KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2020 - 10:44
KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389
Transferler
757.067 -757.067 -757.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.203 1.693.083 1.709.286 1.709.286
Dönem Karı (Zararı)
1.693.083 1.693.083 1.693.083
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.203 16.203 16.203
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -6.413 498.264 766.741 1.693.083 6.451.675 0 6.451.675
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103
Transferler
3.426.608 20.377 -3.446.985 -1.117.246 -1.117.246
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.582 -1.121.828 -1.117.246 -1.117.246
Dönem Karı (Zararı)
-1.121.828 -1.121.828 -1.121.828
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.582 4.582 4.582
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -7.305 4.711.990 -1.121.828 7.082.857 0 7.082.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.660.560 3.203.901
Dönem Karı (Zararı)
-1.121.828 2.670.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-58.903 639.961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
922.455 733.737
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-148.043 -112.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-148.043 -16.000
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-21.731
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-75.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.865 142.321
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-425.150 -394.786
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-153.319 489.746
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-153.319 489.746
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -283.711 -218.276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.767.377 959.796
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.299.020 2.410.744
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.484.799 -492.384
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.501.052 -162.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
983.747 -329.394
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.030 -120.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.030 -120.670
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
98.740 -82.682
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.309 -777.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.363 -797.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.946 20.013
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.521 21.854
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-169.521 21.854
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.586.646 4.270.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -1.435.000 -889.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-491.086 -177.041
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.324 -104.963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.324 -104.963
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.324 -104.963
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.643.236 3.098.938
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
263.193 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.906.429 3.098.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.728.355 2.312.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.634.784 5.411.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.634.784 1.728.355
Finansal Yatırımlar
5 1.349.045 4.648.065
Ticari Alacaklar
6 1.649.091 4.133.890
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.16 460.745 1.961.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.188.346 2.172.093
Diğer Alacaklar
34.796 10.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.796 10.766
Peşin Ödenmiş Giderler
173.366 74.626
ARA TOPLAM
7.841.082 10.595.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.841.082 10.595.702
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
150.718 187.508
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 631.758 308.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 390.934 107.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.173.410 602.833
TOPLAM VARLIKLAR
9.014.492 11.198.535
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
832.629 278.911
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
832.629 278.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
832.629 278.911
Ticari Borçlar
16 78.513 48.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15.186 12.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
63.327 35.381
Diğer Borçlar
250.863 420.384
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
250.863 420.384
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 491.086
Kısa Vadeli Karşılıklar
153.150 1.477.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
153.150 1.477.737
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
251.617
ARA TOPLAM
1.566.772 2.716.322
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.566.772 2.716.322
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
364.863 282.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 364.863 282.110
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
364.863 282.110
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.931.635 2.998.432
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.082.857 8.200.103
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.305 -11.887
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.711.990 1.285.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-20.377
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.121.828 3.446.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.082.857 8.200.103
TOPLAM KAYNAKLAR
9.014.492 11.198.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 4.581.138 8.318.262 1.602.566 3.416.704
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.581.138 8.318.262 1.602.566 3.416.704
BRÜT KAR (ZARAR)
4.581.138 8.318.262 1.602.566 3.416.704
Genel Yönetim Giderleri
11 -6.272.423 -5.074.123 -2.244.875 -1.612.486
Pazarlama Giderleri
-1.110.811 -432.425 -489.721 -148.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.752.865 926.937 855.370 -433.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-69.052 -217.623 6.792 -1.625
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.118.283 3.521.028 -269.868 1.221.149
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.118.283 3.521.028 -269.868 1.221.149
Finansman Giderleri
-287.256 -142.321 -159.155 -39.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.405.539 3.378.707 -429.023 1.182.020
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
283.711 -708.022 96.934 -204.418
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -394.451 -217.409
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 283.711 -313.571 96.934 12.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.121.828 2.670.685 -332.089 977.602
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.121.828 2.670.685 -332.089 977.602
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.121.828 2.670.685 -332.089 977.602
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp 13 -0,32000000 0,76000000 -0,09000000 0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.582 23.708 -18.366 7.505
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.874 30.395 -22.957 10.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.292 -6.687 4.591 -2.636
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.292 -6.687 4.591 -2.636
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.582 23.708 -18.366 7.505
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.117.246 2.694.393 -350.455 985.107
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.117.246 2.694.393 -350.455 985.107http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883002


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.