KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

28.02.2020 - 18:30
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.120.965 810.707
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
281.715 -31.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.786 13.651
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.233 17.064
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.447 -3.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
287.501 -45.036
Yabancı Para Çevrim Farkları
52.280 89.577
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
389.097 -142.495
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-21.235 50.973
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-51.447 -86.930
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-81.194 43.839
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.402.680 779.322


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 83.655 -10.583 -60.766 0 843.581 637.291 0 4.587.761 23.054 4.610.815
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Yeni Bakiye
3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 83.655 -10.583 -60.766 0 843.581 672.831 0 4.623.301 23.054 4.646.355
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 13.651 0 0 89.577 -106.567 -28.046 0 0 0 809.543 778.158 1.164 779.322
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.143 0 0 -2.143 894 -1.249
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -673.991 0 -4.894 0 -4.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.894 0 -4.894 0 -4.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -669.097 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 -1.160 809.543 5.394.422 25.112 5.419.534
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 -1.160 809.543 5.394.422 25.112 5.419.534
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 -27.728 0 -27.728 0 -27.728
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 -27.728 0 -27.728 0 -27.728
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -88.537 -117.425 0 1.110.535 -28.888 809.543 5.366.694 25.112 5.391.806
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -5.786 0 0 52.280 303.232 -68.011 0 0 0 1.117.637 1.399.352 3.328 1.402.680
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.025 -60.269 60.269 -1.025 21 -1.004
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -869.812 -6.546 0 -6.546
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.546 -6.546 0 -6.546
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -863.266 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 7.558.226 6.043.165
Kredilerden Alınan Kar Payları
6.077.584 5.091.408
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
86.722 92.411
Bankalardan Alınan Gelirler
257.954 172.954
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
810.359 418.770
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
66.463 27.920
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
665.164 390.850
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
78.732 0
Finansal Kiralama Gelirleri
259.612 229.320
Diğer Kar Payı Gelirleri
65.995 38.302
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-3.991.466 -2.857.709
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -3.050.658 -2.000.908
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.1.) -272.103 -260.715
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-2.514 -35.789
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-604.045 -560.283
Kiralama Kar Payı Giderleri
-62.146 -14
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
3.566.760 3.185.456
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
490.868 367.871
Alınan Ücret ve Komisyonlar
800.292 571.696
Gayri Nakdi Kredilerden
175.096 145.665
Diğer
625.196 426.031
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-309.424 -203.825
Gayri Nakdi Kredilere
-8.633 -27
Diğer
-300.791 -203.798
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 2.841 1.273
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 1.324.855 539.144
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
32.116 10.241
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
464.803 136.774
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
827.936 392.129
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 789.578 540.934
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.174.902 4.634.678
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -2.640.410 -1.949.975
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-59.711 -29.589
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.086.890 -842.182
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -979.920 -766.241
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.407.971 1.046.691
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
13.727 7.715
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 1.421.698 1.054.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -300.733 -243.699
Cari Vergi Karşılığı
-401.579 -454.233
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-205.627 -46.249
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
306.473 256.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 1.120.965 810.707
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 1.120.965 810.707
Grubun Karı (Zararı)
1.117.637 809.543
Azınlık Payları Karı (Zararı)
3.328 1.164
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.808.663 38.565.666 43.374.329 3.352.422 20.404.674 23.757.096
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.781.528 24.948.531 26.730.059 1.158.339 16.249.232 17.407.571
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 1.768.747 17.447.545 19.216.292 1.183.109 9.428.812 10.611.921
Bankalar
(5.1.3.) 12.921 7.503.851 7.516.772 12.858 6.884.069 6.896.927
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-140 -2.865 -3.005 -37.628 -63.649 -101.277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
109.958 3.891.546 4.001.504 27.913 75.181 103.094
Devlet Borçlanma Senetleri
77.977 3.863.617 3.941.594 18.327 11.770 30.097
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
31.981 27.929 59.910 9.586 63.411 72.997
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 2.898.407 9.562.353 12.460.760 2.136.687 4.067.733 6.204.420
Devlet Borçlanma Senetleri
2.792.631 9.313.887 12.106.518 2.065.421 3.804.519 5.869.940
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
11.237 27.346 38.583 10.502 17.046 27.548
Diğer Finansal Varlıklar
94.539 221.120 315.659 60.764 246.168 306.932
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 18.770 163.236 182.006 29.483 12.528 42.011
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.770 163.236 182.006 29.483 12.528 42.011
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 32.535.710 27.246.766 59.782.476 31.029.723 15.944.851 46.974.574
Krediler
33.532.383 23.726.265 57.258.648 31.238.479 15.220.572 46.459.051
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 1.406.165 1.301.355 2.707.520 1.439.955 1.010.744 2.450.699
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 2.859.381 2.859.381 0 37.156 37.156
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.725.997 2.725.997 0 37.156 37.156
Diğer Finansal Varlıklar
0 133.384 133.384 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.402.838 -640.235 -3.043.073 -1.648.711 -323.621 -1.972.332
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
473.326 0 473.326 270.382 0 270.382
Satış Amaçlı
473.326 0 473.326 270.382 0 270.382
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
64.061 0 64.061 52.200 0 52.200
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 40.381 0 40.381 28.520 0 28.520
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
40.381 0 40.381 28.520 0 28.520
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
797.960 36.141 834.101 449.287 7.900 457.187
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
134.064 64.696 198.760 136.932 63.833 200.765
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
134.064 64.696 198.760 136.932 63.833 200.765
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
37.646 0 37.646 29.671 0 29.671
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 358.279 43.503 401.782 346.640 34.043 380.683
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 744.570 954.099 1.698.669 904.064 1.986.364 2.890.428
VARLIKLAR TOPLAMI
39.954.279 66.910.871 106.865.150 36.571.321 38.441.665 75.012.986
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 35.401.409 52.848.363 88.249.772 22.516.520 32.713.498 55.230.018
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 160.847 286.378 447.225 93.394 1.901.902 1.995.296
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 188.003 0 188.003
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
735.743 3.906.422 4.642.165 1.634.934 6.157.936 7.792.870
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
129.690 294.447 424.137 21.045 149.118 170.163
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
129.690 164.719 294.409 21.045 42.766 63.811
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 129.728 129.728 0 106.352 106.352
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6.) 315.732 35.223 350.955 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.8.) 855.190 244.064 1.099.254 615.727 184.795 800.522
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
302.114 706 302.820 228.540 538 229.078
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
553.076 243.358 796.434 387.187 184.257 571.444
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9.1.) 224.769 1.452 226.221 175.716 1.936 177.652
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.11.) 0 3.380.983 3.380.983 0 1.901.210 1.901.210
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.380.983 3.380.983 0 1.901.210 1.901.210
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5.) 988.695 268.807 1.257.502 1.183.827 153.891 1.337.718
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.12.) 6.834.774 -47.838 6.786.936 5.582.198 -162.664 5.419.534
Ödenmiş Sermaye
3.995.766 0 3.995.766 3.497.322 0 3.497.322
Sermaye Yedekleri
25.764 0 25.764 24.208 0 24.208
Hisse Senedi İhraç Primleri
24.525 0 24.525 24.208 0 24.208
Hisse Senedi İptal Karları
1.239 0 1.239 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-19.082 0 -19.082 -13.296 0 -13.296
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
176.294 78.477 254.771 18.702 -51.432 -32.730
Kar Yedekleri
1.472.776 0 1.472.776 1.110.535 0 1.110.535
Yasal Yedekler
231.728 0 231.728 187.583 0 187.583
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.170.797 0 1.170.797 923.536 0 923.536
Diğer Kar Yedekleri
70.251 0 70.251 -584 0 -584
Kar veya Zarar
1.154.795 -126.315 1.028.480 919.615 -111.232 808.383
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
22.075 -111.232 -89.157 106.742 -107.902 -1.160
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.132.720 -15.083 1.117.637 812.873 -3.330 809.543
Azınlık Payları
(5.2.13.) 28.461 0 28.461 25.112 0 25.112
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
45.646.849 61.218.301 106.865.150 32.011.364 43.001.622 75.012.986


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
67.365.973 56.290.702 123.656.675 57.546.517 29.212.634 86.759.151
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 6.938.439 4.963.915 11.902.354 6.416.633 5.459.447 11.876.080
Teminat Mektupları
6.592.042 3.415.529 10.007.571 6.206.886 4.184.393 10.391.279
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
218.286 62.740 281.026 217.252 174.971 392.223
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
375.091 79.315 454.406 371.535 167.020 538.555
Diğer Teminat Mektupları
5.998.665 3.273.474 9.272.139 5.618.099 3.842.402 9.460.501
Banka Kredileri
8.546 46.489 55.035 17.516 56.582 74.098
İthalat Kabul Kredileri
8.546 46.489 55.035 17.516 56.582 74.098
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
10.567 1.363.442 1.374.009 11.512 1.068.364 1.079.876
Belgeli Akreditifler
86 371.829 371.915 367 215.062 215.429
Diğer Akreditifler
10.481 991.613 1.002.094 11.145 853.302 864.447
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 147 147 0 1.791 1.791
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
327.284 138.308 465.592 180.719 143.999 324.718
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 4.318 4.318
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 52.151.025 1.893.989 54.045.014 50.194.084 1.305.169 51.499.253
Cayılamaz Taahhütler
4.795.885 1.893.989 6.689.874 3.572.418 1.305.169 4.877.587
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
455.887 1.890.943 2.346.830 345.756 1.295.480 1.641.236
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
358.094 0 358.094 214.413 0 214.413
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.305.235 0 1.305.235 1.136.474 0 1.136.474
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.656.398 0 2.656.398 1.858.018 0 1.858.018
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.514 0 2.514 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 3.046 20.803 17.757 9.689 27.446
Cayılabilir Taahhütler
47.355.140 0 47.355.140 46.621.666 0 46.621.666
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
47.355.140 0 47.355.140 46.621.666 0 46.621.666
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
8.276.509 49.432.798 57.709.307 935.800 22.448.018 23.383.818
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 2.451.906 2.451.906 0 2.165.533 2.165.533
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 2.451.906 2.451.906 0 2.165.533 2.165.533
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
8.276.509 46.980.791 55.257.300 935.800 20.282.485 21.218.285
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
512.110 1.242.703 1.754.813 652.622 1.755.501 2.408.123
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
276.131 603.627 879.758 347.631 862.093 1.209.724
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
235.979 639.076 875.055 304.991 893.408 1.198.399
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
7.764.399 45.738.088 53.502.487 283.178 18.526.984 18.810.162
Diğer
0 101 101 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
381.449.255 165.631.022 547.080.277 316.497.679 142.487.425 458.985.104
EMANET KIYMETLER
11.299.056 14.947.964 26.247.020 10.816.866 5.644.771 16.461.637
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.891.875 424.980 3.316.855 2.159.381 156.528 2.315.909
Tahsile Alınan Çekler
6.828.688 869.224 7.697.912 7.157.340 906.367 8.063.707
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.578.493 280.131 1.858.624 1.500.145 242.668 1.742.813
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 13.373.629 13.373.629 0 4.339.208 4.339.208
REHİNLİ KIYMETLER
370.138.560 150.613.354 520.751.914 305.669.174 136.780.695 442.449.869
Menkul Kıymetler
194.245 111.336 305.581 185.945 99.786 285.731
Teminat Senetleri
101.727 2.402.814 2.504.541 101.681 2.133.522 2.235.203
Emtia
8.938.138 701.641 9.639.779 6.094.405 633.381 6.727.786
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
124.206.037 2.983.314 127.189.351 112.015.122 2.715.023 114.730.145
Diğer Rehinli Kıymetler
236.698.413 144.414.249 381.112.662 187.272.021 131.198.983 318.471.004
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 69.704 81.343 11.639 61.959 73.598
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
448.815.228 221.921.724 670.736.952 374.044.196 171.700.059 545.744.255


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.976.982 2.478.564
Alınan Kar Payları
8.094.748 5.705.346
Ödenen Kar Payları
-3.890.585 -2.666.854
Alınan Temettüler
2.841 1.096
Alınan Ücret ve Komisyonlar
800.292 576.090
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.241.117 1.024.683
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
431.694 106.667
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.160.542 -781.850
Ödenen Vergiler
-726.594 -403.181
Diğer
-2.815.989 -1.083.433
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
18.646.946 2.183.958
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.798.286 89.843
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-613.299 101.518
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.629.788 -9.455.894
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
294.016 -2.846.285
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
286.471 252.892
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
32.726.855 14.548.317
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-830 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.528.194 -1.408.194
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.910.001 901.761
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
21.623.928 4.662.522
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-8.810.000 -1.762.343
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 16.901
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-151.283 -65.736
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.768.251 -4.043.117
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 2.424.997
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.786.740 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-103.726 -95.388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.009.245 404.171
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.366.492 4.744.065
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.723.301 -4.335.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
1.423.134 0
Temettü Ödemeleri
-6.546 -4.894
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-69.024 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6.4) 1.701.154 -66.621
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.505.837 3.237.729
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 6.710.455 3.472.726
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 19.216.292 6.710.455http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822970


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6031 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1950 Değişim: 1,04%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,60 Değişim: 1,54%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.