KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 18:12
KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 4.244.587 5.630.347 560.707 -230.751 3.368.484 1.410.611 17.860.711 16.143.292 48.987.988 48.987.988
Transferler
1.350.959 14.792.333 -16.143.292 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
94.675 2.641.216 2.735.891 2.735.891
Kar Payları
-13.721.822 -13.721.822 -13.721.822
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -136.076 4.719.443 1.410.611 18.931.222 2.641.216 38.002.057 38.002.057
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 4.244.587 5.630.347 560.707 -227.558 4.719.443 1.410.611 18.931.222 14.039.745 38.002.057 38.002.057
Transferler
329.750 13.709.995 -14.039.745 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
146.057 -727.856 -581.799 -581.799
Kar Payları
-3.509.719 -3.509.719 -3.509.719
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -81.501 5.049.193 1.410.611 29.131.498 -727.856 45.217.586 45.217.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.761.807 4.984.662
Dönem Karı (Zararı)
-727.856 2.641.216
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-727.856 2.641.216
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.130.312 -482.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 1.006.546 887.395
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 723.184 50.521
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
723.184 50.521
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
260.612 186.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
260.612 186.431
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.893 -2.192.837
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
51.893 -2.192.837
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 88.077 586.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.371.365 1.769.685
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.728 977
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -680.090 -4.567.401
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-680.090 -4.567.401
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -204.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-204.031
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -623.844 -713.837
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -337.817 -775.056
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.002.292 824.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.002.292 824.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -97.370 610.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.478.113 1.044.042
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.486.841 880.267
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -8.728 163.775
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 3.935.297 5.354.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-298.904 195.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -407.031 195.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 108.127 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.773.821 3.928.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -12.014
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.055.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.413.426 -717.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.413.426 -717.655
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.413.426 -717.655
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.509.719 -14.387.072
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.570.600
Kredilerden Nakit Girişleri
0 2.570.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.490.215
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.490.215
Ödenen Temettüler
-3.509.719 -13.721.822
Ödenen Faiz
-598.819
Alınan Faiz
2.871.187
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-18.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
838.662 -10.120.065
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
838.662 -10.120.065
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.429.529 27.614.560
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.268.191 17.494.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.268.191 23.429.529
Finansal Yatırımlar
4 64 1.091
Vadeli Mevduatlar
4 1.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 64 62
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 64 62
Ticari Alacaklar
7 16.375 59.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.375 59.107
Diğer Alacaklar
8 3.822 3.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.822 3.822
Stoklar
9 1.930.570 1.306.726
Peşin Ödenmiş Giderler
10 485.075 147.258
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
401.531 119.492
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
83.544 27.766
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
55.427 39.952
Diğer Dönen Varlıklar
17 486.315 94.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
486.315 94.759
ARA TOPLAM
27.245.839 25.082.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.245.839 25.082.244
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 50.809 48.054
Diğer Alacaklar
8 13.221 13.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.221 13.221
Maddi Duran Varlıklar
11 28.237.085 27.824.552
Arazi ve Arsalar
1.399.928 1.399.928
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.664.302 1.871.719
Binalar
19.832.744 18.143.109
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.336.136 2.421.409
Taşıtlar
37.434 44.160
Mobilya ve Demirbaşlar
2.966.541 2.536.702
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.407.525
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 21.146 26.799
Bilgisayar Yazılımları
21.146 26.799
Peşin Ödenmiş Giderler
10 588 588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
588 588
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.322.849 27.913.214
TOPLAM VARLIKLAR
55.568.688 52.995.458
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
5 0 200
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
200
Ticari Borçlar
7 584.154 1.534.191
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 584.154 1.534.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 205.639 303.009
Diğer Borçlar
8 4.262.532 784.419
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.262.532 775.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.728
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler

Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri

Diğer Sözleşme Yükümlülükleri

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.208.690 228.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.208.690 228.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 137.131 131.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 137.131 131.313
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 108.666 339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 108.666 339
ARA TOPLAM
9.506.812 2.982.372
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.506.812 2.982.372
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 44.492
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 542.010 486.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 542.010 486.483
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 302.280 173.007
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
844.290 703.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.351.102 3.686.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 45.217.586 49.309.104
Ödenmiş Sermaye
18 4.244.587 4.244.587
Sermaye Düzeltme Farkları
18 5.630.347 5.630.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 560.707 560.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -81.501 -227.558
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -81.501 -227.558
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.049.193 4.719.443
Yasal Yedekler
18 5.049.193 4.719.443
Diğer Yedekler
18 1.410.611 1.410.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 29.131.498 18.931.222
Net Dönem Karı veya Zararı
-727.856 14.039.745
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.217.586 49.309.104
TOPLAM KAYNAKLAR
55.568.688 52.995.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 35.138 9.041.519
Satışların Maliyeti
19 -3.000.438 -8.143.598
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.965.300 897.921
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.965.300 897.921
Genel Yönetim Giderleri
20 -402.442 -488.048
Pazarlama Giderleri
20 0 -24.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.306.501 1.152.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.625.151 -456.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.686.392 1.080.829
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.755
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.683.637 1.080.829
Finansman Gelirleri
24 3.599.259 2.871.187
Finansman Giderleri
24 -555.401 -724.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-639.779 3.227.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-88.077 -586.255
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -675.403
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -88.077 89.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-727.856 2.641.216
DÖNEM KARI (ZARARI)
-727.856 2.641.216
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-727.856 2.641.216
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) -0,00200000 0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26 146.057 94.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 146.057
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.