" />

KAP ***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 19:51
KAP ***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 675.296.106 470.951.084 347.930.398 218.191.532
Satışların Maliyeti
20 -437.388.718 -319.470.583 -215.287.712 -143.936.028
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
237.907.388 151.480.501 132.642.686 74.255.504
BRÜT KAR (ZARAR)
237.907.388 151.480.501 132.642.686 74.255.504
Genel Yönetim Giderleri
21 -35.081.669 -18.428.237 -20.879.523 -9.760.105
Pazarlama Giderleri
21 -81.190.843 -40.645.159 -50.726.199 -16.165.794
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -2.261.023 -1.574.896 -1.158.347 -740.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1 90.400.545 45.483.084 38.213.160 5.791.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2 -35.869.909 -27.641.658 -16.051.428 -395.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
173.904.489 108.673.635 82.040.349 52.986.071
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23.1 218.777 3.731.004 101.785 3.190.932
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23.2 -170.700 -645.205 -170.700 -581.390
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23.3 -5.371.881 176.392 -2.293.482 785.103
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
168.580.685 111.935.826 79.677.952 56.380.716
Finansman Gelirleri
24 8.222.231 298.583 7.756.863 298.583
Finansman Giderleri
24 -54.301.609 -52.985.634 -28.894.791 -19.824.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.501.307 59.248.775 58.540.024 36.854.928
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.310.094 -8.384.214 -2.956.500 -4.926.960
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -16.035.574 -10.013.766 -2.529.996 -6.014.342
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.725.480 1.629.552 -426.504 1.087.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
109.191.213 50.864.561 55.583.524 31.927.968
DÖNEM KARI (ZARARI)
109.191.213 50.864.561 55.583.524 31.927.968
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 830.114 1.402.368 1.321.061 1.499.413
Ana Ortaklık Payları
108.361.099 49.462.193 54.262.463 30.428.555
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.832.527 67.668.447
Dönem Karı (Zararı)
109.191.213 50.864.561
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.168.665 64.734.597
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 17.802.189 7.969.462
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.519.875 3.414.046
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.1 -1.519.875 2.609.769
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 255.991
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.2 0 548.286
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.496.146 2.882.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.477.490 2.826.398
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 278.952 56.231
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 739.704 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.882.161 2.651.169
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 1.749.244
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.2 5.757.900 1.843.714
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6.1 -3.875.739 -941.789
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.025.349 44.708.239
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.969.447
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -2.969.447
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.371.882 -176.392
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
23.3 5.371.882 -176.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -2.694.739 8.384.214
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
3 1.204.739 -1.402.368
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -48.077 -664.638
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -4.351.110 -62.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.203.541 -53.782.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.762.904 -59.366.068
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.1,27 470.766 3.772.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.1 -59.233.670 -63.138.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.567.156 4.186.682
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.1,27 2.130.452 5.854.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.1 -12.697.608 -1.667.981
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -77.753.962 1.163.550
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.1,27 -28.935.061 -3.784.552
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.908.934 -8.024.627
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.2,27 38.760 2.098.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.2 38.870.174 -10.123.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 2.187.312 1.547.582
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.954.392 9.041.432
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.3,27 -1.905.108 7.433.358
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.3 3.859.500 1.608.074
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.2 2.764.904 1.453.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.156.337 61.816.587
Ödenen Faiz
24 5.104.080 6.466.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.083.463 -481.112
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 10.054.879 -8.213.514
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11,12 -1.399.306 8.080.112
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-261.253.379 -36.832.727
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -2.046.000 -15.120.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5.2 0 -1.737.053
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.867.096 1.732.561
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.867.096 1.732.561
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.591.760 -24.722.642
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -60.435.685 -24.605.214
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12.2 -3.156.075 -117.428
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 3.014.407
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-197.482.715 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9.1 -197.482.715 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.177.944 12.950.233
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
39.275.774 19.416.607
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.3 39.275.774 20.067.847
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -651.240
Ödenen Temettüler
19 -24.993.750 0
Ödenen Faiz
24 -5.104.080 -6.466.374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-214.242.908 43.785.953
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.106.337 2.404.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-205.136.571 46.190.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 231.838.486 5.179.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.701.915 51.370.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1 26.701.915 231.838.486
Ticari Alacaklar
373.295.647 309.137.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.1,27 130.980 601.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.1 373.164.667 308.535.383
Diğer Alacaklar
17.617.767 10.745.098
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.1,27 0 1.223.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.1 17.617.767 9.521.595
Türev Araçlar
4.955.550 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 4.955.550 0
Stoklar
8 296.518.345 218.764.383
Peşin Ödenmiş Giderler
30.872.279 22.110.439
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.1,27 20.000 58.038
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 30.852.279 22.052.401
Diğer Dönen Varlıklar
18.1 44.622.320 40.055.836
ARA TOPLAM
794.583.823 832.651.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
794.583.823 832.651.371
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
143.407 1.015.404
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.2,27 0 906.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.2 143.407 108.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.2 6.759.861 12.131.743
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.269.000 5.269.000
Maddi Duran Varlıklar
11 515.042.063 475.620.812
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.109.772 1.255.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.127.811 22.191.930
Şerefiye
12.1 17.696.861 16.855.600
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.2 7.430.950 5.336.330
Peşin Ödenmiş Giderler
244.545.869 26.889.933
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.1,27 5.430.238 2.879.777
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 239.115.631 24.010.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 16.736.569 15.292.100
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
818.734.352 559.666.707
TOPLAM VARLIKLAR
1.613.318.175 1.392.318.078
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
142.953.009 96.524.702
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
142.953.009 96.524.702
Banka Kredileri
5.3 142.953.009 96.524.702
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
122.483.010 119.922.002
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
122.483.010 119.922.002
Banka Kredileri
5.3 118.738.154 116.616.091
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.3 2.613.034 2.252.705
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.131.822 1.053.206
Ticari Borçlar
197.070.524 152.403.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.2,27 4.381.902 6.2 192.688.622 148.060.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 11.207.432 9.020.120
Diğer Borçlar
14.086.560 12.132.168
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.3,27 4.112.505 6.017.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.3 9.974.055 6.114.555
Türev Araçlar
604.440 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 604.440 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 10.869.941 8.105.037
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 12.320.359 2.265.480
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.934.487 3.915.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.986.600 3.246.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 947.887 668.935
ARA TOPLAM
516.529.762 404.289.030
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
516.529.762 404.289.030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
108.693.279 93.381.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
108.693.279 93.381.471
Banka Kredileri
5.3 103.983.694 91.414.749
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.3 629.065 1.689.531
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.080.520 277.191
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.191.612 5.836.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 7.191.612 5.836.203
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 47.502.726 48.752.996
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.387.617 147.970.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
679.917.379 552.259.700
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
922.332.213 831.466.342
Ödenmiş Sermaye
19 187.500.000 187.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 292.898.784 292.898.784
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.011.813 2.011.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
240.306.468 240.267.850
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
240.306.468 240.267.850
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 240.335.570 240.335.570
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -29.102 -67.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.614.320 8.154.416
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 15.614.320 8.154.416
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.841.947 1.409.204
Yasal Yedekler
19 14.841.947 1.409.204
Diğer Yedekler
19 2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 58.297.782 -25.416.521
Net Dönem Karı veya Zararı
108.361.099 122.140.796
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 11.068.583 8.592.036
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
933.400.796 840.058.378
TOPLAM KAYNAKLAR
1.613.318.175 1.392.318.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 2.011.813 -29.690 145.661.858 2.213.810 942.820 2.500.000 -29.988.873 75.038.736 278.350.474 5.218.055 283.568.529
Transferler
70.000.000 466.384 4.572.352 -75.038.736
Dönem Karı (Zararı)
49.462.193 49.462.193 1.402.368 50.864.561
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-193.767 94.673.712 2.404.730 96.884.675 1.193.764 98.078.439
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
352.021 352.021
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 2.011.813 -223.457 240.335.570 4.618.540 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 49.462.193 424.697.342 8.166.208 432.863.550
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
187.500.000 292.898.784 2.011.813 -67.720 240.335.570 8.154.416 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 122.140.796 831.466.342 8.592.036 840.058.378
Transferler
13.432.743 108.708.053 -122.140.796
Dönem Karı (Zararı)
108.361.099 108.361.099 830.114 109.191.213
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.618 7.459.904 7.498.522 1.646.433 9.144.955
Kar Payları
-24.993.750 -24.993.750 -24.993.750
Dönem Sonu Bakiyeler
187.500.000 292.898.784 2.011.813 -29.102 240.335.570 15.614.320 14.841.947 2.500.000 58.297.782 108.361.099 922.332.213 11.068.583 933.400.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
109.191.213 50.864.561 55.583.524 31.927.968
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.618 94.479.945 86.631 94.661.632
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 0 121.780.400 0 121.780.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 48.273 -248.419 109.828 -15.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.655 -27.052.036 -23.197 -27.103.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -9.655 -27.052.036 -23.197 -27.103.281
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.106.337 3.598.494 5.293.079 933.212
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 9.106.337 3.598.494 5.293.079 933.212
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.144.955 98.078.439 5.379.710 95.594.844
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.336.168 148.943.000 60.963.234 127.522.812
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 2.476.547 2.596.132 1.929.143 0
Ana Ortaklık Payları
115.859.621 146.346.868 59.034.091 127.522.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959463


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,1048 Değişim: 0,08%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,1103 Değişim: -0,13%
Düşük 36,0339 19.07.2024 Yüksek 36,1579
Açılış: 36,1579
2.599,90 Değişim: -0,04%
Düşük 2.597,02 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.