" />

KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 18:20
KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.202.400 5.237.234
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
51.413.007 45.489.632
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
47.421.428 40.394.938
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
3.991.579 5.094.694
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-47.193.584 -39.904.875
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-40.849.346 -34.138.652
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-2.573.184 -2.202.660
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.771.054 -3.563.563
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
4.219.423 5.584.757
Alınan Faiz
18.881 82.509
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.904 -430.032
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-600.634 -149.261
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-470.545 -32.167
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-130.089 -117.094
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.009.458 -29.555.794
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.888.695 13.701.975
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.205.211 -39.979.130
Ödenen Faiz
-2.674.026 -3.278.639
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.611.224 -24.467.821
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.611.224 -24.467.821
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 9.036.230 27.696.943
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 18.647.454 3.229.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.508.144 -112.908 2.197.779 -25.856.985 -10.525.077 34.728.072 34.728.072
Transferler
-10.525.077 10.525.077
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.277 -28.277 1.667.494 1.667.494
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.536.371 -141.135 2.197.779 -36.382.062 1.667.494 36.395.566 36.395.566
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 46.442.677 -1.131.228 2.197.779 -36.382.062 -828.093 48.816.192 48.816.192
Transferler
-828.093 828.093
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.270.404 -114.994 -1.385.398
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
740.530 -1.981.835 -1.241.305
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.172.273 -505.692 2.197.779 -37.210.155 -1.981.835 46.189.489 46.189.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 18.647.454 9.036.328
Ticari Alacaklar
69.347.060 58.539.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 69.347.060 58.539.739
Diğer Alacaklar
370.217 224.765
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.059 15.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 353.158 209.096
Türev Araçlar
46 739.709 699.803
Stoklar
10 49.841.163 46.022.235
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.494.297 8.820.140
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 36.974 35.748
Diğer Dönen Varlıklar
29 5.680.750 5.674.179
ARA TOPLAM
151.157.624 129.052.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
151.157.624 129.052.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 156.216 156.216
Diğer Alacaklar
28.063 27.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 28.063 27.652
Türev Araçlar
46 1.624.559 1.447.341
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.590.000 1.590.000
Maddi Duran Varlıklar
14 117.067.530 116.625.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
349.002 390.316
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 349.002 390.316
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.462 0
Diğer Duran Varlıklar
29 5.079 5.079
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.829.911 120.241.674
TOPLAM VARLIKLAR
271.987.535 249.294.611
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 12.035.695 10.771.559
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 46.774.298 75.896.626
Ticari Borçlar
30.682.391 25.291.637
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 383.655 316.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 30.298.736 24.975.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.026.455 825.403
Diğer Borçlar
86.726 80.944
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 25.305 25.305
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 61.421 55.639
Ertelenmiş Gelirler
12 299.285 191.669
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.085.818 1.111.420
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.085.818 1.111.420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 2.773.366 3.499.312
ARA TOPLAM
94.764.034 117.668.570
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.764.034 117.668.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 116.843.999 70.193.106
Ticari Borçlar
170 670
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 170 670
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.383.099 6.127.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.383.099 6.127.689
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 7.806.744 6.488.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.034.012 82.809.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
225.798.046 200.478.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.189.489 48.816.192
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.666.581 45.311.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 45.172.273 46.442.677
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -505.692 -1.131.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -37.210.155 -36.382.062
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -1.981.835 -828.093
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.189.489 48.816.192
TOPLAM KAYNAKLAR
271.987.535 249.294.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 56.938.151 52.663.985
Satışların Maliyeti
31 -46.721.983 -42.282.748
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.216.168 10.381.237
BRÜT KAR (ZARAR)
10.216.168 10.381.237
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -1.467.473 -1.448.266
Pazarlama Giderleri
28-33 -2.163.674 -1.871.144
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -115.018 -83.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 11.528.688 24.545.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -5.911.583 -6.707.096
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.087.108 24.816.202
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -19.117 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.067.991 24.816.202
Finansman Giderleri
24-37 -14.001.871 -23.021.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.933.880 1.794.448
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.955 -126.954
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -47.955 -126.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.981.835 1.667.494
DÖNEM KARI (ZARARI)
41 -1.981.835 1.667.494
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.981.835 1.667.494
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,00056000 0,00048000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-644.868 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 625.537 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.270.405 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -1.270.405 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-644.868 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.626.703 1.667.494
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.626.703 1.667.494http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679959


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0311 Değişim: -0,02%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0919 Değişim: 0,29%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.573,47 Değişim: 0,47%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.575,08
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.