KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 15:05
KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389
Transferler
757.067 -757.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.203 1.693.083 1.709.286 0 1.709.286
Dönem Karı (Zararı)
1.693.083 1.693.083 1.693.083
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.203 16.203 16.203
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -6.413 498.264 766.741 1.693.073 6.451.675 0 6.451.675
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103
Transferler
3.446.985 -3.446.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.641 -789.739 798.380 798.380
Dönem Karı (Zararı)
-789.739 -789.739 -789.739
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.641 -8.641 -8.641
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -20.528 1.285.382 3.426.608 -789.739 7.401.723 0 7.401.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.614.935 2.496.903
Dönem Karı (Zararı)
-789.739 1.693.083
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
419.071 965.238
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
532.027 472.181
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
190.450 -15.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
190.450 18.642
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-21.731
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-12.033
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
78.119 103.192
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
78.119 103.192
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-194.748 -98.617
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -186.777 503.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.911.689 924.251
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.648.065 2.410.744
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.158.159 -227.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.528.126 -166.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.630.033 -61.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-554.437 -469.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-554.437 -469.588
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-159.536 -144.823
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.298 -664.619
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.375 -801.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.673 137.126
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-196.860 20.264
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-196.860 20.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.541.021 3.582.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -1.435.000 -889.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-491.086 -168.058
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.324 -38.792
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.324 -38.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.324 -38.792
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.597.611 2.458.111
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
194.748 98.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.792.359 2.556.728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.728.355 2.312.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.520.714 4.868.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.520.714 1.728.355
Finansal Yatırımlar
5 4.648.065
Ticari Alacaklar
6 975.731 4.133.890
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 433.671 1.961.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 542.060 2.172.093
Diğer Alacaklar
68.763 10.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.763 10.766
Peşin Ödenmiş Giderler
234.162 74.626
ARA TOPLAM
7.799.370 10.595.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.799.370 10.595.702
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
169.245 187.508
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.119.159 308.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 296.160 107.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.584.564 602.833
TOPLAM VARLIKLAR
9.383.934 11.198.535
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.168.087 278.911
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.168.087 278.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.168.087 278.911
Ticari Borçlar
16 64.502 48.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9.448 12.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
55.054 35.381
Diğer Borçlar
223.524 420.384
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
223.524 420.384
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 491.086
Kısa Vadeli Karşılıklar
190.033 1.477.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
190.033 1.477.737
ARA TOPLAM
1.646.146 2.716.322
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.646.146 2.716.322
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
336.065 282.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 336.065 282.110
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
336.065 282.110
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.982.211 2.998.432
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.401.723 8.200.103
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.528 -11.887
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.285.382 1.285.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.426.608 -20.377
Net Dönem Karı veya Zararı
-789.739 3.446.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.401.723 8.200.103
TOPLAM KAYNAKLAR
9.383.934 11.198.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 2.978.572 4.901.558 1.698.865 3.311.977
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.978.572 4.901.558 1.698.865 3.311.977
BRÜT KAR (ZARAR)
2.978.572 4.901.558 1.698.865 3.311.977
Genel Yönetim Giderleri
11 -4.027.548 -3.461.637 -1.774.598 -1.680.084
Pazarlama Giderleri
-621.090 -284.032 -329.190 -130.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
897.495 1.359.988 796.805 938.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-75.844 -215.998 -21.248 -100.783
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-848.415 2.299.879 370.634 2.339.542
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-848.415 2.299.879 370.634 2.339.542
Finansman Giderleri
-128.101 -103.192 -128.101 -103.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-976.516 2.196.687 242.533 2.236.350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
186.777 -503.604 191.127 -483.664
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -177.042 -162.810
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 186.777 -326.562 191.127 -320.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-789.739 1.693.083 433.660 1.752.686
DÖNEM KARI (ZARARI)
-789.739 1.693.083 433.660 1.752.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-789.739 1.693.083 433.660 1.752.686
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 -0,23000000 0,49000000 0,13000000 0,50000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.641 16.203 -18.366 37.229
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.801 20.254 -22.957 46.536
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.160 -4.051 4.591 -9.307
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.160 -4.051 4.591 -9.307
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.641 16.203 -18.366 37.229
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-798.380 1.709.286 415.294 1.789.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-798.380 1.709.286 415.294 1.789.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868987


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,26% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3185 Değişim: -0,07%
Düşük 8,2980 05.05.2021 Yüksek 8,3728
Açılış: 8,3244
9,9893 Değişim: -0,21%
Düşük 9,9699 05.05.2021 Yüksek 10,0673
Açılış: 10,0108
477,53 Değişim: 0,32%
Düşük 474,44 05.05.2021 Yüksek 478,78
Açılış: 475,99
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.