KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:21
KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.129.830 -19.129.830 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.802.919 -267.675 2.535.244
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.481.515 3.481.515
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 112.372.849 -2.206.465 2.197.779 -4.788.703 3.481.515 149.574.094 149.574.094
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 115.221.445 -5.021.840 2.197.779 -3.916.930 68.314.520 215.312.093 215.312.093
Transferler
1.314.737 66.999.783 -68.314.520
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.944.706 -1.605.897 338.809
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
47.975.538 47.975.538
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 117.166.151 -6.627.737 3.512.516 63.082.853 47.975.538 263.626.440 263.626.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.504.501 23.564.432
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
249.374.588 121.781.365
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
226.932.124 113.886.319
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
22.442.464 7.895.046
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-252.463.722 -98.171.680
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-226.166.131 -87.011.562
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-17.285.880 -4.872.311
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.011.711 -6.287.807
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-3.089.134 23.609.685
Ödenen Temettüler
0 -1.150
Alınan Temettüler
0 50.130
Alınan Faiz
611.316 209.848
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.026.683 -304.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.564.533 -520.839
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 639
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.426.106 -438.443
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.426.106 -438.443
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-138.427 -83.035
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-138.427 -83.035
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.443.895 -41.871.684
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.225.900 23.440.310
Kredilerden Nakit Girişleri
110.225.900 23.440.310
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.649.612 -56.002.193
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.027.625 -55.564.105
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-621.987 -438.088
Ödenen Faiz
-10.132.393 -9.309.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.374.861 -18.828.091
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.108.780 1.499.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.483.641 -17.328.494
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 29.494.328 42.011.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 61.977.969 24.683.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 61.977.969 29.494.328
Finansal Yatırımlar
23.263.381 8.193.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
23.263.381 8.193.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 23.263.381 8.193.374
Ticari Alacaklar
199.863.822 175.236.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 199.863.822 175.236.796
Diğer Alacaklar
517.046 496.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 517.046 496.880
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 247.145.450 202.925.627
Peşin Ödenmiş Giderler
49.569.264 38.677.975
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 49.569.264 38.677.975
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 10.266.488 24.940.963
Diğer Dönen Varlıklar
29 23.339.635 17.956.943
ARA TOPLAM
615.943.055 497.922.886
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
615.943.055 497.922.886
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
45.321 44.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 45.321 44.152
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.250.000 2.250.000
Maddi Duran Varlıklar
14 239.621.460 230.340.876
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 11.154.323 12.210.728
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
200.423 142.327
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 200.423 142.327
Diğer Duran Varlıklar
29 11.810.264 5.979.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
265.298.007 251.183.825
TOPLAM VARLIKLAR
881.241.062 749.106.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
195.636.452 168.423.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
195.636.452 168.423.375
Banka Kredileri
24 190.458.122 162.208.648
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 5.178.330 6.214.727
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
116.883.228 104.048.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
116.883.228 104.048.362
Banka Kredileri
24 115.701.261 102.351.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 1.181.967 1.696.769
Ticari Borçlar
144.346.634 94.611.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.412.175 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 142.934.459 94.611.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.291.465 2.033.966
Diğer Borçlar
228.658 178.771
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 15.751 15.751
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 212.907 163.020
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.385.212 4.031.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.385.212 4.031.471
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 10.266.488 24.940.963
Kısa Vadeli Karşılıklar
367.333 4.419.719
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 367.333 4.419.719
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.178.968 25.010.274
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 23.178.968 25.010.274
ARA TOPLAM
494.584.438 427.698.265
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
494.584.438 427.698.265
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.271.192 70.216.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.271.192 70.216.116
Banka Kredileri
24 76.908.796 60.054.866
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 10.362.396 10.161.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.811.482 13.585.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 15.811.482 13.585.463
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 19.947.510 22.294.773
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.030.184 106.096.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
617.614.622 533.794.617
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
263.626.440 215.312.094
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
110.538.414 110.199.605
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 110.538.414 110.199.605
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 117.166.151 115.221.445
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -6.627.737 -5.021.840
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.512.516 2.197.779
Yasal Yedekler
30 3.512.516 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 63.082.853 -3.916.930
Net Dönem Karı veya Zararı
41 47.975.538 68.314.521
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
263.626.440 215.312.094
TOPLAM KAYNAKLAR
881.241.062 749.106.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 246.873.365 108.002.820
Satışların Maliyeti
31 -159.518.013 -85.799.038
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.355.352 22.203.782
BRÜT KAR (ZARAR)
87.355.352 22.203.782
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -3.831.160 -2.579.232
Pazarlama Giderleri
28-33 -10.591.807 -4.065.434
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -205.578 -161.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 70.673.275 31.260.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -62.150.597 -28.724.107
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.249.485 17.933.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.034 1.667
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
81.251.519 17.934.786
Finansman Giderleri
24-37 -23.097.413 -15.425.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.154.106 2.509.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.178.568 972.217
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -10.266.488 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 87.920 972.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.975.538 3.481.515
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.975.538 3.481.515
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
47.975.538 3.481.515
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01367000 0,00099000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
338.809 2.535.244
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -1.920.533 -280.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.259.342 2.815.905
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 2.259.342 2.815.905
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
338.809 2.535.244
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.314.347 6.016.759
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
48.314.347 6.016.759http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025817


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: 0,00% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,6296 Değişim: 0,57%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,6394
Açılış: 15,5411
16,3559 Değişim: 0,71%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,3746
Açılış: 16,2402
916,55 Değişim: 0,61%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 918,07
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.