KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2019 - 15:09
KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -1.590 -325.382 833.320 4.006.348 0 4.006.348
Transferler
833.320 -833.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.025 391.176 359.151 359.151
Dönem Karı (Zararı)
391.176 391.176 391.176
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.025 -32.025 -32.025
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -33.615 507.938 399.176 4.365.499 4.365.499
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 4.742.389
Transferler
766.741 -9.674 -757.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.708 2.670.685 2.694.393 2.694.393
Dönem Karı (Zararı)
2.670.685 2.670.685 2.670.685
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.708 23.708 23.708
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 1.092 1.265.005 2.670.685 7.436.782 7.436.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.203.901 -48.588
Dönem Karı (Zararı)
2.670.685 391.176
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.471.299 481.014
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
733.737 15.994
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-112.781 607.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-16.000 92.211
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-21.731
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-75.050 515.684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
142.321
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
142.321
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 708.022 -142.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
959.616 -678.130
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.410.744 -434.677
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-492.384 307.675
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-162.990 -47.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-329.394 354.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.670 -55.248
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-120.670 -25.371
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-82.862 -93.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-777.066 -348.335
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-797.079 -350.150
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.013 1.815
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.854 -54.325
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.854 -54.325
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.101.600 194.060
Kira Ödemeleri
-831.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
7 -889.500 -8.017
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-177.042 -234.631
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-104.963 -26.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.963 -26.323
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.963 -26.323
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.098.938 -74.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.098.938 -74.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.312.214 1.794.637
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.411.152 1.719.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.411.152 2.312.214
Finansal Yatırımlar
5 2.410.744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.410.744
Ticari Alacaklar
6 2.539.789 2.047.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,15 1.776.444 1.613.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 763.345 433.951
Diğer Alacaklar
165.019 44.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
.019 44.349
Peşin Ödenmiş Giderler
147.748 64.886
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
147.748 64.886
ARA TOPLAM
8.263.708 6.879.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.263.708 6.879.598
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
190.598 139.419
Kullanım Hakkı Varlıkları
540.617
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 101.982
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
731.215 241.401
TOPLAM VARLIKLAR
8.994.923 7.120.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
233.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
233.829
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
233.829
Ticari Borçlar
53.076 830.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 14.356 811.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
38.720 18.707
Diğer Borçlar
165.571 143.717
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
165.571 143.717
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 217.409 164.029
Kısa Vadeli Karşılıklar
56.628 1.044.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 56.628 1.010.555
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
33.764
ARA TOPLAM
726.513 2.182.207
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
726.513 2.182.207
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
374.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
374.612
Uzun Vadeli Karşılıklar
245.427 196.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 245.427 196.403
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
211.589
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
831.628 196.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.558.141 2.378.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.436.782 4.742.389
Ödenmiş Sermaye
8 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.092 -22.616
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.092 -22.616
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.265.005 498.264
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.674
Net Dönem Karı veya Zararı
2.670.685 757.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.436.782 4.742.389
TOPLAM KAYNAKLAR
8.994.923 7.120.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 8.318.262 4.368.229 3.416.704 939.156
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.318.262 4.368.229 3.416.704 939.156
BRÜT KAR (ZARAR)
8.318.262 4.368.229 3.416.704 939.156
Genel Yönetim Giderleri
10 -5.074.123 -4.375.934 -1.612.486 -1.620.969
Pazarlama Giderleri
-432.425 -277.544 -148.393 -98.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
926.937 1.244.979 -433.051 911.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-217.623 -425.579 -1.625 -411.130
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.521.028 534.151 1.221.149 -279.491
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.521.028 534.151 1.221.149 -279.491
Finansman Giderleri
-142.321 -39.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.378.707 534.151 1.182.020 -279.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-708.022 -142.975 -204.418 71.455
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -394.451 -164.630 -217.409 -123.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -313.571 21.655 12.991 194.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.670.685 391.176 977.602 -208.036
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.670.685 391.176 977.602 -208.036
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.670.685 391.176 977.602 -208.036
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 12 0,76000000 0,11000000 0,28000000 -0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.708 -32.025 7.505 -2.585
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.395 -41.057 10.141 -3.314
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.687 9.032 -2.636 729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.687 9.032 -2.636 729
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.708 -32.025 7.505 -2.585
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.694.393 359.151 985.107 -210.621
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.694.393 359.151 985.107 -210.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794362


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,5218 Değişim: 0,37%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5910
Açılış: 13,4717
15,3161 Değişim: 0,29%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3612
Açılış: 15,2716
799,65 Değişim: 0,76%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 801,67
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.