KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2020 - 15:43
KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -1.590 -325.382 833.320 4.006.348 0 4.006.348
Transferler
498.264 335.056 -833.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.026 757.067 736.041 736.041
Dönem Karı (Zararı)
757.067 757.067 757.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.026 -21.026
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -22.616 498.264 -9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389
Transferler
787.118 -30.051 -757.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.729 3.446.985 3.457.714 3.457.714
Dönem Karı (Zararı)
3.446.985 3.446.985 3.446.985
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.729 10.729
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-429.695 406.775
Dönem Karı (Zararı)
3.446.985 757.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.315.001 -1.209.057
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 49.678 42.488
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.422.036 832.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.455.800 1.080.521
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-21.731 2.885
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-12.033 -250.428
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-91.374 -63.184
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-91.374 -63.184
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
56.397 -125.002
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-548.858
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-548.858
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
878.264 278.321
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -1.625.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.834.425 1.246.675
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.237.321 414.780
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.086.485 515.840
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-348.343 279.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.738.142 236.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-274.519 -40.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-274.519 -40.089
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.740 -20.849
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-781.938 456.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-798.612 449.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.674 7.131
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
555.578 -79.294
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
555.578 -79.294
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
927.561 794.685
Alınan Faiz
91.374 63.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-889.500 -232.647
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-559.130 -218.447
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-97.767 -14.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.197 40.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.197 40.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.964 -54.200
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.964
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-527.462 392.575
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-56.397 125.002
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-583.859 517.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.312.214 1.794.637
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.728.355 2.312.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.728.355 2.312.214
Finansal Yatırımlar
4 4.648.065 2.410.744
Ticari Alacaklar
5 4.133.890 2.047.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,18 1.961.797 1.613.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.172.093 433.951
Diğer Alacaklar
6 10.766 44.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.766 44.349
Peşin Ödenmiş Giderler
8 74.626 64.886
ARA TOPLAM
10.595.702 6.879.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.595.702 6.879.598
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 187.508 139.419
Kullanım Hakkı Varlıkları
308.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 107.223 101.982
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
602.833 241.401
TOPLAM VARLIKLAR
11.198.535 7.120.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
278.911
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
278.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
278.911
Ticari Borçlar
7 48.204 830.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,18 12.823 811.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 35.381 18.707
Diğer Borçlar
7 420.384 143.717
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 420.384 143.717
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 491.086 164.029
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.477.737 1.044.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.477.737 1.010.555
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 33.764
ARA TOPLAM
2.716.322 2.182.207
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.716.322 2.182.207
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
282.110 196.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 282.110 196.403
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
282.110 196.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.998.432 2.378.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.200.103 4.742.389
Ödenmiş Sermaye
11 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.887 -22.616
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 -11.887 -22.616
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 1.285.382 498.264
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-20.377 9.674
Net Dönem Karı veya Zararı
3.446.985 757.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.200.103 4.742.389
TOPLAM KAYNAKLAR
11.198.535 7.120.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 12.308.194 7.883.217
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.308.194 7.883.217
BRÜT KAR (ZARAR)
12.308.194 7.883.217
Genel Yönetim Giderleri
13 -8.355.431 -6.980.639
Pazarlama Giderleri
13 -674.317 -402.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.327.771 864.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -280.968 -329.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.325.249 1.035.388
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.325.249 1.035.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.325.249 1.035.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.325.249 1.035.388
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.325.249 1.035.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.325.249 1.035.388
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,98000000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.729 -21.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 13.411 -26.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.682 5.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.682 5.256
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-878.264 -278.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-878.264 -278.321
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -886.187 -344.758
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 7.923 66.437
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-867.535 -299.347
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.457.714 736.041
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.457.714 736.041http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840786


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.551 Değişim: 1,45% Hacim : 12.123 Mio.TL Son veri saati : 12:22
Düşük 1.539 03.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.539
7,3339 Değişim: -0,36%
Düşük 7,2936 03.03.2021 Yüksek 7,3610
Açılış: 7,3601
8,8642 Değişim: -0,43%
Düşük 8,8181 03.03.2021 Yüksek 8,9039
Açılış: 8,9028
407,56 Değişim: -0,64%
Düşük 405,23 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.