KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 18:19
KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 42.939.572 38.967.786
Satışların Maliyeti
14 -40.167.460 -34.523.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.772.112 4.444.014
BRÜT KAR (ZARAR)
2.772.112 4.444.014
Genel Yönetim Giderleri
-2.732.740 -2.396.857
Pazarlama Giderleri
-1.021.352 -456.197
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-32.761 -36.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.879.333 1.466.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -882.838 -529.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
981.754 2.490.708
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51.746
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.033.500 2.490.708
Finansman Gelirleri
16 54.342 27.361
Finansman Giderleri
16 -485.456 -182.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
602.386 2.336.053
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
409.561 -843.072
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -30.324 -19.005
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 439.885 -824.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.011.947 1.492.981
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.011.947 1.492.981
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -28.561 -22.299
Ana Ortaklık Payları
18 1.040.508 1.515.280
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,01050000 0,01560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-935.814 -2.068.389
Dönem Karı (Zararı)
1.011.947 1.492.981
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 1.011.947 1.492.981
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
957.107 1.758.706
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
638.422 628.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
353.911 140.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
354.764 142.774
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-853 -1.923
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
426.081 145.928
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-54.342 -27.361
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 480.423 173.289
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -409.561 843.072
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.746
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-51.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.808.005 -5.301.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.689.516 -16.725.391
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.988.031 -20.411.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.298.515 3.686.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.229 5.204.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.229 5.204.631
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.922.171 -3.079.638
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.455.832 -504.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.441.341 3.736.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
86.019 84.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.355.322 3.652.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
171.486 167.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.697.916 5.900.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.981.036 5.185.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
716.880 714.483
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-838.951 -2.049.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.804 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-91.059 -19.005
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.044.568 -665.883
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.746
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.096.314 -665.883
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.096.314 -665.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.785 48.608
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
489.866 194.536
Kredilerden Nakit Girişleri
489.866 194.536
Ödenen Faiz
16 -480.423 -173.289
Alınan Faiz
54.342 27.361
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.916.597 -2.685.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.916.597 -2.685.664
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.531.041 13.380.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.614.444 10.694.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.614.444 11.531.041
Ticari Alacaklar
5 59.013.053 56.323.537
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
55.314.220 49.326.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.698.833 6.997.348
Diğer Alacaklar
6 2.335.636 2.284.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.335.636 2.284.407
Stoklar
7 37.144.146 32.221.975
Peşin Ödenmiş Giderler
11 653.680 92.487
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
98.596 6.684
Diğer Dönen Varlıklar
12 3.558.205 9.539.241
ARA TOPLAM
112.417.760 111.999.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.417.760 111.999.372
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.220.000 1.220.000
Maddi Duran Varlıklar
8 41.827.409 41.353.713
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.154.875 5.170.679
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
109.618 125.422
Peşin Ödenmiş Giderler
11 23.259.031 13.364.392
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 7.495.260 7.075.772
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.956.575 68.184.556
TOPLAM VARLIKLAR
191.374.335 180.183.928
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.890.217 5.412.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 5.890.217 5.412.063
Banka Kredileri
5.890.217 5.412.063
Ticari Borçlar
5 33.240.991 24.799.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
299.877 213.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
32.941.114 24.585.792
Diğer Borçlar
118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 140.000 140.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 121.383 91.059
Kısa Vadeli Karşılıklar
848.458 678.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
773.245 601.759
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
75.213 77.185
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.158.220 1.439.368
ARA TOPLAM
42.399.387 32.561.202
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.399.387 32.561.202
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.832.747 2.821.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.832.747 2.821.035
Banka Kredileri
4 2.832.747 2.821.035
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.646.521 2.297.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.646.521 2.297.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 2.905.388 2.925.785
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.384.656 8.044.381
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.784.043 40.605.583
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.323.427 139.282.919
Ödenmiş Sermaye
13 96.000.000 96.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.242.747 1.242.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.183.295 24.183.295
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.183.295 24.183.295
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 24.473.566 24.473.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -290.271 -290.271
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.299.461 1.299.461
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.642.316 -7.776.528
Net Dönem Karı veya Zararı
18 1.040.508 5.134.212
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 266.865 295.426
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.590.292 139.578.345
TOPLAM KAYNAKLAR
191.374.335 180.183.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156
Transferler
13 651.899 -651.899
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.515.280 1.515.280 -22.299 1.492.981
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -7.776.528 1.515.280 123.400.461 261.676 123.662.137
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -7.776.528 5.134.212 139.282.919 295.426 139.578.345
Transferler
13 5.134.212 -5.134.212
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.040.508 1.040.508 -28.561 1.011.947
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -2.642.316 1.040.508 140.323.427 266.865 140.590.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 1.011.947 1.492.981
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.011.947 1.492.981
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -28.561 -22.299
Ana Ortaklık Payları
18 1.040.508 1.515.280http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935932


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: 0,48% Hacim : 12.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.398
8,3600 Değişim: -0,93%
Düşük 8,3333 02.08.2021 Yüksek 8,4787
Açılış: 8,4381
9,9300 Değişim: -1,06%
Düşük 9,9040 02.08.2021 Yüksek 10,0813
Açılış: 10,0365
487,55 Değişim: -0,95%
Düşük 484,14 02.08.2021 Yüksek 493,98
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.