" />

KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2022 - 18:17
KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.060.841 -3.060.841 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.155.293 -786.036 63.369.257
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
49.185 19.129.830 19.179.015
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335
Transferler
19.129.830 -19.129.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.651.515 -3.083.050 2.568.465
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
871.773 68.314.521 69.186.294
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 115.221.445 -5.021.840 2.197.779 -3.916.930 68.314.521 215.312.094 215.312.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.106.624 76.727.234
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
578.252.443 387.616.373
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
506.426.940 357.612.056
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
71.825.503 30.004.317
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-552.384.638 -310.065.371
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-487.001.490 -276.864.277
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-38.465.902 -13.034.696
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.917.246 -20.166.398
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
25.867.805 77.551.002
Ödenen Temettüler
-1.639 -2.299
Alınan Temettüler
132.113 19.904
Alınan Faiz
297.787 215.012
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.189.442 -1.056.385
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.646.143 -43.406.775
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.381.502 36.724
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.381.502 36.724
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.899.408 -15.838.373
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.899.408 -15.838.373
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-128.237 -76.567
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-128.237 -76.567
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -27.528.559
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.920.740 -17.053.164
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
240.740.310 202.503.273
Kredilerden Nakit Girişleri
240.740.310 202.503.273
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-226.280.255 -202.264.924
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-224.204.833 -200.503.965
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.075.422 -1.760.959
Ödenen Faiz
-35.380.795 -17.291.513
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.460.259 16.267.295
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.942.961 -1.433.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.517.298 14.833.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 42.011.626 27.177.651
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 29.494.328 42.011.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 29.494.328 42.043.737
Finansal Yatırımlar
8.193.374 41.416.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.193.374 41.416.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 8.193.374 41.416.932
Ticari Alacaklar
175.236.796 90.250.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 175.236.796 90.250.230
Diğer Alacaklar
496.880 655.295
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 496.880 655.295
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 202.925.627 84.288.243
Peşin Ödenmiş Giderler
38.677.975 24.790.585
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 38.677.975 24.790.585
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 24.940.963 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 17.956.943 9.703.456
ARA TOPLAM
497.922.886 293.148.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
497.922.886 293.148.478
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
44.152 40.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 44.152 40.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.250.000 2.250.000
Maddi Duran Varlıklar
14 230.340.876 225.267.749
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 12.210.728 14.927.168
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
142.327 86.034
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 142.327 86.034
Diğer Duran Varlıklar
29 5.979.526 238.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
251.183.825 243.025.660
TOPLAM VARLIKLAR
749.106.711 536.174.138
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
168.423.375 56.647.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
168.423.375 56.647.295
Banka Kredileri
24 162.208.648 51.526.225
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 6.214.727 5.121.070
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.048.362 115.781.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.048.362 115.781.024
Banka Kredileri
24 102.351.593 114.106.735
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 1.696.769 1.674.289
Ticari Borçlar
94.611.364 47.790.730
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 94.611.364 47.790.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.033.966 1.377.069
Diğer Borçlar
178.771 134.574
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 15.751 17.390
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 163.020 117.184
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.031.471 657.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.031.471 657.131
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 24.940.963 789.717
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.419.719 366.951
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.419.719 366.951
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.010.274 9.465.283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 25.010.274 9.465.283
ARA TOPLAM
427.698.265 233.009.774
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
427.698.265 233.009.774
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
70.216.116 120.125.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
70.216.116 120.125.845
Banka Kredileri
24 60.054.866 106.844.808
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 10.161.250 13.281.037
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.585.463 8.256.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 13.585.463 8.256.398
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 22.294.773 31.224.786
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.096.352 159.607.029
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
533.794.617 392.616.803
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
215.312.094 143.557.335
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
110.199.605 107.631.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 110.199.605 107.631.140
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 115.221.445 109.569.930
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -5.021.840 -1.938.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.197.779 2.197.779
Yasal Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -3.916.930 -23.918.533
Net Dönem Karı veya Zararı
41 68.314.521 19.129.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
215.312.094 143.557.335
TOPLAM KAYNAKLAR
749.106.711 536.174.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 534.700.032 316.778.201
Satışların Maliyeti
31 -387.303.676 -241.864.820
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
147.396.356 74.913.381
BRÜT KAR (ZARAR)
147.396.356 74.913.381
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -11.783.201 -7.765.365
Pazarlama Giderleri
28-33 -22.426.159 -13.960.321
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -686.649 -531.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 169.587.595 112.627.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -118.018.152 -58.461.032
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.069.790 106.821.746
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 66.363 1.551.716
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -2.584.821
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.136.153 105.788.641
Finansman Giderleri
24-37 -72.173.418 -81.871.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.962.735 23.917.396
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.648.214 -4.787.566
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -24.940.963 -821.147
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.292.749 -3.966.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
68.314.521 19.129.830
DÖNEM KARI (ZARARI)
68.314.521 19.129.830
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
68.314.521 19.129.830
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01946000 0,00545000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.568.465 63.369.257
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 -871.772 82.299.561
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -4.197.026 -1.056.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.637.263 -17.873.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 7.637.263 -17.873.380
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.568.465 63.369.257
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.882.986 82.499.087
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.882.986 82.499.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003223


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8271 Değişim: -0,07%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6498 Değişim: -0,10%
Düşük 35,6096 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.543,75 Değişim: -0,06%
Düşük 2.539,85 24.07.2024 Yüksek 2.547,13
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.