KAP ***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2018 - 19:11
KAP ***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
4.900.000 -17.877 -83.324 26.523.997 7.482.258 -3.859.539 -2.339.182 32.606.333 32.606.333
Transferler
-2.339.182 2.339.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.916 -6.466.151 -6.468.067 7.996 -6.460.071
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -3.684.204 -3.684.204 671.055 -3.013.149
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
61 21.296.520 21.296.520 21.296.520
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -3.684.204 -85.240 26.523.997 7.482.258 15.097.799 -6.466.151 43.750.582 679.051 44.429.633
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -5.263.149 -85.105 26.523.997 7.482.258 15.097.799 -3.982.420 44.655.503 44.655.503
Transferler
-3.982.420 3.982.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.126 -3.039.802 -3.034.676 -3.034.676
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
61 368.000 368.000 368.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -5.263.149 -79.979 26.523.997 7.482.258 11.483.379 -3.039.802 41.988.827 41.988.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.787.593 -15.194.796
Dönem Karı (Zararı)
-3.039.802 -6.458.155
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.039.802 -6.458.155
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.691.491 8.740.059
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 404.108 344.501
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.774 3.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 12.069 3.494
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 42.705 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
44.267 6.785
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 3.583.574 8.865.840
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -395.232 -471.765
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 0 -8.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.135.904 -17.476.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 97.572 -172.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 7.679.288 -22.343.431
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 186.540 163.299
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -532.235 -69.350
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.367.024 3.750.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.763 1.194.846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.787.593 -15.194.796
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.625.098 21.199.897
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -4.991.574 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 70.296
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -1.524 -166.919
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
61 368.000 21.296.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
851.397 -6.024.254
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 0 -5.207.744
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
851.397 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -816.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.892 -19.153
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.892 -19.153
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.937 23.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 16.829 4.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 16.829 2.937
Ticari Alacaklar
6,9 901.881 977.258
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 60 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 901.821 977.198
Diğer Alacaklar
6,11 23.175.541 30.855.122
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.802.203 27.572.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.373.338 3.282.261
Stoklar
13 1.412.001 1.598.541
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.703.583 4.716.501
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 10.518 10.439
Diğer Dönen Varlıklar
17 827.429 1.041.075
ARA TOPLAM
31.047.782 39.201.873
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
53 35.412.500 35.412.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.460.282 74.614.373
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 7.980.000 6.572.000
Diğer Alacaklar
11 3.344 3.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.344 3.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.000.000 3.000.000
Maddi Duran Varlıklar
20 11.386.920 11.789.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.523 3.736
Peşin Ödenmiş Giderler
15 544.560 539.320
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.918.347 21.907.398
TOPLAM VARLIKLAR
89.378.629 96.521.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 851.397 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 0 0
Ticari Borçlar
6,9 1.770.131 2.235.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 757.622 755.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.012.509 1.480.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 316.193 422.790
Diğer Borçlar
6,11 1.698.581 6.065.605
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.668.974 6.036.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 29.607 29.467
Ertelenmiş Gelirler
28 1.778.000 1.751.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.427.536 1.384.831
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.427.536 1.384.831
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 138.403 162.531
ARA TOPLAM
7.980.241 12.022.661
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
53 33.770.793 33.770.793
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.751.034 45.793.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30 37.717 32.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 37.717 32.056
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 5.556.211 5.950.161
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 44.840 90.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.638.768 6.072.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.389.802 51.866.268
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.988.827 44.655.503
Ödenmiş Sermaye
33 4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
33 -17.877 -17.877
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -5.263.149 -5.263.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 26.444.018 26.438.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 26.444.018 26.438.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33 26.523.997 26.523.997
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -79.979 -85.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 7.482.258 7.482.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 11.483.379 15.097.799
Net Dönem Karı veya Zararı
56 -3.039.802 -3.982.420
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.988.827 44.655.503
TOPLAM KAYNAKLAR
89.378.629 96.521.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 586.553 393.012 406.148 113.503
Satışların Maliyeti
45 -828.857 -64.280 -383.487 -20.109
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-242.304 328.732 22.661 93.394
BRÜT KAR (ZARAR)
-242.304 328.732 22.661 93.394
Genel Yönetim Giderleri
47,48 -558.577 -567.435 -281.523 -251.992
Pazarlama Giderleri
47,48 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 93.942 99.025 50.586 54.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -76.236 -508.897 -43.470 -281.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-783.175 -648.575 -251.746 -386.093
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 93.772 8.796 93.772 44
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -3.583.574 -8.865.840 -1.755.074 -8.865.840
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.272.977 -9.505.619 -1.913.048 -9.251.889
Finansman Gelirleri
51 891.969 2.628.280 380.778 2.572.958
Finansman Giderleri
51 -54.026 -52.581 -50.493 -10.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.435.034 -6.929.920 -1.582.763 -6.689.572
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
395.232 471.765 195.936 429.471
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29,54 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 395.232 471.765 195.936 429.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.039.802 -6.458.155 -1.386.827 -6.260.101
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.039.802 -6.458.155 -1.386.827 -6.260.101
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 7.996 0 -24.401
Ana Ortaklık Payları
56 -3.039.802 -6.466.151 -1.386.827 -6.235.700
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,62040000 -1,31960000 -0,28300000 -1,27260000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,62040000 -1,31960000 -0,28300000 -1,27260000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.126 -1.916 4.238 -1.655
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 6.408 -2.395 5.298 -2.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.282 479 -1.060 414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52,54 -1.282 479 -1.060 414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.126 -1.916 4.238 -1.655
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.034.676 -6.460.071 -1.382.589 -6.261.756
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 7.996 0 -24.401
Ana Ortaklık Payları
-3.034.676 -6.468.067 -1.382.589 -6.237.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702851


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: -0,42% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5091 Değişim: 0,98%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,5373
Açılış: 8,4269
10,0200 Değişim: 0,48%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 10,0686
Açılış: 9,9725
480,24 Değişim: -1,20%
Düşük 477,72 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.