KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

11.05.2021 - 19:34
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
459.247 315.837
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-260.264 -304.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-260.264 -304.359
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-325.330 -390.597
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 414
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
65.066 85.824
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
198.983 11.478


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -304.681 322 0 0 0 315.837 11.478 0 11.478
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -359 0 0 -359 0 -359
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -8.659 0 1.971.224 35.540 315.837 6.825.129 0 6.825.129
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 1.452.729 0 7.995.097 0 7.995.097
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 1.452.729 0 7.995.097 0 7.995.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -260.264 0 0 0 0 459.247 198.983 0 198.983
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -359 0 0 -359 0 -359
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.400.281 0 -9.132 0 -9.132
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 -9.132 0 -9.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.391.149 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 -257.039 0 0 3.360.936 52.448 459.247 8.184.589 0 8.184.589


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 2.824.356 1.841.555
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.796.510 1.444.063
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
28.580 782
Bankalardan Alınan Gelirler
19.469 39.434
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
866.764 270.835
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
68.101 30.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
779.237 211.213
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
19.426 28.972
Finansal Kiralama Gelirleri
106.804 74.916
Diğer Kar Payı Gelirleri
6.229 11.525
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-1.071.305 -707.120
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -620.334 -524.298
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -275.506 -163.354
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-163.202 -2.800
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-12.263 -16.668
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.753.051 1.134.435
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
124.234 84.205
Alınan Ücret ve Komisyonlar
224.255 194.378
Gayri Nakdi Kredilerden
33.842 35.880
Diğer
190.413 158.498
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-100.021 -110.173
Gayri Nakdi Kredilere
-5 -6
Diğer
(5.4.13.) -100.016 -110.167
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 756 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 47.378 551.891
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
29.444 23.670
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.271.763 4.168
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.253.829 524.053
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 448.035 221.324
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.373.454 1.991.855
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -1.049.609 -836.476
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-50.259 -152.508
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -370.171 -327.946
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -328.319 -270.097
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
575.096 404.828
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 575.096 404.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -115.849 -88.991
Cari Vergi Karşılığı
-355.659 -105.129
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-20.366 -134.484
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
260.176 150.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 459.247 315.837
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 459.247 315.837
Grubun Karı (Zararı)
459.247 315.837
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
19.130.624 51.096.051 70.226.675 17.678.002 41.874.104 59.552.106
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.301.697 33.670.038 35.971.735 1.170.297 29.286.305 30.456.602
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 2.264.869 29.316.081 31.580.950 1.144.427 23.503.483 24.647.910
Bankalar
(5.1.3.) 37.221 4.354.866 4.392.087 26.317 5.783.150 5.809.467
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-393 -909 -1.302 -447 -328 -775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 476.299 7.897.775 8.374.074 996.392 6.843.055 7.839.447
Devlet Borçlanma Senetleri
319.093 7.718.149 8.037.242 315.651 6.735.347 7.050.998
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
157.206 179.626 336.832 680.741 107.708 788.449
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 15.356.602 9.360.834 24.717.436 15.382.767 5.412.306 20.795.073
Devlet Borçlanma Senetleri
15.292.268 9.199.836 24.492.104 15.299.606 5.190.032 20.489.638
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.056 44.003 52.059 8.056 40.405 48.461
Diğer Finansal Varlıklar
56.278 116.995 173.273 75.105 181.869 256.974
Türev Finansal Varlıklar
996.026 167.404 1.163.430 128.546 332.438 460.984
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
996.026 167.404 1.163.430 128.546 332.438 460.984
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 48.183.550 37.352.796 85.536.346 50.885.111 28.668.356 79.553.467
Krediler
50.087.375 32.609.464 82.696.839 52.228.515 21.814.537 74.043.052
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 2.508.639 4.008.304 6.516.943 2.360.266 2.650.730 5.010.996
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 2.504.339 2.504.339 0 5.931.297 5.931.297
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.504.339 2.504.339 0 5.931.297 5.931.297
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-4.412.464 -1.769.311 -6.181.775 -3.703.670 -1.728.208 -5.431.878
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VA 515.576 0 515.576 519.087 0 519.087
Satış Amaçlı
515.576 0 515.576 519.087 0 519.087
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.481.015 0 1.481.015 1.481.015 0 1.481.015
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 1.461.015 0 1.461.015 1.461.015 0 1.461.015
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.437.335 0 1.437.335 1.437.335 0 1.437.335
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.185.113 1.219 1.186.332 1.161.631 1.173 1.162.804
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
202.995 0 202.995 190.532 0 190.532
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
202.995 0 202.995 190.532 0 190.532
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
24.948 0 24.948 24.987 0 24.987
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 1.053.212 0 1.053.212 748.336 0 748.336
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 928.748 2.463.893 3.392.641 790.979 8.267.002 9.057.981
VARLIKLAR TOPLAMI
72.705.781 90.913.959 163.619.740 73.479.680 78.810.635 152.290.315
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 42.446.550 89.714.335 132.160.885 33.499.285 88.673.699 122.172.984
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 3.504.538 8.746.119 12.250.657 2.868.946 8.719.946 11.588.892
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.404.605 0 3.404.605 185.225 0 185.225
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
39.835 624.241 664.076 1.390.486 286.320 1.676.806
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 39.835 624.241 664.076 1.390.486 286.320 1.676.806
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.6.) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.5.) 343.950 675 344.625 340.115 3.910 344.025
KARŞILIKLAR
(5.2.7.) 1.049.862 383.924 1.433.786 1.170.443 400.358 1.570.801
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
351.376 740 352.116 418.183 659 418.842
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
698.486 383.184 1.081.670 752.260 399.699 1.151.959
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.8.1.) 356.229 0 356.229 348.052 0 348.052
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.10.) 0 2.108.658 2.108.658 0 4.590.265 4.590.265
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.108.658 2.108.658 0 4.590.265 4.590.265
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.4.) 1.385.551 1.326.079 2.711.630 1.289.708 528.460 1.818.168
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11.) 8.139.476 45.113 8.184.589 7.904.654 90.443 7.995.097
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131
Sermaye Yedekleri
25.124 0 25.124 25.124 0 25.124
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.250 0 23.250 23.250 0 23.250
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.874 0 1.874
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-51.258 0 -51.258 -51.258 0 -51.258
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-302.152 45.113 -257.039 -87.218 90.443 3.225
Kar Yedekleri
3.360.936 0 3.360.936 1.970.146 0 1.970.146
Yasal Yedekler
355.870 0 355.870 284.943 0 284.943
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.936.850 0 2.936.850 1.617.135 0 1.617.135
Diğer Kar Yedekleri
68.216 0 68.216 68.068 0 68.068
Kar veya Zarar
511.695 0 511.695 1.452.729 0 1.452.729
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
52.448 0 52.448 52.448 0 52.448
Dönem Net Kâr veya Zararı
459.247 0 459.247 1.400.281 0 1.400.281
Azınlık Payları
(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
60.670.596 102.949.144 163.619.740 48.996.914 103.293.401 152.290.315


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
75.586.553 70.533.259 146.119.812 86.652.466 78.342.083 164.994.549
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 7.552.407 5.240.063 12.792.470 7.470.036 4.393.458 11.863.494
Teminat Mektupları
7.039.666 2.615.556 9.655.222 6.997.497 2.593.297 9.590.794
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
192.320 38.735 231.055 210.252 41.900 252.152
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
394.083 30.492 424.575 408.225 60.079 468.304
Diğer Teminat Mektupları
6.453.263 2.546.329 8.999.592 6.379.020 2.491.318 8.870.338
Banka Kredileri
7.830 40.784 48.614 5.503 35.493 40.996
İthalat Kabul Kredileri
7.830 40.784 48.614 5.503 35.493 40.996
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
22.454 2.483.517 2.505.971 14.424 1.670.598 1.685.022
Belgeli Akreditifler
0 1.202.043 1.202.043 0 756.822 756.822
Diğer Akreditifler
22.454 1.281.474 1.303.928 14.424 913.776 928.200
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
482.457 100.206 582.663 452.612 94.070 546.682
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 55.813.117 4.279.945 60.093.062 54.000.945 2.301.565 56.302.510
Cayılamaz Taahhütler
7.523.854 4.279.945 11.803.799 6.228.351 2.301.565 8.529.916
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.144.821 4.245.415 5.390.236 776.146 2.301.565 3.077.711
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 779 779 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
662.683 0 662.683 555.059 0 555.059
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.730.539 0 1.730.539 1.372.786 0 1.372.786
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.964.583 0 3.964.583 3.503.366 0 3.503.366
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.471 0 3.471 3.237 0 3.237
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 33.751 51.508 17.757 0 17.757
Cayılabilir Taahhütler
48.289.263 0 48.289.263 47.772.594 0 47.772.594
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
48.289.263 0 48.289.263 47.772.594 0 47.772.594
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2.) 12.221.029 61.013.251 73.234.280 25.181.485 71.647.060 96.828.545
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
12.221.029 61.013.251 73.234.280 25.181.485 71.647.060 96.828.545
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.907.460 2.940.009 4.847.469 1.083.945 2.130.485 3.214.430
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
525.788 1.914.055 2.439.843 785.976 843.754 1.629.730
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.381.672 1.025.954 2.407.626 297.969 1.286.731 1.584.700
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
10.313.569 58.073.242 68.386.811 24.097.540 69.516.575 93.614.115
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
515.998.135 225.620.870 741.619.005 478.587.067 203.218.899 681.805.966
EMANET KIYMETLER
15.255.382 25.820.015 41.075.397 13.171.821 20.387.564 33.559.385
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.107.103 7.175.837 11.282.940 3.145.487 7.054.819 10.200.306
Tahsile Alınan Çekler
9.533.400 1.313.613 10.847.013 8.485.888 1.082.506 9.568.394
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.614.879 381.793 1.996.672 1.540.446 312.851 1.853.297
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 16.948.772 16.948.772 0 11.937.388 11.937.388
REHİNLİ KIYMETLER
500.731.114 199.703.133 700.434.247 465.403.607 182.743.974 648.147.581
Menkul Kıymetler
213.193 0 213.193 149.465 0 149.465
Teminat Senetleri
101.097 3.360.300 3.461.397 101.128 2.996.008 3.097.136
Emtia
16.041.526 1.028.203 17.069.729 14.297.126 913.904 15.211.030
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
151.455.492 4.149.704 155.605.196 147.051.571 3.715.371 150.766.942
Diğer Rehinli Kıymetler
332.919.806 191.164.926 524.084.732 303.804.317 175.118.691 478.923.008
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 97.722 109.361 11.639 87.361 99.000
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
591.584.688 296.154.129 887.738.817 565.239.533 281.560.982 846.800.515


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.555.691 -10.999
Alınan Kar Payları
2.095.995 1.756.366
Ödenen Kar Payları
-1.101.072 -809.251
Alınan Temettüler
756 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
224.255 194.378
Elde Edilen Diğer Kazançlar
692.718 527.090
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
183.821 115.245
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-303.445 -272.108
Ödenen Vergiler
-77.487 -78.955
Diğer
-159.850 -1.443.764
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.144.230 1.250.301
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
19.825 -1.900.719
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.773.176 2.675.967
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.765.940 -12.273.967
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.687.018 -777.605
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
324.607 703.538
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
3.134.590 12.637.662
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-72.798 169.051
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.590.104 16.374
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.699.921 1.239.302
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
228.621 -4.160.786
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-23.489 -24.641
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
26.291 92
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.975.429 -2.238.902
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
742.636 139.964
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -2.035.983
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.426.958 0
Diğer
31.654 -1.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.472.198 -23.948
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-2.450.802 0
Temettü Ödemeleri
-9.132 -7.280
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-12.264 -16.668
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) 1.277.009 1.230.370
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.733.353 -1.715.062
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 11.971.283 18.893.086
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 15.704.636 17.178.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936295


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.437 Değişim: -0,42% Hacim : 5.406 Mio.TL Son veri saati : 13:01
Düşük 1.434 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5353 Değişim: -0,26%
Düşük 8,4981 16.06.2021 Yüksek 8,5790
Açılış: 8,5574
10,3517 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3075 16.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3823
511,71 Değişim: 0,05%
Düşük 508,00 16.06.2021 Yüksek 513,34
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.