KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 - 18:18
KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 38.967.786 31.112.108
Satışların Maliyeti
14 -34.523.772 -27.713.133
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.444.014 3.398.975
BRÜT KAR (ZARAR)
4.444.014 3.398.975
Genel Yönetim Giderleri
-2.396.857 -1.782.115
Pazarlama Giderleri
-456.197 -918.264
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-36.485 -35.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.466.121 1.688.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -529.888 -813.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.490.708 1.537.649
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.490.708 1.537.649
Finansman Gelirleri
16 27.361 591.268
Finansman Giderleri
16 -182.016 -1.373.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.336.053 754.926
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-843.072 -219.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -19.005 -28.025
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -824.067 -191.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.492.981 535.229
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.492.981 535.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -22.299 -6.616
Ana Ortaklık Payları
18 1.515.280 541.845
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına Kazanç 0,01560000 0,00560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.068.389 -22.741.691
Dönem Karı (Zararı)
1.492.981 535.229
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 1.492.981 535.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.758.706 1.706.362
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
628.855 611.613
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
140.851 109.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
142.774 100.083
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.923 9.388
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
145.928 765.581
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-27.361 -591.268
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 173.289 1.356.849
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 843.072 219.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.301.071 -24.838.028
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.725.391 -14.321.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.411.963 -11.370.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.686.572 -2.951.383
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.204.631 -410.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.204.631 -410.496
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.079.638 -1.015.548
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-504.319 -385.678
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.736.489 -14.591.581
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
84.040 82.410
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.652.449 -14.673.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
167.153 196.891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.900.004 5.690.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.185.521 5.488.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
714.483 201.740
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.049.384 -22.596.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -60.884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.005 -84.370
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-665.883 -111.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-665.883 -111.863
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -665.883 -111.863
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.608 39.893.230
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 47.928.971
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 47.928.971
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
194.536 -7.270.160
Kredilerden Nakit Girişleri
194.536 -7.270.160
Ödenen Faiz
16 -173.289 -1.356.849
Alınan Faiz
27.361 591.268
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.685.664 17.039.676
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.685.664 17.039.676
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.380.472 5.717.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.694.808 22.756.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.694.808 13.380.472
Ticari Alacaklar
5 83.179.692 66.454.301
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
72.278.918 51.866.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.900.774 14.587.346
Diğer Alacaklar
6 1.882.586 7.087.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.882.586 7.087.217
Stoklar
7 29.266.541 26.186.903
Peşin Ödenmiş Giderler
11 730.305 227.404
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
163.948 161.457
Diğer Dönen Varlıklar
12 2.373.281 7.558.802
ARA TOPLAM
128.291.161 121.056.556
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.291.161 121.056.556
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.175.000 1.175.000
Maddi Duran Varlıklar
8 28.893.719 28.842.616
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.195.938 5.210.013
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
150.681 164.756
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.001.418 5.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 6.354.803 7.197.531
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.620.878 47.425.160
TOPLAM VARLIKLAR
174.912.039 168.481.716
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.086.747 5.028.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.086.747 5.028.010
Banka Kredileri
4 5.086.747 5.028.010
Ticari Borçlar
5 31.945.965 28.209.476
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
108.361 24.321
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.837.604 28.185.155
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 140.000 271.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 19.005 18.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
774.263 627.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
677.077 509.924
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
97.186 117.686
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.802.778 936.402
ARA TOPLAM
39.768.876 35.091.446
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.768.876 35.091.446
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.166.393 8.030.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.166.393 8.030.594
Banka Kredileri
4 8.166.393 8.030.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.742.627 1.599.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.742.627 1.599.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.572.006 1.590.668
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.481.026 11.221.114
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.249.902 46.312.560
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
123.400.461 121.885.181
Ödenmiş Sermaye
13 96.000.000 96.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.242.747 1.242.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.919.769 11.919.769
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.919.769 11.919.769
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 11.959.882 11.959.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -40.113 -40.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.299.461 1.299.461
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -7.776.528 -8.428.427
Net Dönem Karı veya Zararı
18 1.515.280 651.899
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 261.676 283.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
123.662.137 122.169.156
TOPLAM KAYNAKLAR
174.912.039 168.481.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.071.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407
Transferler
13 -9.318.075 9.318.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.386 651.899 712.285 37.493 749.778
Sermaye Arttırımı
13 47.928.516 455 47.928.971 0 47.928.971
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156
Transferler
13 651.899 -651.899
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.515.280 1.515.280 -22.299 1.492.981
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -7.776.528 1.515.280 123.400.461 261.676 123.662.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 1.492.981 535.229
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.492.981 535.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -22.299 -6.616
Ana Ortaklık Payları
18 1.515.280 541.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846633


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.