KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 18:25
KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 4.244.587 5.630.347 560.707 -277.237 2.854.520 1.410.611 16.162.614 5.051.382 35.637.531 35.637.531
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-10.262 -10.262 -10.262
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-10.262 -10.262 -10.262
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
4.244.587 5.630.347 560.707 -277.237 2.854.520 1.410.611 16.152.352 5.051.382 35.627.269 35.627.269
Transferler
513.964 4.537.418 -5.051.382 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.486 16.143.292 16.189.778 16.189.778
Dönem Karı (Zararı)
16.143.292 16.143.292 16.143.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
46.486 46.486
Kar Payları
-2.883.729 -2.883.729 -2.883.729
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
54.670 54.670 54.670
Dönem Sonu Bakiyeler
23 4.244.587 5.630.347 560.707 -230.751 3.368.484 1.410.611 17.860.711 16.143.292 48.987.988 48.987.988
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 4.244.587 5.630.347 560.707 -230.751 3.368.484 1.410.611 17.860.711 16.143.292 48.987.988 48.987.988
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Düzeltmelerden Sonraki Tutar
4.244.587 5.630.347 560.707 -230.751 3.368.484 1.410.611 17.860.711 16.143.292 48.987.988 48.987.988
Transferler
1.350.959 14.792.333 -16.143.292 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.193 14.039.745 14.042.938 14.042.938
Dönem Karı (Zararı)
14.039.745 14.039.745 14.039.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.193 3.193 3.193
Kar Payları
-13.721.822 -13.721.822 13.721.822
Dönem Sonu Bakiyeler
23 4.244.587 5.630.347 560.707 -227.558 4.719.443 1.410.611 18.931.222 14.039.745 49.309.104 49.309.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.916.133 12.890.440
Dönem Karı (Zararı)
32 14.039.745 16.143.292
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32 14.039.745 16.143.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.346.496 2.151.363
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 1.827.174 1.757.295
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 -11.604 -26.152
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-26.232 17.361
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.755
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.873 -43.513
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 250.871 153.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
250.871 153.831
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29 -3.132.491 -3.611.219
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.571.529 -13.524.879
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.496.774 9.983.270
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.972 2.775
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-60.708 -72.385
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 0 -13
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 3.412.546 3.924.606
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-46.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
958.363 -407.081
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -52 -52
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 762.192 -530.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
762.192 -530.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 65.246 -59.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
65.246 -59.216
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 266.198 -766.090
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -71.530 -50.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -932.474 976.129
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-932.474 976.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 53.960 78.456
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
12 212.676 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
130.048 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
82.628
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 501.153 6.104
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
498.406 7.495
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.747 -1.391
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 0 2.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22 100.994 -64.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
100.655 -61.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
339 -2.723
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.344.604 17.887.574
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.428.471 -4.997.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.040.267 -3.882.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -3.040.267 -3.882.733
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.013.051 -3.876.029
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.216 -6.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.060.897 6.402.673
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 4.393.630
Kredilerden Nakit Girişleri
4.393.630
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -5.490.018 32.100
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.425.200 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-64.818 32.100
Ödenen Temettüler
23 -13.721.822 -2.883.729
Ödenen Faiz
29 -2.429.882 -8.897.214
Alınan Faiz
29 5.571.529 13.524.879
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.296 233.007
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.185.031 15.410.380
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.185.031 15.410.380
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.614.560 12.204.180
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.429.529 27.614.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.429.529 27.614.560
Finansal Yatırımlar
5 1.091 1.039
Vadeli Mevduatlar
1.029 983
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
62 56
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
62 56
Ticari Alacaklar
9 59.107 821.299
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
59.107 821.299
Diğer Alacaklar
10 3.822 65.092
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.822 65.092
Stoklar
11 1.306.726 1.572.924
Peşin Ödenmiş Giderler
12 147.258 76.080
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.766 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
119.492 76.080
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 39.952 1.055.996
Diğer Dönen Varlıklar
22 94.759 195.414
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
94.759 195.414
ARA TOPLAM
25.082.244 31.402.404
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.082.244 31.402.404
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 48.054 50.809
Diğer Finansal Yatırımlar
48.054 50.809
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 13.221 17.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.221 17.197
Maddi Duran Varlıklar
14 27.824.552 26.633.416
Arazi ve Arsalar
1.399.928 1.399.928
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.871.719 1.950.694
Binalar
18.143.109 18.216.276
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.421.409 1.379.045
Taşıtlar
44.160 62.649
Mobilya ve Demirbaşlar
2.536.702 1.872.210
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.407.525 1.752.614
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 26.799 4.842
Bilgisayar Yazılımları
26.799 4.842
Peşin Ödenmiş Giderler
12 588 236
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
588 236
Diğer Duran Varlıklar
22 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.913.214 26.706.500
TOPLAM VARLIKLAR
52.995.458 58.108.904
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 5.425.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 5.425.200
Banka Kredileri
0 5.425.200
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 200 65.018
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
200 65.018
Ticari Borçlar
9 1.534.191 2.466.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.534.191 2.466.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 303.009 249.049
Diğer Borçlar
8,10 784.419 283.266
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 775.691 277.285
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 8.728 5.981
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 228.901 60.717
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
190.765 60.717
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
38.136
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 131.313 87.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
131.313 87.511
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
339
ARA TOPLAM
2.982.372 8.637.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.982.372 8.637.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 44.492
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
44.492
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 486.483 279.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
486.483 279.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 173.007 204.076
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
703.982 483.490
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.686.354 9.120.916
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23 49.309.104 48.987.988
Ödenmiş Sermaye
23 4.244.587 4.244.587
Sermaye Düzeltme Farkları
23 5.630.347 5.630.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 560.707 560.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -227.558 -230.751
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-227.558 -230.751
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-227.558 -230.751
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 4.719.443 3.368.484
Yasal Yedekler
4.719.443 3.368.484
Diğer Yedekler
23 1.410.611 1.410.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 18.931.222 17.860.711
Net Dönem Karı veya Zararı
32 14.039.745 16.143.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.309.104 48.987.988
TOPLAM KAYNAKLAR
52.995.458 58.108.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 38.510.554 31.966.496
Satışların Maliyeti
24 -20.531.700 -15.934.535
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.978.854 16.031.961
BRÜT KAR (ZARAR)
17.978.854 16.031.961
Genel Yönetim Giderleri
25 -1.087.454 -854.774
Pazarlama Giderleri
25 -205.753 -223.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 3.135.869 4.245.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -5.441.225 -2.672.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.380.291 16.526.289
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -2.755 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.377.536 16.526.289
Finansman Gelirleri
29 5.571.529 13.524.879
Finansman Giderleri
29 -2.496.774 -9.983.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.452.291 20.067.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.412.546 -3.924.606
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -3.444.515 -3.941.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 31.969 16.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32 14.039.745 16.143.292
DÖNEM KARI (ZARARI)
32 14.039.745 16.143.292
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.039.745 16.143.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 0,03300000 0,03800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 3.193 46.486
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.193 46.486
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.193 46.486
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.042.938 16.189.778
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.042.938 16.189.778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822958


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,2984 Değişim: -0,35%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8254 Değişim: -0,23%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
528,89 Değişim: -0,17%
Düşük 528,70 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.