KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

16.02.2021 - 21:56
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.400.281 1.109.838
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-217.757 280.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.176 -5.786
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.220 -7.233
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.044 1.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-185.581 286.668
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-249.886 393.645
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
11.514 -21.235
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52.791 -85.742
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.182.524 1.390.720


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 35.540 869.812 5.438.553 0 5.438.553
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -88.537 7.583 0 1.107.196 35.540 869.812 5.438.553 0 5.438.553
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -5.786 0 0 0 303.232 -16.564 0 0 0 1.109.838 1.390.720 0 1.390.720
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.437 0 0 -1.437 0 -1.437
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -869.812 -6.546 0 -6.546
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.546 -6.546 0 -6.546
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -863.266 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 198.603 -8.981 0 1.469.025 51.632 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -32.176 0 0 0 -195.378 8.981 0 0 816 1.400.281 1.182.524 0 1.182.524
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.437 0 0 -1.437 0 -1.437
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 52.448 1.400.281 7.995.097 0 7.995.097


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 9.327.690 7.471.511
Kredilerden Alınan Kar Payları
6.174.377 6.012.483
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
37.473 86.722
Bankalardan Alınan Gelirler
122.188 249.554
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
2.602.952 800.637
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
313.832 66.463
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.118.146 655.442
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
170.974 78.732
Finansal Kiralama Gelirleri
342.754 259.612
Diğer Kar Payı Gelirleri
47.946 62.503
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-3.118.614 -3.975.600
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -1.923.295 -3.038.951
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -781.567 -871.989
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-354.479 -2.514
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-59.273 -62.146
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
6.209.076 3.495.911
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
350.721 468.907
Alınan Ücret ve Komisyonlar
784.516 769.720
Gayri Nakdi Kredilerden
136.800 144.524
Diğer
647.716 625.196
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-433.795 -300.813
Gayri Nakdi Kredilere
-29 -22
Diğer
(5.4.13.) -433.766 -300.791
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 68 2.841
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 571.361 1.274.256
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
45.028 32.116
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.213.019 465.170
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.739.352 776.970
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 648.066 783.319
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.779.292 6.025.234
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -3.237.473 -2.615.137
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-309.703 -57.904
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.202.037 -1.026.615
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -1.177.396 -910.311
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.852.683 1.415.267
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 1.852.683 1.415.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -452.402 -305.429
Cari Vergi Karşılığı
-781.806 -401.181
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-134.484 -194.309
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
463.888 290.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 1.400.281 1.109.838
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 1.400.281 1.109.838
Grubun Karı (Zararı)
1.400.281 1.109.838
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.678.002 41.874.104 59.552.106 4.803.455 37.903.612 42.707.067
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.170.297 29.286.305 30.456.602 1.781.590 24.099.321 25.880.911
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 1.144.427 23.503.483 24.647.910 1.768.747 17.124.339 18.893.086
Bankalar
(5.1.3.) 26.317 5.783.150 5.809.467 12.983 6.977.847 6.990.830
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-447 -328 -775 -140 -2.865 -3.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 996.392 6.843.055 7.839.447 104.688 3.907.054 4.011.742
Devlet Borçlanma Senetleri
315.651 6.735.347 7.050.998 77.977 3.863.617 3.941.594
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
680.741 107.708 788.449 26.711 43.437 70.148
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 15.382.767 5.412.306 20.795.073 2.898.407 9.732.060 12.630.467
Devlet Borçlanma Senetleri
15.299.606 5.190.032 20.489.638 2.792.631 9.313.887 12.106.518
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.056 40.405 48.461 11.237 27.346 38.583
Diğer Finansal Varlıklar
75.105 181.869 256.974 94.539 390.827 485.366
Türev Finansal Varlıklar
128.546 332.438 460.984 18.770 165.177 183.947
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
128.546 332.438 460.984 18.770 165.177 183.947
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 50.885.111 28.668.356 79.553.467 32.535.710 25.009.784 57.545.494
Krediler
52.228.515 21.814.537 74.043.052 33.532.383 21.686.066 55.218.449
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 2.360.266 2.650.730 5.010.996 1.406.165 1.301.355 2.707.520
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 5.931.297 5.931.297 0 2.630.914 2.630.914
Devlet Borçlanma Senetleri
0 5.931.297 5.931.297 0 2.630.914 2.630.914
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.703.670 -1.728.208 -5.431.878 -2.402.838 -608.551 -3.011.389
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
519.087 0 519.087 473.326 0 473.326
Satış Amaçlı
519.087 0 519.087 473.326 0 473.326
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.481.015 0 1.481.015 564.853 0 564.853
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 1.461.015 0 1.461.015 544.853 0 544.853
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.437.335 0 1.437.335 521.173 0 521.173
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.161.631 1.173 1.162.804 1.033.995 957 1.034.952
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
190.532 0 190.532 133.955 25 133.980
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
190.532 0 190.532 133.955 25 133.980
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
24.987 0 24.987 25.146 0 25.146
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 748.336 0 748.336 358.097 0 358.097
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 790.979 8.267.002 9.057.981 658.556 937.874 1.596.430
VARLIKLAR TOPLAMI
73.479.680 78.810.635 152.290.315 40.587.093 63.852.252 104.439.345
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 33.499.285 88.673.699 122.172.984 35.410.329 50.084.058 85.494.387
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 2.868.946 8.719.946 11.588.892 923.177 4.468.500 5.391.677
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
185.225 0 185.225 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.390.486 286.320 1.676.806 129.690 294.447 424.137
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 1.390.486 286.320 1.676.806 129.690 164.719 294.409
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.6.) 0 0 0 0 129.728 129.728
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.5.) 340.115 3.910 344.025 315.732 10.446 326.178
KARŞILIKLAR
(5.2.7.) 1.170.443 400.358 1.570.801 850.649 240.346 1.090.995
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
418.183 659 418.842 301.593 446 302.039
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
752.260 399.699 1.151.959 549.056 239.900 788.956
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.8.1.) 348.052 0 348.052 224.425 0 224.425
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.10.) 0 4.590.265 4.590.265 0 3.380.983 3.380.983
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.590.265 4.590.265 0 3.380.983 3.380.983
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.4.) 1.289.708 528.460 1.818.168 1.023.193 262.080 1.285.273
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11.) 7.904.654 90.443 7.995.097 6.742.813 78.477 6.821.290
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 3.995.766 0 3.995.766
Sermaye Yedekleri
25.124 0 25.124 24.489 0 24.489
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.250 0 23.250 23.250 0 23.250
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.239 0 1.239
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-51.258 0 -51.258 -19.082 0 -19.082
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-87.218 90.443 3.225 127.237 78.477 205.714
Kar Yedekleri
1.970.146 0 1.970.146 1.469.025 0 1.469.025
Yasal Yedekler
284.943 0 284.943 228.723 0 228.723
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.617.135 0 1.617.135 1.170.797 0 1.170.797
Diğer Kar Yedekleri
68.068 0 68.068 69.505 0 69.505
Kar veya Zarar
1.452.729 0 1.452.729 1.145.378 0 1.145.378
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
52.448 0 52.448 35.540 0 35.540
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.400.281 0 1.400.281 1.109.838 0 1.109.838
Azınlık Payları
(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
48.996.914 103.293.401 152.290.315 45.620.008 58.819.337 104.439.345


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
86.652.466 78.342.083 164.994.549 67.365.973 56.289.772 123.655.745
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 7.470.036 4.393.458 11.863.494 6.938.439 4.962.863 11.901.302
Teminat Mektupları
6.997.497 2.593.297 9.590.794 6.592.042 3.414.624 10.006.666
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
210.252 41.900 252.152 218.286 62.740 281.026
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
408.225 60.079 468.304 375.091 79.315 454.406
Diğer Teminat Mektupları
6.379.020 2.491.318 8.870.338 5.998.665 3.272.569 9.271.234
Banka Kredileri
5.503 35.493 40.996 8.546 46.489 55.035
İthalat Kabul Kredileri
5.503 35.493 40.996 8.546 46.489 55.035
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
14.424 1.670.598 1.685.022 10.567 1.363.442 1.374.009
Belgeli Akreditifler
0 756.822 756.822 86 371.829 371.915
Diğer Akreditifler
14.424 913.776 928.200 10.481 991.613 1.002.094
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
452.612 94.070 546.682 327.284 138.308 465.592
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 54.000.945 2.301.565 56.302.510 52.151.025 1.894.212 54.045.237
Cayılamaz Taahhütler
6.228.351 2.301.565 8.529.916 4.795.885 1.894.212 6.690.097
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
776.146 2.301.565 3.077.711 455.887 1.891.166 2.347.053
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
555.059 0 555.059 358.094 0 358.094
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.372.786 0 1.372.786 1.305.235 0 1.305.235
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.503.366 0 3.503.366 2.656.398 0 2.656.398
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.237 0 3.237 2.514 0 2.514
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 0 17.757 17.757 3.046 20.803
Cayılabilir Taahhütler
47.772.594 0 47.772.594 47.355.140 0 47.355.140
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
47.772.594 0 47.772.594 47.355.140 0 47.355.140
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2.) 25.181.485 71.647.060 96.828.545 8.276.509 49.432.697 57.709.206
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 2.451.906 2.451.906
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 2.451.906 2.451.906
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
25.181.485 71.647.060 96.828.545 8.276.509 46.980.791 55.257.300
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.083.945 2.130.485 3.214.430 512.110 1.242.703 1.754.813
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
785.976 843.754 1.629.730 276.131 603.627 879.758
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
297.969 1.286.731 1.584.700 235.979 639.076 875.055
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
24.097.540 69.516.575 93.614.115 7.764.399 45.738.088 53.502.487
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
478.587.067 203.218.899 681.805.966 381.449.255 165.631.022 547.080.277
EMANET KIYMETLER
13.171.821 20.387.564 33.559.385 11.299.056 14.947.964 26.247.020
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.145.487 7.054.819 10.200.306 2.891.875 424.980 3.316.855
Tahsile Alınan Çekler
8.485.888 1.082.506 9.568.394 6.828.688 869.224 7.697.912
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.540.446 312.851 1.853.297 1.578.493 280.131 1.858.624
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 11.937.388 11.937.388 0 13.373.629 13.373.629
REHİNLİ KIYMETLER
465.403.607 182.743.974 648.147.581 370.138.560 150.613.354 520.751.914
Menkul Kıymetler
149.465 0 149.465 194.245 111.336 305.581
Teminat Senetleri
101.128 2.996.008 3.097.136 101.727 2.402.814 2.504.541
Emtia
14.297.126 913.904 15.211.030 8.938.138 701.641 9.639.779
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
147.051.571 3.715.371 150.766.942 124.206.037 2.983.314 127.189.351
Diğer Rehinli Kıymetler
303.804.317 175.118.691 478.923.008 236.698.413 144.414.249 381.112.662
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 87.361 99.000 11.639 69.704 81.343
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
565.239.533 281.560.982 846.800.515 448.815.228 221.920.794 670.736.022


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.759.362 2.919.896
Alınan Kar Payları
8.328.926 8.005.455
Ödenen Kar Payları
-2.987.106 -3.917.151
Alınan Temettüler
68 2.841
Alınan Ücret ve Komisyonlar
839.827 769.720
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.848.073 2.170.443
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
351.422 431.694
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.317.534 -1.099.923
Ödenen Vergiler
-865.421 -726.502
Diğer
-1.438.893 -2.716.681
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-7.116.167 14.804.111
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.240.768 -3.524.324
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-11.487.983 -564.636
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-20.068.746 -12.696.274
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.803.862 261.964
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
169.751 436.221
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
28.933.181 31.065.402
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.952.671 -4.746.536
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.429.589 4.572.294
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.356.805 17.724.007
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.296.493 -8.553.521
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-745.860 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-127.693 -118.542
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
194.500 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.090.115 -5.746.318
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.067.423 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.391.273 -2.595.429
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-203.475 -93.232
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
322.094 1.354.442
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
388.646 1.423.134
Temettü Ödemeleri
-7.280 -6.546
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-59.272 -62.146
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6.4) 5.409.401 1.688.034
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-6.921.803 12.212.962
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 18.893.086 6.680.124
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 11.971.283 18.893.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910220


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3382 Değişim: 2,35%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
8,9545 Değişim: 2,62%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
418,14 Değişim: 0,60%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.