KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.04.2018 - 12:36
KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -158.243 -167.139 3.174.618 0 3.174.618
Transferler
-167.139 167.139
Dönem Karı (Zararı)
-155.543 -155.543 0 -155.543
Sermaye Arttırımı
1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -325.382 -155.543 3.019.075 0 3.019.075
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -1.590 -325.382 833.320 4.006.348 0 4.006.348
Transferler
1.590 833.320 -833.320 1.590 0 1.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.769 0 -10.769
Dönem Karı (Zararı)
-534.088 -534.088 0 -534.088
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.769
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -10.769 507.938 -534.088 3.463.081 0 3.463.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-735.924 -865.723
Dönem Karı (Zararı)
-534.088 -155.543
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-212.551 -7.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 6.925 2.008
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-230.458 48.977
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-58.048
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-58.048
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.731 -703.117
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
209.440 945.407
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
329.651 -1.467.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
65.952 -1.467.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
263.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.471 -35.873
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-125.031 -104.269
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-273.300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.558 -41.374
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-727.908 -865.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -8.016
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-735.924 -865.723
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-735.924 -865.723
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.794.637 950.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.058.713 84.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.058.713 1.794.637
Finansal Yatırımlar
5 2.067.226 2.276.666
Ticari Alacaklar
6 620.140 949.791
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 213.870 279.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 406.270 669.969
Diğer Alacaklar
7 25.730 4.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.730 4.259
Peşin Ödenmiş Giderler
9 169.069 44.038
ARA TOPLAM
3.940.878 5.069.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.940.878 5.069.391
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 109.782 155.361
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 41.271 30.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
151.053 185.650
TOPLAM VARLIKLAR
4.091.931 5.255.041
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 100.555 373.855
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,21 10.034 362.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 90.521 11.576
Diğer Borçlar
8 122.453 223.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 122.453 223.011
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 37.718
Kısa Vadeli Karşılıklar
317.433 531.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 54.500 26.001
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 262.933 505.938
ARA TOPLAM
540.441 1.166.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
540.441 1.166.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
88.409 82.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 88.409 82.170
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.409 82.170
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
628.850 1.248.693
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.463.081 4.006.348
Ödenmiş Sermaye
14 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -10.769 -1.590
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
507.938 -325.382
Net Dönem Karı veya Zararı
-534.088 833.320
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.463.081 4.006.348
TOPLAM KAYNAKLAR
4.091.931 5.255.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 619.676 1.539.215
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
619.676 1.539.215
BRÜT KAR (ZARAR)
619.676 1.539.215
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.209.206 -1.600.200
Pazarlama Giderleri
16 -84.086 -58.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 139.352 218.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -37 -254.506
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-534.301 -155.543
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-534.301 -155.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-534.301 -155.543
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.982
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 10.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-523.319 -155.543
DÖNEM KARI (ZARARI)
-523.319 -155.543
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-523.319 -155.543
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyrlerden Pay Başına Kayıp 20 -0,15000000 -0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -13.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.037
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.769
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-534.088 -155.543
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-534.088 -155.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677716


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4619 Değişim: 0,50%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4910
Açılış: 8,4194
10,2412 Değişim: 0,65%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
495,37 Değişim: 0,78%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.