.071.438 158.197.113
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 42.424.398 94.900.400 137.324.798 33.478.939 93.215.622 126.694.561
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 127.767 4.438.238 4.566.005 175.272 5.029.049 5.204.321
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.404.605 0 3.404.605 185.225 0 185.225
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.4.) 3.093.099 3.876.110 6.969.209 1.821.975 3.337.298 5.159.273
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
39.835 624.147 663.982 1.390.486 286.320 1.676.806
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 39.835 624.147 663.982 1.390.486 286.320 1.676.806
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.7.) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6.) 351.784 675 352.459 345.320 3.974 349.294
KARŞILIKLAR
(5.2.8.) 3.210.004 392.899 3.602.903 3.316.160 406.642 3.722.802
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
362.823 1.240 364.063 436.440 1.014 437.454
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
2.143.897 0 2.143.897 2.118.814 0 2.118.814
Diğer Karşılıklar
703.284 391.659 1.094.943 760.906 405.628 1.166.534
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9.1.) 412.843 1.791 414.634 388.013 1.857 389.870
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.11.) 0 2.108.658 2.108.658 0 4.590.265 4.590.265
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.108.658 2.108.658 0 4.590.265 4.590.265
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5.) 1.683.586 1.378.676 3.062.262 1.624.489 569.393 2.193.882
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.12.) 8.448.634 -79.184 8.369.450 8.064.461 -33.647 8.030.814
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131
Sermaye Yedekleri
26.399 0 26.399 26.399 0 26.399
Hisse Senedi İhraç Primleri
24.525 0 24.525 24.525 0 24.525
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.874 0 1.874
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-51.258 0 -51.258 -51.258 0 -51.258
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-176.971 40.813 -136.158 23.115 86.143 109.258
Kar Yedekleri
3.386.703 0 3.386.703 1.996.805 0 1.996.805
Yasal Yedekler
381.223 0 381.223 310.296 0 310.296
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.936.850 0 2.936.850 1.617.135 0 1.617.135
Diğer Kar Yedekleri
68.630 0 68.630 69.374 0 69.374
Kar veya Zarar
638.284 -119.997 518.287 1.444.265 -119.790 1.324.475
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
43.986 -119.790 -75.804 -295.348 -126.315 -421.663
Dönem Net Kâr veya Zararı
594.298 -207 594.091 1.739.613 6.525 1.746.138
Azınlık Payları
(5.2.13.) 30.346 0 30.346 30.004 0 30.004
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
63.196.555 107.642.410 170.838.965 50.790.340 107.406.773 158.197.113


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
74.552.011 69.243.345 143.795.356 86.647.683 77.863.364 164.511.047
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 7.538.760 5.242.775 12.781.535 7.465.311 4.396.022 11.861.333
Teminat Mektupları
7.026.019 2.618.268 9.644.287 6.992.772 2.595.861 9.588.633
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
192.320 38.735 231.055 210.252 41.900 252.152
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
394.083 30.492 424.575 408.225 60.079 468.304
Diğer Teminat Mektupları
6.439.616 2.549.041 8.988.657 6.374.295 2.493.882 8.868.177
Banka Kredileri
7.830 40.784 48.614 5.503 35.493 40.996
İthalat Kabul Kredileri
7.830 40.784 48.614 5.503 35.493 40.996
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
22.454 2.483.517 2.505.971 14.424 1.670.598 1.685.022
Belgeli Akreditifler
0 1.202.043 1.202.043 0 756.822 756.822
Diğer Akreditifler
22.454 1.281.474 1.303.928 14.424 913.776 928.200
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
482.457 100.206 582.663 452.612 94.070 546.682
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 55.811.878 4.267.180 60.079.058 54.000.887 2.299.498 56.300.385
Cayılamaz Taahhütler
7.522.615 4.267.180 11.789.795 6.228.293 2.299.498 8.527.791
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.143.582 4.232.650 5.376.232 776.088 2.299.498 3.075.586
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 779 779 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
662.683 0 662.683 555.059 0 555.059
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.730.539 0 1.730.539 1.372.786 0 1.372.786
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.964.583 0 3.964.583 3.503.366 0 3.503.366
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.471 0 3.471 3.237 0 3.237
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 33.751 51.508 17.757 0 17.757
Cayılabilir Taahhütler
48.289.263 0 48.289.263 47.772.594 0 47.772.594
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
48.289.263 0 48.289.263 47.772.594 0 47.772.594
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
11.201.373 59.733.390 70.934.763 25.181.485 71.167.844 96.349.329
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
11.201.373 59.733.390 70.934.763 25.181.485 71.167.844 96.349.329
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
899.455 1.672.225 2.571.680 1.083.945 1.651.269 2.735.214
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
525.788 762.642 1.288.430 785.976 604.362 1.390.338
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
373.667 909.583 1.283.250 297.969 1.046.907 1.344.876
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
10.301.918 58.061.165 68.363.083 24.097.540 69.516.575 93.614.115
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
515.998.135 225.620.870 741.619.005 478.587.067 203.218.899 681.805.966
EMANET KIYMETLER
15.255.382 25.820.015 41.075.397 13.171.821 20.387.564 33.559.385
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.107.103 7.175.837 11.282.940 3.145.487 7.054.819 10.200.306
Tahsile Alınan Çekler
9.533.400 1.313.613 10.847.013 8.485.888 1.082.506 9.568.394
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.614.879 381.793 1.996.672 1.540.446 312.851 1.853.297
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 16.948.772 16.948.772 0 11.937.388 11.937.388
REHİNLİ KIYMETLER
500.731.114 199.703.133 700.434.247 465.403.607 182.743.974 648.147.581
Menkul Kıymetler
213.193 0 213.193 149.465 0 149.465
Teminat Senetleri
101.097 3.360.300 3.461.397 101.128 2.996.008 3.097.136
Emtia
16.041.526 1.028.203 17.069.729 14.297.126 913.904 15.211.030
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
151.455.492 4.149.704 155.605.196 147.051.571 3.715.371 150.766.942
Diğer Rehinli Kıymetler
332.919.806 191.164.926 524.084.732 303.804.317 175.118.691 478.923.008
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 97.722 109.361 11.639 87.361 99.000
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
590.550.146 294.864.215 885.414.361 565.234.750 281.082.263 846.317.013


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
798.743 73.222
Alınan Kar Payları
2.198.471 1.796.649
Ödenen Kar Payları
-1.181.281 -741.633
Alınan Temettüler
756 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
243.846 211.436
Elde Edilen Diğer Kazançlar
313.849 883.496
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
188.632 138.267
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-340.351 -303.780
Ödenen Vergiler
-185.520 -79.512
Diğer
-439.659 -1.831.701
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.529.887 -989.958
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-498.446 -1.923.288
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.779.157 544.987
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-8.881.187 -12.644.040
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.333.724 -796.637
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
858.010 484.557
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
5.249.887 13.316.913
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-94 -368
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-895.264 -144.362
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.142.414 172.280
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.328.630 -916.736
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
92.479 -4.119.157
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-32.540 -25.086
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
26.291 92
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.975.429 -2.178.682
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
742.636 139.964
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-93.596 -2.049.453
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.403.564 0
Diğer
21.553 -5.992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-73.688 -165.662
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.153.874 1.044.717
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.693.674 -1.185.966
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-2.450.802 0
Temettü Ödemeleri
-9.132 -7.280
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-73.954 -17.133
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) 731.355 1.286.911
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.078.776 -3.914.644
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 13.995.430 19.216.292
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 18.074.206 15.301.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937605


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,00% Hacim : 14.302 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.412 04.08.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.412
8,4701 Değişim: -0,05%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,4845
Açılış: 8,4746
10,0450 Değişim: 0,05%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,0662
Açılış: 10,0403
493,36 Değişim: -0,13%
Düşük 492,84 05.08.2021 Yüksek 494,39
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.