" />

KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2023 - 18:15
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -224.456 4.281.432 45.859.667 24.402.821 144.393.079 144.393.079
Transferler
24.402.821 -24.402.821
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.386 927.198 943.584 943.584
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -208.070 4.281.432 70.262.488 927.198 145.336.663 145.336.663
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -768.150 5.016.343 69.527.577 128.805.381 272.654.766 272.654.766
Transferler
128.805.381 -128.805.381
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.316 1.529.998 1.337.682 1.337.682
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -960.466 5.016.343 198.332.958 1.529.998 273.992.448 273.992.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.583.914 -3.646.762
Dönem Karı (Zararı)
1.529.998 927.198
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.529.998 927.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.524.878 -1.581.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 180.494 159.468
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-328.765 -100.202
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -328.765 -100.202
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-192.316 180.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -192.316 180.566
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
19 -753.153 -3.782
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.301 39.419
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 38.301 39.419
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.469.439 -1.856.765
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -2.469.439 -1.856.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.549.980 -2.992.467
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.202.749 429.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.202.749 429.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.550.599 -5.367.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.550.599 -5.367.851
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.267.739 1.281.136
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.632.084 -2.673.070
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.632.084 -2.673.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-527.245 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.689.460 3.337.539
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.689.460 3.337.539
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.544.860 -3.646.565
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-39.054 -197
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.947.609 3.382.886
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.264
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 0 -9.264
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.194.456 3.388.368
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
753.153 3.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-135.042 -116.456
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -135.042 -116.456
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.228.653 -380.332
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.228.653 -380.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.320.467 1.654.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.549.120 1.273.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.549.120 23.320.467
Finansal Yatırımlar
40.885.851 49.610.868
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 40.885.851 49.610.868
Ticari Alacaklar
2.746.285 3.949.034
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,24 1.574.372 3.031.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.171.913 917.897
Stoklar
6 48.583.394 49.522.368
Peşin Ödenmiş Giderler
14.298.338 81.952
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.298.338 81.952
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
75.752 36.698
ARA TOPLAM
131.138.740 126.521.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
131.138.740 126.521.387
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
50.000 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
50.000 50.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 165.730.000 165.730.000
Maddi Duran Varlıklar
894.662 962.350
Taşıtlar
8 709.215 763.770
Mobilya ve Demirbaşlar
8 185.447 198.580
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.865.351 2.977.535
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.963 5.585
Lisanslar
9 4.963 5.585
Peşin Ödenmiş Giderler
53.808 25.669
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
53.808 25.669
Diğer Duran Varlıklar
10.733.140 11.427.066
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 10.733.140 11.427.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
180.331.924 181.178.205
TOPLAM VARLIKLAR
311.470.664 307.699.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
505.127 446.244
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
505.127 446.244
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 505.127 446.244
Ticari Borçlar
7.440.696 10.072.780
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.440.696 10.072.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
134.004 81.988
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.712.819 12.505.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 15.712.819 12.505.912
Kısa Vadeli Karşılıklar
181.104 137.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 181.104 137.387
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
278.160 151.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 278.160 151.028
ARA TOPLAM
24.251.910 23.395.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.251.910 23.395.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.592.774 2.748.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.592.774 2.748.398
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 2.592.774 2.748.398
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
Diğer Borçlar
588.007 574.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
588.007 574.857
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.056.639 6.766.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 9.056.639 6.766.384
Uzun Vadeli Karşılıklar
988.886 1.559.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 988.886 1.559.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.226.306 11.649.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.478.216 35.044.826
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
273.992.448 272.654.766
Ödenmiş Sermaye
15 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-960.466 -768.150
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-960.466 -768.150
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-960.466 -768.150
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.016.343 5.016.343
Yasal Yedekler
5.016.343 5.016.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
198.332.958 69.527.577
Net Dönem Karı veya Zararı
1.529.998 128.805.381
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
273.992.448 272.654.766
TOPLAM KAYNAKLAR
311.470.664 307.699.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 8.411.932 5.395.680
Satışların Maliyeti
16 -1.407.055 -1.355.360
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.004.877 4.040.320
BRÜT KAR (ZARAR)
7.004.877 4.040.320
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.203.265 -2.075.959
Pazarlama Giderleri
17 -4.903.596 -2.629.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 328.765 100.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -181.661 -403.537
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.954.880 -968.930
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.522.592 1.935.547
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.567.712 966.617
Finansman Giderleri
20 -37.714 -39.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.529.998 927.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.529.998 927.198
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.529.998 927.198
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.529.998 927.198
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-192.316 16.386
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -192.316 16.386
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-192.316 16.386
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.337.682 943.584
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.337.682 943.584http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142023


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.969 Değişim: -0,21% Hacim : 47.927 Mio.TL Son veri saati : 13:56
Düşük 10.937 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0783 Değişim: 0,83%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
36,0113 Değişim: 1,15%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0308
Açılış: 35,6018
2.533,51 Değişim: 0,17%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.