KAP ***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 22:37
KAP ***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 84.169.724 39.034.291 52.081.578 22.316.970
Satışların Maliyeti
22 -11.520.315 -5.617.369 -6.515.067 -2.863.733
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.649.409 33.416.922 45.566.511 19.453.237
BRÜT KAR (ZARAR)
72.649.409 33.416.922 45.566.511 19.453.237
Genel Yönetim Giderleri
23 -10.580.228 -5.440.420 -4.836.762 -2.758.890
Pazarlama Giderleri
23 -32.464.748 -20.439.072 -15.289.159 -11.127.429
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -19.878.159 -13.668.817 -9.925.719 -7.227.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 23.165.595 23.491.132 17.502.523 12.143.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -6.390.176 -5.744.348 -4.388.901 -3.929.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.501.693 11.615.397 28.628.493 6.553.101
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
756.470 499.704
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.258.163 11.615.397 29.128.197 6.553.101
Finansman Gelirleri
25 13.574.932 3.958.812 13.053.457 2.386.795
Finansman Giderleri
25 -17.977.669 -6.230.705 -15.110.879 -2.704.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.855.426 9.343.504 27.070.775 6.234.979
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-318.113 -5.824.020 -1.034.440 -5.387.750
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.258.061 -373.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -318.113 -4.565.959 -1.034.440 -5.014.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.537.313 3.519.484 26.036.335 847.229
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.537.313 3.519.484 26.036.335 847.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 22.537.313 3.519.484 26.036.335 847.229
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.279.873 16.046.152
Dönem Karı (Zararı)
22.537.313 3.519.484
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27 22.537.313 3.519.484
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-20.491.459 9.480.538
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 7.915.444 5.779.464
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
47.197 20.654.672
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 33.193 20.654.672
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.004 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.382.373 835.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.014.349 254.068
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
213.698 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.154.326 581.065
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.220.140 1.109.364
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.125.440 -751.655
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 4.345.580 1.861.019
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 -34.069.492 -21.531.145
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 241.804 2.700.884
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-228.925 -67.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.622.495 3.046.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.173.712 1.786.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -33.193 -16.345.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 22.206.905 18.131.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-263.916 4.357.118
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -6.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -263.916 4.363.798
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.376.911 479.958
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.219.800 -1.409.441
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.962.787 463.141
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -6.962.787 463.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -6.261.945 -1.200.699
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
17.807.566 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
17.807.566 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.542.013 -1.887.187
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.542.013 -1.887.187
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 7.501.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
268.589 -7.044.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.175.398 -83.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-906.809 -6.960.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.668.349 16.046.152
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.388.476 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.299.917 -10.133.794
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.077 12.764
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13-14 3.077 12.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.996.836 -10.491.793
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -159.094 -540.290
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -18.837.742 -9.951.503
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-46.406.408 0
Alınan Faiz
25 100.250 345.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.525.516 -6.818.232
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 46.005.025 33.052.559
Kredilerden Nakit Girişleri
6 46.005.025 33.052.559
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -19.201.499 -37.120.669
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -19.201.499 -37.120.669
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.727.426 -1.495.554
Ödenen Faiz
25 -3.550.584 -1.254.568
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.494.528 -905.874
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.679.349 2.220.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.815.179 1.314.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.430.028 31.590.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.614.849 32.905.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.614.849 36.430.028
Finansal Yatırımlar
5 49.253.026 3.504.150
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
49.253.026 3.504.150
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
49.253.026 3.504.150
Ticari Alacaklar
7 78.352.493 95.481.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
78.352.493 95.481.098
Diğer Alacaklar
8 3.020 3.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.020 3.020
Stoklar
9 2.718.054 1.355.147
Peşin Ödenmiş Giderler
4.966.230 4.586.007
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.966.230 4.586.007
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15-16 4.984 1.390.627
Diğer Dönen Varlıklar
334.780 124.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
334.780 124.535
ARA TOPLAM
164.247.436 142.874.612
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
164.247.436 142.874.612
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 657.532 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
657.532
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
657.532
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 1.605.227 1.159.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.605.227 1.159.966
Maddi Duran Varlıklar
12 3.162.719 2.447.784
Mobilya ve Demirbaşlar
3.114.967 2.391.718
Özel Maliyetler
47.752 56.066
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 24.377.894 5.336.245
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 99.983.379 71.968.173
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
99.957.941 55.158.450
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.438 16.809.723
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.568.520 1.528.630
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.568.520 1.528.630
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 389.843 631.647
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.745.114 83.072.445
TOPLAM VARLIKLAR
296.992.550 225.947.057
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 58.323.881 35.393.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.323.881 35.393.586
Banka Kredileri
57.988.562 34.831.242
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
335.319 562.344
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.471.727 2.451.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.471.727 2.451.956
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.471.727 2.451.956
Ticari Borçlar
7 2.906.098 9.086.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.906.098 9.086.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 8.125.286 14.387.231
Diğer Borçlar
8 2.861.786 4.403.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.861.786 4.403.799
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 24.376.098 20.778.293
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
24.376.098 20.778.293
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 4.970.452 3.816.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.970.452 3.816.126
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.000.389 3.786.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.000.389 3.786.691
ARA TOPLAM
111.035.717 94.104.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.035.717 94.104.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 19.947.904 3.405.740
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.947.904 3.405.740
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.947.904 3.405.740
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 21.131.790 6.922.029
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
21.131.790 6.922.029
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.761.546 1.596.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.761.546 1.596.289
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.841.240 11.924.058
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.876.957 106.028.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 143.115.593 119.918.620
Ödenmiş Sermaye
42.805.539 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.148.165 -919.240
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.148.165 -919.240
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.148.165 -919.240
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.279.765 -28.556.826
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-26.279.765 -28.556.826
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.502.627 3.502.627
Yasal Yedekler
3.018.600 3.018.600
Girişim Sermayesi Fonu
484.027 484.027
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
101.698.044 81.446.539
Net Dönem Karı veya Zararı
27 22.537.313 50.177.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
143.115.593 119.918.620
TOPLAM KAYNAKLAR
296.992.550 225.947.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 14.268.513 -586.405 -18.429.857 3.018.600 46.850.467 35.080.099 80.201.417 80.201.417
Transferler
484.027 34.596.072 -35.080.099 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.834 -7.623.996 3.519.484 3.519.484 -4.172.346
Dönem Karı (Zararı)
27 3.519.484 3.519.484 3.519.484
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -67.834 -7.623.996 -7.691.830 -7.691.830
Dönem Sonu Bakiyeler
21 14.268.513 -654.239 -26.053.853 3.018.600 484.027 81.446.539 3.519.484 76.029.071 76.029.071
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 14.268.513 -919.240 -28.556.826 3.018.600 484.027 81.446.539 50.177.007 119.918.620 119.918.620
Transferler
50.177.007 -50.177.007 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-228.925 2.277.061 22.537.313 24.585.449 24.585.449
Dönem Karı (Zararı)
27 22.537.313 22.537.313 22.537.313
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -228.925 2.277.061 2.048.136 2.048.136
Sermaye Arttırımı
28.537.026 -28.537.026 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.388.476 -1.388.476 -1.388.476
Dönem Sonu Bakiyeler
21 42.805.539 -1.148.165 -26.279.765 3.018.600 484.027 101.698.044 22.537.313 143.115.593 143.115.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.537.313 3.519.484 26.036.335 847.229
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-228.925 -67.834 -197.204 -203.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -305.234 -84.792 -265.583 -254.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
76.309 i) Geliri
26 76.309 16.958 68.379 50.920
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.277.061 -7.623.996 1.906.482 -3.877.373
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
2.277.061 -7.623.996 1.906.482 -3.877.373
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
21 2.277.061 -7.623.996 1.906.482 -3.877.373
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.048.136 -7.691.830 1.709.278 -4.081.053
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.585.449 -4.172.346 27.745.613 -3.233.824
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.585.449 -4.172.346 27.745.613 -3.233.824http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186818


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 32.237 Mio.TL Son veri saati : 12:01
Düşük 8.023 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9599 Değişim: 0,30%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9634
Açılış: 28,8732
31,5676 Değişim: 0,24%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5943
Açılış: 31,492
1.904,25 Değişim: 0,78%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.904,86
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.