KAP ***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.05.2020 - 18:14
KAP ***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 9.346.807 9.473.410
Satışların Maliyeti
21 -1.826.231 -3.458.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.520.576 6.014.483
BRÜT KAR (ZARAR)
7.520.576 6.014.483
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.415.000 -1.087.478
Pazarlama Giderleri
22 -4.990.062 -3.138.194
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -4.304.142 -2.750.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 8.915.389 2.965.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.897.268 -525.059
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.829.493 1.478.597
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.829.493 1.478.597
Finansman Gelirleri
24 473.190 183.175
Finansman Giderleri
24 -1.695.123 -643.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.607.560 1.018.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-537.630 213.612
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-205.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -331.758 213.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.069.930 1.232.140
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.069.930 1.232.140
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.069.930 1.232.140
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,07500000 0,08600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.724.574 1.116.223
Dönem Karı (Zararı)
1.069.930 1.232.140
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.520.196 -1.219.048
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 1.712.383 1.099.568
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
969.081 351.675
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 971.638 351.675
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.103.421 38.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 169.676 38.388
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
788.374
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
145.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.151 186.004
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
48.830 186.004
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
392
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-12.071
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.178.400 -2.092.622
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
537.311 -213.612
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
339.249 -588.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-865.552 1.099.052
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.441.299 3.988.923
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-362.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.803.509 3.988.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.688 -19.709
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.538 -19.709
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-213.227 296.658
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
539.982 -143.411
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.667.335 287.510
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.352
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.679.687 287.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.081.300 -1.632.166
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-137.595 -1.302.363
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-137.595 -1.302.363
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-36.309 -80.495
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.709.681 52.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.463.436 -348.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.615
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.432.821 -348.684
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.724.574 1.112.144
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.079
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.796.806 -7.058.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.689 -7.146.695
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 3.689
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.146.695
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.800.495 36.892
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -1.311.166 36.892
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -1.489.329
Alınan Faiz
51.068
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.600.662 5.266.790
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.397.964 5.503.862
Kredilerden Nakit Girişleri
10.653.611 5.503.862
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
744.353
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-987.885 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-987.885 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-760.587 0
Ödenen Faiz
-48.830 -237.072
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.528.430 -675.722
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
425.961 -710.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.954.391 -1.385.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.013.700 7.915.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.968.091 6.529.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.968.091 6.013.700
Ticari Alacaklar
7 28.962.414 33.646.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 142.170 503.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 28.820.244 33.143.679
Diğer Alacaklar
8 503.607 460.921
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 13.032 11.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 490.575 449.039
Stoklar
10 789.591 573.807
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.200.735 1.672.367
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.200.735 1.672.367
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 72.905 70.307
Diğer Dönen Varlıklar
256.537 228.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
256.537 228.520
ARA TOPLAM
46.753.880 42.666.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.753.880 42.666.427
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.840 1.840
Diğer Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Ticari Alacaklar
7 3.907.149 3.388.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.907.149 3.388.869
Maddi Duran Varlıklar
17 5.232.230 5.171.645
Mobilya ve Demirbaşlar
1.255.248 1.168.661
Özel Maliyetler
36.672 40.006
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
3.940.310 3.962.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 23.818.827 21.924.634
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13.604.527 8.315.617
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.214.300 13.609.017
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 3.503.036 3.834.475
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.463.082 34.321.463
TOPLAM VARLIKLAR
83.216.962 76.987.890
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.946.275 8.198.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.946.275 8.198.384
Banka Kredileri
6 17.338.101 6.646.350
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.595.300 1.501.020
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 12.874 51.014
Ticari Borçlar
7 2.191.183 3.870.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 12.224 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.178.959 3.870.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.722.226 3.803.526
Diğer Borçlar
679.707 2.283.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 679.707 2.283.402
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 145.238 145.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.994.256 1.256.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.994.256 1.256.970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
205.872 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
632.065 486.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 632.065 486.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
856.976 2.200.658
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 856.976 2.200.658
ARA TOPLAM
28.373.798 22.245.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.373.798 22.245.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.489.620 2.600.134
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.489.620 2.600.134
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.489.620 2.600.134
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 193.671 229.980
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
65.982 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
65.982 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
259.993 234.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 259.993 234.239
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.009.266 3.064.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.383.064 25.309.814
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.833.898 51.678.076
Ödenmiş Sermaye
20 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -32.786 -31.656
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -32.786 -31.656
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -32.786 -31.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.787.395 -1.874.417
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
20 -2.787.395 -1.874.417
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.106.969 2.106.969
Yasal Yedekler
2.106.969 2.106.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.208.667 26.091.485
Net Dönem Karı veya Zararı
1.069.930 11.117.182
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.833.898 51.678.076
TOPLAM KAYNAKLAR
83.216.962 76.987.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 14.268.513 -30.526 -767.783 1.049.382 22.619.263 -4.529.808 32.609.041
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,26% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3250 Değişim: 0,13%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3363
Açılış: 8,3139
10,0093 Değişim: 0,14%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0279
Açılış: 9,9955
477,95 Değişim: 0,06%
Düşük 477,23 06.05.2021 Yüksek 478,91
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.