" />

KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2023 - 12:02
KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 14.04.2023 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 17.03.2023
Genel Kurul Tarihi 14.04.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe İNCESU
Adres Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu/KAYSERİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,
2 - Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2022 Yılı Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10 - 2022 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
11 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Notu .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet ŞIKLAROĞLU seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet Onur ALTAY, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır. Elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu Ahmet Ufuk GÜL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
4- 2022 dönemi Finansal Tablolar Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu, müzakere edildi. Söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
5- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.
6- Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2022 yılı kârınını kullanımı ile ilgili Genel Kurul'a teklifi Mehmet ASLAN tarafından okundu.
Yönetim Kurulu'nun 17.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı kararı gereği
1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanıp bağımsız denetimden geçmiş olan 2022 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 176.808.790,33 TL olup, 3.507.633,00 TL 1.tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra 173.301.157,33 TL Net Dönem Kârına ulaşılmaktadır.
2-Vergi Usul Mevzuatına göre hazırlanmış 2022 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 150.679.295,24 TL olup, Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 31.maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle 3.507.633,00 TL (1.tertip Yasal Yedek Akçe) düşüldükten sonra 147.171.662,24 TL Net Dönem Kârına ulaşılmaktadır.
3- SPK'ya göre kalan 173.301.157,33 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre kalan 147.171.662,24 TL kârın, Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiği bu dönemde, şirketin finansal yapısını da göz önüne alınarak güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2022 dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu'na ait Kâr Dağıtım Teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na ait Kâr Dağıtım Teklifi elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN Şirketin sermayesinin düşük kaldığını, bedelsiz sermaye artışı yapılabileceğini belirtti. Buna karşılık Şirket Genel Müdür Nevzat SEYOK önerinin değerlendirileceğini belirtti.
7- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 981 020 1762 vergi nolu, Üsküp Caddesi No:24/5 Çankaya- ANKARA adresli Bağımsız Denetim Şirketi "YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. " nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.
8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 kişiden oluşmasına, 9 kişilik üye sayısının içeresinden 2 kişinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasına, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sıla Azra SEYOK, Arif MOLU, Metin MOLU, Nevzat SEYOK, Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Hüseyin Sami ÇELİK, Türkay AYDIN'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Hüseyin Faik AÇIKALIN ve Fatih ARABACIOĞLU'nunn seçilmeleri elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN'nın 95.600 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Cengiz ERDOĞAN Yönetim Kurulu'nun 5 veya en fazla 7 kişiden oluşması yeterli olur diye düşünüyorum diye fikrini belirtti.
9-Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat SEYOK'un önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 23.500 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.
10- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, 2022 yılı içerisinde yapılan 241.847 TL bağışlarla ilgili ayrıntılı bilgi sunuldu.
11- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu.
12- Genel Kurul'a Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" vermediğine dair bilgi sunuldu.
13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi elektronik ortamda katılan hissedarımız Erkan Umut MERGEN 1 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
14- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu. Söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN önümüzdeki dönem planlanan yatırımlar ile ilgili olarak bilgi verebilir misiniz. Güneş enerjisi yatırımı düşünüyor musunuz. Kapasite artışı olabilir mi?, Şirketimizin sermayesi yüksek enflasyonla beraber çok düşük kaldı. önümüzdeki dönemde bedelsiz sermaye artışını gündeme alabilir misiniz diye görüş bildirdi. Buna karşılık Genel Müdür Nevzat SEYOK sürekli her yıl üretim ve dijital yatırımların yapıldığını ve önümüzdeki yıllarda da bu yatırımların devam edeceğini, bedelsiz sermaye artışını değerlendireceklerini belirtti.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından saat: 11:01'de kapatıldı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanağı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Kayseri, 14.04.2023


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2022 Genel Kurul HazirunKAP 14.04.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 14.04.2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139603


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.