KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 - 10:58
KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-695.385 -438.882
Dönem Karı (Zararı)
108.771 -1.267.318
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-102.293 -298.339
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 47.812 18.156
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.390 240.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39.390 240.442
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 32.866 34.647
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32.866 34.647
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40.793 80.634
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-373.101 -668.050
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-373.101 -668.050
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 109.947
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-200.863 2.561.775
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.927 -143.767
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
101.497 3.101.470
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
40.179 1.495.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
61.318 1.605.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.478 -67.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.478 -67.031
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-233.974 -209.450
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.313 72.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.995 -899
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.318 73.357
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.478 -191.905
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32.478 -191.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-194.385 996.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-501.000 -1.435.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.920
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -25.920
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 9.933
Alınan Faiz
9.933
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-721.305 -428.949
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-16.537 68.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-737.842 -360.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.624.835 1.728.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.886.993 1.367.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389
Transferler
787.118 -30.051 -757.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.729 3.446.985 3.457.714 0 3.457.714
Dönem Karı (Zararı)
3.446.985 3.446.985 0 3.446.985
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.729 10.729 0 10.729
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -16.985 4.518.567 193.423 -1.930.294 6.264.711 0 6.264.711
Transferler
-1.930.294 1.930.294
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.410 108.771 114.181 0 114.181
Dönem Karı (Zararı)
108.771 108.771 0 108.771
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.410 5.410 0 5.410
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -11.575 4.518.567 -1.736.871 108.771 6.378.892 0 6.378.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.886.993 4.624.835
Finansal Yatırımlar
5 38.131 43.058
Ticari Alacaklar
6 1.987.877 2.004.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 358.836 399.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.629.041 1.605.983
Diğer Alacaklar
7 34.613 22.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.613 22.098
Peşin Ödenmiş Giderler
8 308.129 74.155
ARA TOPLAM
6.255.743 6.769.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.255.743 6.769.144
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 266.174 294.165
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 843.418 951.251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 375.615 369.515
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 594.429 484.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.079.636 2.099.413
TOPLAM VARLIKLAR
8.335.379 8.868.557
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 980.757 1.093.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
980.757 1.093.387
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
980.757 1.093.387
Ticari Borçlar
13 100.431 173.744
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13,22 11.995
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13 100.431 161.749
Diğer Borçlar
13 260.915 228.437
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 260.915 228.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
246.811 699.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 237.657 681.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.154 18.433
ARA TOPLAM
1.588.914 2.195.244
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.588.914 2.195.244
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
367.573 408.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 367.573 408.602
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
367.573 408.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.956.487 2.603.846
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.378.892 6.264.711
Ödenmiş Sermaye
15 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.575 -16.985
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -11.575 -16.985
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 4.518.567 4.518.567
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.736.871 193.423
Net Dönem Karı veya Zararı
108.771 -1.930.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.378.892 6.264.711
TOPLAM KAYNAKLAR
8.335.379 8.868.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.062.588 1.279.707
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.062.588 1.279.707
BRÜT KAR (ZARAR)
2.062.588 1.279.707
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.455.446 -2.252.950
Pazarlama Giderleri
17 -86.745 -291.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 582.796 100.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -104.369 -97.092
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.176 -1.261.545
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.176 -1.261.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.176 -1.261.545
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
109.947 -5.773
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 109.947 -5.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
108.771 -1.267.318
DÖNEM KARI (ZARARI)
108.771 -1.267.318
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
108.771 -1.267.318
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.410 9.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 6.763 12.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.353 -2.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.353 -2.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.410 9.725
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.181 -1.257.593
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
114.181 -1.257.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931241


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,44 Değişim: 0,42%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.