KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2018 - 18:18
KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.311.720 5.630.347 -67.133 560.707 -286.669 2.555.305 1.410.611 17.544.180 1.385.076 33.044.144 33.044.144
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
4.311.720 5.630.347 -67.133 560.707 -286.669 2.555.305 1.410.611 17.544.180 1.385.076 33.044.144 33.044.144
Transferler
299.215 1.085.861 -1.385.076 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.837 -1.170.402 -1.135.565 -1.135.565
Dönem Karı (Zararı)
-1.170.402 -1.170.402 -1.170.402
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.837 34.837 34.837
Sermaye Azaltımı
-67.133 67.133
Kar Payları
-2.467.427 -2.467.427 -2.467.427
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 0 560.707 -251.832 2.854.520 1.410.611 16.162.614 -1.170.402 29.441.152 29.441.152
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -277.237 2.854.520 1.410.611 16.162.614 5.051.382 35.637.531 35.637.531
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
4.244.587 5.630.347 560.707 -277.237 2.854.520 1.410.611 16.162.614 5.051.382 35.637.531 35.637.531
Transferler
513.964 4.537.418 -5.051.382 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.165 2.077.773 2.147.938 2.147.938
Dönem Karı (Zararı)
2.077.773 2.077.773 2.077.773
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
70.165 70.165 70.165
Kar Payları
-2.883.729 -2.883.729 -2.883.729
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
54.671 54.671 54.671
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -207.072 3.368.484 1.410.611 17.870.974 2.077.773 34.956.411 34.956.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.552.609 988.598
Dönem Karı (Zararı)
31 2.077.773 -1.170.402
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.077.773 -1.170.402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-863.481 548.208
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 864.177 798.021
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 -12.946
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.684
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-22.630
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 80.567 66.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.567 66.546
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29 -2.307.162 -278.765
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.922.012 -1.230.764
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
592.168 951.999
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 -8 -2
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8 -2
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 498.945 -24.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.290.425 1.632.858
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.572.766 -1.375.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.572.766 -1.375.214
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -64.466 -3.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.466 -3.640
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -916.287 -224.372
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -350.924 8.008
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.241.530 345.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.241.530 345.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 489.165 194.608
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 224.110 93.983
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
200.578 86.291
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.532 7.692
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 5.125.632 2.584.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22 114.431 10.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
114.431 10.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.504.717 1.010.664
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 47.892 -22.066
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-504.729 -176.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -504.729 -176.588
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-504.729 -176.588
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.434.277 -2.267.114
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 4.778.280
Kredilerden Nakit Girişleri
4.778.280
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
96.170
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
96.170
Ödenen Temettüler
23 -2.883.729 -2.467.427
Ödenen Faiz
29 -49.425 -3.761
Alınan Faiz
29 2.407.915 120.179
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
85.066 83.895
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.482.157 -1.455.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.482.157 -1.455.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.204.180 9.387.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.686.337 7.932.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.686.337 12.204.180
Finansal Yatırımlar
5 51 987
Vadeli Mevduatlar
944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
51 43
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
51 43
Ticari Alacaklar
9 3.863.716 290.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.863.716 290.950
Diğer Alacaklar
10 70.342 6.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
70.342 6.322
Stoklar
11 1.723.121 806.834
Peşin Ödenmiş Giderler
12 376.166 25.203
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
376.166 25.203
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 42.715 90.607
Diğer Dönen Varlıklar
22 19.510 133.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.510 133.941
ARA TOPLAM
25.781.958 13.559.024
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.781.958 13.559.024
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 50.809 50.809
Diğer Finansal Yatırımlar
50.809 50.809
Diğer Alacaklar
10 17.197 16.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.197 16.751
Maddi Duran Varlıklar
14 24.106.882 24.465.835
Arazi ve Arsalar
1.399.928 1.399.928
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.180.858 2.412.356
Binalar
18.169.912 17.523.631
Tesis, Makine ve Cihazlar
572.795 599.669
Taşıtlar
41.273 52.464
Mobilya ve Demirbaşlar
1.742.116 1.687.162
Yapılmakta Olan Yatırımlar
790.625
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 5.959
Bilgisayar Yazılımları
5.959
Peşin Ödenmiş Giderler
12 366 405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
366 405
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.181.213 24.533.800
TOPLAM VARLIKLAR
49.963.171 38.092.824
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.778.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.778.280
Banka Kredileri
4.778.280
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 129.088 32.918
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
129.088 32.918
Ticari Borçlar
9 2.732.066 1.490.536
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.732.066 1.490.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 659.758 170.593
Diğer Borçlar
10 501.272 277.162
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
470.368 269.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
30.904 7.372
Ertelenmiş Gelirler
12 5.183.508 57.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5.183.508 57.876
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 545.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 104.650 51.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
104.650 51.133
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 2.723
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.723
ARA TOPLAM
14.633.909 2.082.941
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.633.909 2.082.941
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17 189.011 161.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
189.011 161.961
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 183.840 210.391
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
372.851 372.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.006.760 2.455.293
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.956.411 35.637.531
Ödenmiş Sermaye
23 4.244.587 4.244.587
Sermaye Düzeltme Farkları
23 5.630.347 5.630.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 560.707 560.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -207.072 -277.237
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-207.072 -277.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-207.072 -277.237
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 3.368.484 2.854.520
Yasal Yedekler
3.368.484 2.854.520
Diğer Yedekler
23 1.410.611 1.410.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 17.870.974 16.162.614
Net Dönem Karı veya Zararı
31 2.077.773 5.051.382
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.956.411 35.637.531
TOPLAM KAYNAKLAR
49.963.171 38.092.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 6.400.959 2.357.760
Satışların Maliyeti
24 -5.912.893 -3.739.447
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
488.066 -1.381.687
BRÜT KAR (ZARAR)
488.066 -1.381.687
Genel Yönetim Giderleri
25 -395.357 -396.774
Pazarlama Giderleri
25 -27.020 -4.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 786.803 342.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -605.618 -70.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
246.874 -1.510.602
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 36.789
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
246.874 -1.473.813
Finansman Gelirleri
29 2.922.012 1.230.764
Finansman Giderleri
29 -592.168 -951.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.576.718 -1.195.048
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-498.945 24.646
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -545.287
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 46.342 24.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31 2.077.773 -1.170.402
DÖNEM KARI (ZARARI)
31 2.077.773 -1.170.402
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.077.773 -1.170.402
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Kazanç 0,00500000 -0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
70.165 34.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.165 34.837
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.165 34.837
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.147.938 -1.135.565
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.147.938 -1.135.565http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698744


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4272 Değişim: 1,01%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9771 Değişim: 0,23%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,99 Değişim: -1,33%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.