KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

05.08.2020 - 18:21
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
754.059 601.467
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-51.368 9.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-51.368 9.821
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-68.764 30.395
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
8.368 -14.579
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.028 -5.995
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
702.691 611.288


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -88.537 7.583 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.193 -11.372 0 0 0 601.467 611.288 0 611.288
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
499.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -499.681 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.237 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.037 0 0 -718 0 -718
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -869.812 0 -6.546 0 -6.546
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.546 0 -6.546 0 -6.546
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -863.266 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 3.995.766 23.250 1.239 0 0 -13.296 0 0 0 -67.344 -3.789 0 1.469.744 35.540 601.467 6.042.577 0 6.042.577
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.894 6.526 0 0 0 754.059 702.691 0 702.691
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -718 0 0 -718 0 -718
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -19.082 0 0 0 156.801 -2.455 0 1.970.865 35.540 754.059 7.515.983 0 7.515.983


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 4.058.228 3.669.052 2.216.673 1.905.764
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.876.994 3.008.752 1.432.931 1.543.253
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
12.044 59.563 11.262 32.596
Bankalardan Alınan Gelirler
86.292 115.297 46.858 57.815
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
905.970 322.873 635.135 191.090
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
136.175 21.728 105.525 14.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
698.312 266.772 487.099 153.255
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
71.483 34.373 42.511 22.974
Finansal Kiralama Gelirleri
151.675 127.798 76.759 66.144
Diğer Kar Payı Gelirleri
25.253 34.769 13.728 14.866
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-1.439.982 -2.032.252 -732.862 -1.049.578
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -979.127 -1.517.229 -454.829 -788.595
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -347.206 -483.616 -183.852 -246.457
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-80.419 -2.514 -77.619 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-33.230 -28.893 -16.562 -14.526
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
2.618.246 1.636.800 1.483.811 856.186
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
173.842 229.912 89.637 117.514
Alınan Ücret ve Komisyonlar
380.395 376.214 186.017 192.170
Gayri Nakdi Kredilerden
69.470 72.022 33.590 36.281
Diğer
310.925 304.192 152.427 155.889
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-206.553 -146.302 -96.380 -74.656
Gayri Nakdi Kredilere
-16 -11 -10 -5
Diğer
(5.4.13.) -206.537 -146.291 -96.370 -74.651
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 8 19.584 8 18.781
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 771.442 565.027 219.551 329.405
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
51.983 19.315 28.313 6.302
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-464.245 159.133 -468.413 -52.964
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.183.704 386.579 659.651 376.067
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 261.489 609.962 40.165 248.618
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.825.027 3.061.285 1.833.172 1.570.504
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -1.576.869 -1.372.181 -740.393 -724.046
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.8.) -132.778 -35.377 19.730 11.762
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-610.340 -524.088 -282.394 -241.513
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-549.495 -385.386 -279.398 -191.082
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
955.545 744.253 550.717 425.625
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 955.545 744.253 550.717 425.625
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -201.486 -142.786 -112.495 -78.161
Cari Vergi Karşılığı
-302.301 -176.756 -197.172 -131.346
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-134.484 -194.309 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
235.299 228.279 84.677 53.185
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 754.059 601.467 438.222 347.464
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 754.059 601.467 438.222 347.464
Grubun Karı (Zararı)
754.059 601.467 438.222 347.464
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
27.276.708 29.341.934 56.618.642 4.803.455 37.903.612 42.707.067
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.816.939 14.688.869 16.505.808 1.781.590 24.099.321 25.880.911
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 1.786.986 10.513.697 12.300.683 1.768.747 17.124.339 18.893.086
Bankalar
(5.1.3.) 30.379 4.180.998 4.211.377 12.983 6.977.847 6.990.830
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-426 -5.826 -6.252 -140 -2.865 -3.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 560.304 6.633.014 7.193.318 104.688 3.907.054 4.011.742
Devlet Borçlanma Senetleri
253.001 6.546.186 6.799.187 77.977 3.863.617 3.941.594
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
307.303 86.828 394.131 26.711 43.437 70.148
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 24.871.537 7.576.037 32.447.574 2.898.407 9.732.060 12.630.467
Devlet Borçlanma Senetleri
22.761.374 6.730.083 29.491.457 2.792.631 9.313.887 12.106.518
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.056 32.401 40.457 11.237 27.346 38.583
Diğer Finansal Varlıklar
2.102.107 813.553 2.915.660 94.539 390.827 485.366
Türev Finansal Varlıklar
27.928 444.014 471.942 18.770 165.177 183.947
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
27.928 444.014 471.942 18.770 165.177 183.947
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 44.168.657 26.879.809 71.048.466 32.535.710 25.009.784 57.545.494
Krediler
45.595.886 20.601.028 66.196.914 33.532.383 21.686.066 55.218.449
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 1.898.268 2.084.795 3.983.063 1.406.165 1.301.355 2.707.520
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 5.190.598 5.190.598 0 2.630.914 2.630.914
Devlet Borçlanma Senetleri
0 5.190.598 5.190.598 0 2.630.914 2.630.914
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.325.497 -996.612 -4.322.109 -2.402.838 -608.551 -3.011.389
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
524.698 0 524.698 473.326 0 473.326
Satış Amaçlı
524.698 0 524.698 473.326 0 473.326
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.481.015 0 1.481.015 564.853 0 564.853
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 1.461.015 0 1.461.015 544.853 0 544.853
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.437.335 0 1.437.335 521.173 0 521.173
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.055.885 951 1.056.836 1.033.995 957 1.034.952
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
156.187 11 156.198 133.955 25 133.980
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
156.187 11 156.198 133.955 25 133.980
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
25.067 0 25.067 25.146 0 25.146
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 467.940 0 467.940 358.097 0 358.097
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 986.193 1.247.720 2.233.913 658.556 937.874 1.596.430
VARLIKLAR TOPLAMI
76.142.350 57.470.425 133.612.775 40.587.093 63.852.252 104.439.345
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 43.692.271 60.732.509 104.424.780 35.410.329 50.084.058 85.494.387
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 1.985.364 4.790.015 6.775.379 923.177 4.468.500 5.391.677
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
6.931.811 0 6.931.811 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
220.537 84.408 304.945 129.690 294.447 424.137
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 220.537 22.604 243.141 129.690 164.719 294.409
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.6.) 0 61.804 61.804 0 129.728 129.728
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.5.) 328.084 7.629 335.713 315.732 10.446 326.178
KARŞILIKLAR
(5.2.7.) 924.628 303.168 1.227.796 850.649 240.346 1.090.995
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
277.250 514 277.764 301.593 446 302.039
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
647.378 302.654 950.032 549.056 239.900 788.956
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.8.1.) 197.606 0 197.606 224.425 0 224.425
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.10.) 0 3.896.913 3.896.913 0 3.380.983 3.380.983
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.896.913 3.896.913 0 3.380.983 3.380.983
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.4.) 1.339.444 662.405 2.001.849 1.023.193 262.080 1.285.273
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11.) 7.451.463 64.520 7.515.983 6.742.813 78.477 6.821.290
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 3.995.766 0 3.995.766
Sermaye Yedekleri
25.124 0 25.124 24.489 0 24.489
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.250 0 23.250 23.250 0 23.250
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.239 0 1.239
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-19.082 0 -19.082 -19.082 0 -19.082
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
89.826 64.520 154.346 127.237 78.477 205.714
Kar Yedekleri
1.970.865 0 1.970.865 1.469.025 0 1.469.025
Yasal Yedekler
284.943 0 284.943 228.723 0 228.723
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.617.135 0 1.617.135 1.170.797 0 1.170.797
Diğer Kar Yedekleri
68.787 0 68.787 69.505 0 69.505
Kar veya Zarar
789.599 0 789.599 1.145.378 0 1.145.378
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
35.540 0 35.540 35.540 0 35.540
Dönem Net Kâr veya Zararı
754.059 0 754.059 1.109.838 0 1.109.838
Azınlık Payları
(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
63.071.208 70.541.567 133.612.775 45.620.008 58.819.337 104.439.345


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
71.345.822 54.359.846 125.705.668 67.365.973 56.289.772 123.655.745
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 7.045.739 5.075.074 12.120.813 6.938.439 4.962.863 11.901.302
Teminat Mektupları
6.674.201 3.564.303 10.238.504 6.592.042 3.414.624 10.006.666
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
224.218 46.034 270.252 218.286 62.740 281.026
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
379.966 58.443 438.409 375.091 79.315 454.406
Diğer Teminat Mektupları
6.070.017 3.459.826 9.529.843 5.998.665 3.272.569 9.271.234
Banka Kredileri
3.799 39.925 43.724 8.546 46.489 55.035
İthalat Kabul Kredileri
3.799 39.925 43.724 8.546 46.489 55.035
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
19.181 1.385.290 1.404.471 10.567 1.363.442 1.374.009
Belgeli Akreditifler
0 476.434 476.434 86 371.829 371.915
Diğer Akreditifler
19.181 908.856 928.037 10.481 991.613 1.002.094
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
348.558 85.556 434.114 327.284 138.308 465.592
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 53.118.346 1.810.020 54.928.366 52.151.025 1.894.212 54.045.237
Cayılamaz Taahhütler
5.484.589 1.810.020 7.294.609 4.795.885 1.894.212 6.690.097
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
500.548 1.797.574 2.298.122 455.887 1.891.166 2.347.053
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
435.060 0 435.060 358.094 0 358.094
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.355.049 0 1.355.049 1.305.235 0 1.305.235
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.173.475 0 3.173.475 2.656.398 0 2.656.398
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.700 0 2.700 2.514 0 2.514
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 12.446 30.203 17.757 3.046 20.803
Cayılabilir Taahhütler
47.633.757 0 47.633.757 47.355.140 0 47.355.140
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
47.633.757 0 47.633.757 47.355.140 0 47.355.140
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2.) 11.181.737 47.474.752 58.656.489 8.276.509 49.432.697 57.709.206
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.023.273 1.023.273 0 2.451.906 2.451.906
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.023.273 1.023.273 0 2.451.906 2.451.906
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
11.181.737 46.451.479 57.633.216 8.276.509 46.980.791 55.257.300
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
399.279 1.943.527 2.342.806 512.110 1.242.703 1.754.813
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
252.023 923.832 1.175.855 276.131 603.627 879.758
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
147.256 1.019.695 1.166.951 235.979 639.076 875.055
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
10.782.458 44.507.952 55.290.410 7.764.399 45.738.088 53.502.487
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
436.625.189 190.098.939 626.724.128 381.449.255 165.631.022 547.080.277
EMANET KIYMETLER
12.258.148 20.460.697 32.718.845 11.299.056 14.947.964 26.247.020
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.091.920 5.115.068 9.206.988 2.891.875 424.980 3.316.855
Tahsile Alınan Çekler
6.732.394 1.042.779 7.775.173 6.828.688 869.224 7.697.912
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.433.834 299.953 1.733.787 1.578.493 280.131 1.858.624
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 14.002.897 14.002.897 0 13.373.629 13.373.629
REHİNLİ KIYMETLER
424.355.402 169.557.907 593.913.309 370.138.560 150.613.354 520.751.914
Menkul Kıymetler
130.058 0 130.058 194.245 111.336 305.581
Teminat Senetleri
101.727 2.769.330 2.871.057 101.727 2.402.814 2.504.541
Emtia
11.091.384 812.842 11.904.226 8.938.138 701.641 9.639.779
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
138.660.232 3.406.294 142.066.526 124.206.037 2.983.314 127.189.351
Diğer Rehinli Kıymetler
274.372.001 162.569.441 436.941.442 236.698.413 144.414.249 381.112.662
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 80.335 91.974 11.639 69.704 81.343
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
507.971.011 244.458.785 752.429.796 448.815.228 221.920.794 670.736.022


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİN 3.561.183 4.112.042
Ödenen Kar Payları
-1.400.572 -1.940.865
Alınan Temettüler
8 12.953
Alınan Ücret ve Komisyonlar
380.395 379.925
Elde Edilen Diğer Kazançlar
625.744 935.290
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
165.360 67.416
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-586.155 -565.020
Ödenen Vergiler
-318.951 -266.806
Diğer
-3.888.125 -921.175
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
14.280.928 4.120.657
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.165.576 -2.250.548
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.786.733 -1.398.309
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.545.814 -5.634.691
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.420.078 2.115.037
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
313.241 -235.612
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
18.639.050 15.361.477
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.360.343 -2.705.186
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.313.029 -1.131.511
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.819.815 5.934.417
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-22.480.449 -7.604.295
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-745.860 -30.801
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-21.805 -61.115
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
200 9.868
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-21.545.166 -6.541.359
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.053.527 1.596.229
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.035.983 -2.576.038
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-185.362 -1.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-40.510 -35.672
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-7.280 -8.814
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-33.230 -26.858
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) 3.108.741 178.358
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-6.592.403 -1.527.192
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 18.893.086 6.680.124
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 12.300.683 5.152.932http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865481


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.