KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.03.2021 - 14:28
KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389
Transferler
787.118 -30.051 -757.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.729 3.446.985 3.457.714 3.457.714
Dönem Karı (Zararı)
3.446.985 3.446.985
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.729 10.729 10.729
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103
Transferler
3.233.185 213.800 -3.446.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.098 -1.930.294 -1.935.392 -1.935.392
Dönem Karı (Zararı)
-1.930.294 -1.930.294 -1.930.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.098 -5.098 -5.098
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -16.985 4.518.567 193.423 -1.930.294 6.264.711 0 6.264.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.114.175 -429.695
Dönem Karı (Zararı)
-1.930.294 3.446.985
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
130.298 2.315.001
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 122.125 49.678
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
814.232 1.422.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
795.799 1.455.800
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-21.731
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18.433 -12.033
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-50.473 -91.374
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -50.473 -91.374
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-379.602 56.397
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -375.984 878.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.826.957 -4.834.425
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.605.007 -2.237.321
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.128.892 -2.086.485
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.562.782 -348.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
566.110 -1.738.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-655.481 -274.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-655.481 -274.519
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
471 -9.740
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.540 -781.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-828 -798.612
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
126.368 16.674
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
622.528 555.578
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
622.528 555.578
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.026.961 927.561
Alınan Faiz
50.473 91.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.472.173 -889.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-491.086 -559.130
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-597.297 -97.767
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.315 7.197
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.315 7.197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-604.612 -104.964
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -235.096 -104.964
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -369.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.516.878 -527.462
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
379.602 -56.397
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.896.480 -583.859
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.728.355 2.312.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.624.835 1.728.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.624.835 1.728.355
Finansal Yatırımlar
5 43.058 4.648.065
Ticari Alacaklar
6 2.004.998 4.133.890
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 399.015 1.961.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.605.983 2.172.093
Diğer Alacaklar
7 22.098 10.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.098 10.766
Peşin Ödenmiş Giderler
8 74.155 74.626
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
74.155 74.626
ARA TOPLAM
6.769.144 10.595.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.769.144 10.595.702
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 294.165 187.508
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 951.251 308.102
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 369.515
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 484.482 107.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.099.413 602.833
TOPLAM VARLIKLAR
8.868.557 11.198.535
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 1.093.387 278.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.093.387 278.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.093.387 278.911
Ticari Borçlar
13 173.744 48.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13,22 11.995 12.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13 161.749 35.381
Diğer Borçlar
13 228.437 420.384
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 228.437 420.384
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 491.086
Kısa Vadeli Karşılıklar
699.676 1.477.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 681.243 1.477.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 18.433
ARA TOPLAM
2.195.244 2.716.322
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.195.244 2.716.322
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
408.602 282.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 408.602 282.110
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
408.602 282.110
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.603.846 2.998.432
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.264.711 8.200.103
Ödenmiş Sermaye
15 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -16.985 -11.887
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 4.518.567 1.285.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
193.423 -20.377
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.930.294 3.446.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.264.711 8.200.103
TOPLAM KAYNAKLAR
8.868.557 11.198.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 7.169.119 12.308.194
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.169.119 12.308.194
BRÜT KAR (ZARAR)
7.169.119 12.308.194
Genel Yönetim Giderleri
17 -8.968.261 -8.355.431
Pazarlama Giderleri
17 -1.326.288 -674.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.127.360 1.327.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.308.208 -280.968
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.306.278 4.325.249
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.306.278 4.325.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.306.278 4.325.249
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
375.984 -878.264
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -886.187
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 375.984 7.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.930.294 3.446.985
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.930.294 3.446.985
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.930.294 3.446.985
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 21 -0,55000000 0,98000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.098 10.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -6.372 13.411
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.274 -2.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.274 -2.682
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.098 10.729
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.935.392 3.457.714
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.935.392 3.457.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921418


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,00% Hacim : 19.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.380
8,1058 Değişim: 0,00%
Düşük 8,0920 14.04.2021 Yüksek 8,1204
Açılış: 8,1057
9,7019 Değişim: 0,05%
Düşük 9,6811 14.04.2021 Yüksek 9,7081
Açılış: 9,6971
454,67 Değişim: -0,05%
Düşük 454,25 14.04.2021 Yüksek 456,25
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.