KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:32
KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 89.395.015 42.939.572
Satışların Maliyeti
14 -84.567.547 -40.167.460
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.827.468 2.772.112
BRÜT KAR (ZARAR)
4.827.468 2.772.112
Genel Yönetim Giderleri
-4.988.551 -2.732.740
Pazarlama Giderleri
-159.940 -1.021.352
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-93.773 -32.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 5.005.425 2.879.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.593.250 -882.838
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.997.379 981.754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 51.746
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.997.379 1.033.500
Finansman Gelirleri
16 15.049 54.342
Finansman Giderleri
16 -294.533 -485.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.717.895 602.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
330.180 409.561
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -47.856 -30.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 378.036 439.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.048.075 1.011.947
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.048.075 1.011.947
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -55.636 -28.561
Ana Ortaklık Payları
18 3.103.711 1.040.508
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,01590000 0,01050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.362.076 -935.814
Dönem Karı (Zararı)
3.048.075 1.011.947
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 3.048.075 1.011.947
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.569.757 957.107
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
732.405 638.422
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
900.955 353.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
901.203 354.764
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-248 -853
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
266.577 426.081
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.049 -54.342
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 281.626 480.423
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -330.180 -409.561
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -51.746
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -51.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.752.741 -2.808.005
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.702.107 -2.689.516
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.522.430 -5.988.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-179.677 3.298.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.300.960 -51.229
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.300.960 -51.229
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.662.287 -4.922.171
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
923.842 -10.455.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.222.349 8.441.341
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.023 86.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.243.372 8.355.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
408.603 171.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.357.819 6.697.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.135.558 5.981.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.222.261 716.880
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.134.909 -838.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-108.971 -5.804
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-118.196 -91.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-785.702 -1.044.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 51.746
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 51.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-785.702 -1.096.314
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -785.702 -1.096.314
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-152.955 63.785
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.622 489.866
Kredilerden Nakit Girişleri
113.622 489.866
Ödenen Faiz
16 -281.626 -480.423
Alınan Faiz
15.049 54.342
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.300.733 -1.916.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.300.733 -1.916.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 32.355.456 11.531.041
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 25.054.723 9.614.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 25.054.723 32.355.456
Ticari Alacaklar
5 79.891.840 77.189.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
75.785.891 73.263.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.105.949 3.926.272
Diğer Alacaklar
6 22.473.901 3.172.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.473.901 3.172.941
Stoklar
7 71.898.259 52.235.972
Peşin Ödenmiş Giderler
11 30.213 282.133
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
63.941 63.693
Diğer Dönen Varlıklar
12 6.723.385 19.858.943
ARA TOPLAM
206.136.262 185.158.871
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
206.136.262 185.158.871
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.810.000 1.810.000
Maddi Duran Varlıklar
8 113.172.795 113.091.908
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.328.101 5.355.691
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
282.844 310.434
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.001.556 5.673.478
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 9.434.237 8.995.676
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.746.689 134.926.753
TOPLAM VARLIKLAR
340.882.951 320.085.624
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 3.057.213 2.943.591
Ticari Borçlar
5 73.146.508 58.924.159
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
72.857 93.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
73.073.651
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 1,56% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2333 Değişim: 1,53%
Düşük 16,9505 06.07.2022 Yüksek 17,2551
Açılış: 16,9735
17,5446 Değişim: 0,44%
Düşük 17,4096 06.07.2022 Yüksek 17,6972
Açılış: 17,4675
960,90 Değişim: -0,20%
Düşük 959,09 06.07.2022 Yüksek 980,96
Açılış: 962,83
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.