KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.03.2019 - 18:08
KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -158.243 -167.139 3.174.618 0 3.174.618
Transferler
-167.139 167.139
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.590 833.320 831.730 0 831.730
Dönem Karı (Zararı)
833.320 833.320 0 833.320
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.590 -1.590 0 -1.590
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -1.590 -325.382 833.320 4.006.348 0 4.006.348
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -1.590 -325.382 833.320 4.006.348 0 4.006.348
Transferler
498.264 335.056 -833.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.026 757.067 736.041 0 736.041
Dönem Karı (Zararı)
757.067 757.067 0 757.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.026 -21.026 0 -21.026
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
406.775 -266.031
Dönem Karı (Zararı)
757.067 833.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.209.057 595.340
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 42.488 35.460
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
832.978 552.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.080.521 284.478
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.885 18.846
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-250.428 249.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-63.184
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-63.184
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-125.002
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-548.858
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-548.858
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
278.321 7.429
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -1.625.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.246.675 -1.667.316
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
414.780 -1.289.338
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
515.840 -730.728
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
279.822 -100.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
236.018 -630.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.089 -257
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.089 -257
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.849 -11.886
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
456.287 344.490
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
449.156 362.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.131 -17.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.294 20.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-79.294 20.403
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
794.685 -238.656
Alınan Faiz
63.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-232.647 -27.375
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-218.447
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.200 -101.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.200 -101.599
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -54.200 -101.599
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
392.575 -367.630
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
125.002 50.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
517.577 -317.090
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.794.637 2.111.727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.312.214 1.794.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.312.214 1.794.637
Finansal Yatırımlar
4 2.410.744 2.276.666
Ticari Alacaklar
5 2.047.405 949.791
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,18 1.613.454 279.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 433.951 669.969
Diğer Alacaklar
6 44.349 4.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
44.349 4.259
Peşin Ödenmiş Giderler
8 64.886 44.038
ARA TOPLAM
6.879.598 5.069.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.879.598 5.069.391
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 139.419 155.361
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 101.982 30.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
241.401 185.650
TOPLAM VARLIKLAR
7.120.999 5.255.041
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 830.142 373.855
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,18 811.435 362.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 18.707 11.576
Diğer Borçlar
7 143.717 223.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 143.717 223.011
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 164.029 37.718
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.044.319 531.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.010.555 250.632
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 33.764 281.307
ARA TOPLAM
2.182.207 1.166.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.182.207 1.166.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
196.403 82.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 196.403 82.170
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
196.403 82.170
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.378.610 1.248.693
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.742.389 4.006.348
Ödenmiş Sermaye
11 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -22.616 -1.590
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -22.616 -1.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -22.616 -1.590
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 498.264
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.674 -325.382
Net Dönem Karı veya Zararı
757.067 833.320
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.742.389 4.006.348
TOPLAM KAYNAKLAR
7.120.999 5.255.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 7.883.217 6.903.346
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.883.217 6.903.346
BRÜT KAR (ZARAR)
7.883.217 6.903.346
Genel Yönetim Giderleri
13 -6.980.639 -5.988.757
Pazarlama Giderleri
13 -402.314 -203.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 864.128 725.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -329.004 -584.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.035.388 851.108
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.035.388 851.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.035.388 851.108
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-278.321 -17.788
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -344.758 -47.679
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 66.437 29.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
757.067 833.320
DÖNEM KARI (ZARARI)
757.067 833.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
757.067 833.320
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,22000000 0,24000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.026 -1.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -26.282 -1.988
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.256 398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.256 398
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.026 -1.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
736.041 831.730
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
736.041 831.730http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750577


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: 0,00% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,3936 Değişim: -0,42%
Düşük 7,3855 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,9421 Değişim: -0,30%
Düşük 8,9231 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
416,52 Değişim: 1,02%
Düşük 411,50 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.