KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2020 - 18:23
KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 153.348.195 114.187.075 66.409.808 40.835.305
Satışların Maliyeti
14 -140.668.015 -105.608.166 -62.678.350 -37.162.606
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.680.180 8.578.909 3.731.458 3.672.699
BRÜT KAR (ZARAR)
12.680.180 8.578.909 3.731.458 3.672.699
Genel Yönetim Giderleri
-5.647.345 -5.178.632 -1.420.188 -2.015.847
Pazarlama Giderleri
-1.560.286 -1.677.128 -914.565 -512.352
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-90.775 -69.322 -27.537 -12.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.850.108 3.370.913 2.073.242 538.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.040.826 -2.078.250 -900.265 -436.537
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.191.056 2.946.490 2.542.145 1.233.487
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.531 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.202.587 2.946.490 2.542.145 1.233.487
Finansman Gelirleri
82.673 1.175.472 5.691 160.389
Finansman Giderleri
16 -2.101.479 -3.598.628 -446.922 -229.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.183.781 523.334 2.100.914 1.164.002
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.074.972 -269.292 -482.955 -61.510
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -100.161 -90.748 -43.398 -13.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.974.811 -178.544 -439.557 -48.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.108.809 254.042 1.617.959 1.102.492
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 4.108.809 254.042 1.617.959 1.102.492
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -56.269 -47.491 -14.566 -19.776
Ana Ortaklık Payları
18 4.165.078 301.533 1.632.525 1.122.268
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazan 18 0,04280000 0,00260000 0,01690000 0,01150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-913.686 -25.854.862
Dönem Karı (Zararı)
4.108.809 254.042
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 4.108.809 254.042
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.371.829 4.966.759
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.880.271 1.849.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
438.514 446.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
364.441 437.251
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
74.073 9.186
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.989.603 2.401.102
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-82.673 -1.175.472
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 2.072.276 3.576.574
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.074.972 269.292
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.531 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.531 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.316.618 -30.607.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.810.944 -29.857.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.290.909 -28.732.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.479.965 -1.124.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.717.061 -640.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.717.061 -640.531
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.582.710 -1.959.947
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-170.959 151.530
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.292.383 131.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
113.472 254.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.178.911 -122.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
113.202 255.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.125.349 1.311.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
312.085 1.347.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
813.264 -35.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-835.980 -25.386.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-77.706 -232.833
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -235.687
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-888.004 -1.123.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.531 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.531 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-899.535 -1.123.962
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -878.535 -1.123.962
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.726.576 37.442.720
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 47.928.971
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 47.928.971
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.736.973 -8.085.149
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.736.973 -8.085.149
Ödenen Faiz
16 -2.072.276 -3.576.574
Alınan Faiz
82.673 1.175.472
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.528.266 10.463.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.528.266 10.463.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.380.472 5.717.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.852.206 16.181.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.852.206 13.380.472
Ticari Alacaklar
5 93.265.245 66.454.301
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
86.157.864 51.866.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.107.381 14.587.346
Diğer Alacaklar
6 2.370.156 7.087.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.370.156 7.087.217
Stoklar
7 30.769.613 26.186.903
Peşin Ödenmiş Giderler
11 353.793 227.404
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
50.171 161.457
Diğer Dönen Varlıklar
12 7.246.717 7.558.802
ARA TOPLAM
141.907.901 121.056.556
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.907.901 121.056.556
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.175.000 1.175.000
Maddi Duran Varlıklar
8 27.885.411 28.842.616
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.186.483 5.210.013
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
141.226 164.756
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.044.570 5.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 5.125.917 7.197.531
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.417.381 47.425.160
TOPLAM VARLIKLAR
186.325.282 168.481.716
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.356.988 5.028.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.356.988 5.028.010
Banka Kredileri
4 5.356.988 5.028.010
Ticari Borçlar
5 42.501.859 28.209.476
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
137.793 24.321
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
42.364.066 28.185.155
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 140.000 271.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 81.386 18.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
720.312 627.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
623.126 509.924
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
97.186 117.686
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.901.559 936.402
ARA TOPLAM
50.702.222 35.091.446
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.702.222 35.091.446
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.964.643 8.030.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.964.643 8.030.594
Banka Kredileri
4 5.964.643 8.030.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.886.588 1.599.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.886.588 1.599.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.493.864 1.590.668
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.345.095 11.221.114
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.047.317 46.312.560
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
126.050.259 121.885.181
Ödenmiş Sermaye
13 96.000.000 96.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.242.747 1.242.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.919.769 11.919.769
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.919.769 11.919.769
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 11.959.882 11.959.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -40.113 -40.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.299.461 1.299.461
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -7.776.528 -8.428.427
Net Dönem Karı veya Zararı
18 4.165.078 651.899
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 227.706 283.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
126.277.965 122.169.156
TOPLAM KAYNAKLAR
186.325.282 168.481.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.071.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407
Transferler
13 -9.318.075 9.318.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
301.533 301.533 -47.491 254.042
Sermaye Arttırımı
47.928.516 455 47.928.971 0 47.928.971
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -100.499 1.299.461 -8.428.427 301.533 121.474.429 198.991 121.673.420
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156
Transferler
13 651.899 -651.899
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.165.078 4.165.078 -56.269 4.108.809
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -7.776.528 4.165.078 126.050.259 227.706 126.277.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 4.108.809 254.042 1.617.959 1.102.492
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.108.809 254.042 1.617.959 1.102.492
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -56.269 -47.491 -14.566 -19.776
Ana Ortaklık Payları
18 4.165.078 301.533 1.632.525 1.122.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886224


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9098 Değişim: 0,43%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,7799 Değişim: -0,33%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
942,48 Değişim: 0,21%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.