" />

KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2022 - 19:32
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447
Transferler
134.400 13.286.172 -13.420.572 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.023 6.277.619 6.175.596 6.175.596
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -196.671 4.141.316 39.722.164 6.277.619 120.018.043 120.018.043
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -196.671 4.141.316 39.722.164 6.277.619 120.018.043 120.018.043
Transferler
140.116 6.137.503 -6.277.619 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.785 24.402.821 24.375.036 24.375.036
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -224.456 4.281.432 45.859.667 24.402.821 144.393.079 144.393.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.544.429 40.708.181
Dönem Karı (Zararı)
24.402.821 6.277.619
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.402.821 6.277.619
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.779.055 -3.666.372
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 266.510 11.434
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-406.648 -366.445
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -406.648 -366.445
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
257.643 -7.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 257.643 38.962
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -46.360
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
19 -13.018 -623.029
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
63.295 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 63.295 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.946.837 -2.680.934
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -11.129.873 -570.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -5.816.964 -2.110.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.830.394 38.274.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.272.328 -83.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.272.328 -83.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.335.857 -7.152.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.335.857 -7.152.667
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.665.892 8.753.347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.194.996 31.610.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.194.996 31.610.937
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.295.969 5.146.788
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.295.969 5.146.788
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.454.160 40.886.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 -122.781
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
90.269 -55.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.247.533 -47.931.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.345.091 -17.070
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -1.345.091 -17.070
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -39.400.127
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-7.915.460 -9.137.175
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
13.018 623.029
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.333 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -173.333 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.123.563 -7.223.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.123.563 -7.223.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 530.522 7.753.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.654.085 530.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.654.085 530.522
Finansal Yatırımlar
44.916.331 31.183.907
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 44.916.331 31.183.907
Ticari Alacaklar
1.819.601 597.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,24 1.607.002 250.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 212.599 346.327
Stoklar
6 56.833.527 65.092.771
Peşin Ödenmiş Giderler
85.222 9.806
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
85.222 9.806
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
637 90.906
Diğer Dönen Varlıklar
0 1.254.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 0 1.254.261
ARA TOPLAM
105.309.403 98.759.446
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.309.403 98.759.446
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
50.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
50.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 63.600.000 52.470.127
Maddi Duran Varlıklar
1.223.839 4.147
Taşıtlar
8 981.990 0
Mobilya ve Demirbaşlar
8 241.849 4.147
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 900.367 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.067 10.549
Bilgisayar Yazılımları
9 8.067 10.549
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
13.988.589 15.145.601
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 13.988.589 15.145.601
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.770.862 67.630.424
TOPLAM VARLIKLAR
185.080.265 166.389.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
328.398 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
328.398 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 328.398 0
Ticari Borçlar
11.973.573 8.725.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.973.573 8.725.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
39.685 33.394
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.593.945 10.111.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 9.593.945 10.111.780
Kısa Vadeli Karşılıklar
134.937 60.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 134.937 60.984
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
88.530 59.707
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 88.530 59.707
ARA TOPLAM
22.159.068 18.991.036
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.159.068 18.991.036
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
600.560 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
600.560 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 600.560 0
Ticari Borçlar
9.306.957 22.928.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.306.957 22.928.157
Diğer Borçlar
424.346 246.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
424.346 246.544
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.625.680 3.846.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 7.625.680 3.846.990
Uzun Vadeli Karşılıklar
570.575 359.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 570.575 359.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.528.118 27.380.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.687.186 46.371.827
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.393.079 120.018.043
Ödenmiş Sermaye
15 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-224.456 -196.671
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-224.456 -196.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-224.456 -196.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.281.432 4.141.316
Yasal Yedekler
4.281.432 4.141.316
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
45.859.667 39.722.164
Net Dönem Karı veya Zararı
24.402.821 6.277.619
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
144.393.079 120.018.043
TOPLAM KAYNAKLAR
185.080.265 166.389.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 28.185.318 21.508.208
Satışların Maliyeti
16 -8.992.762 -9.113.806
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.192.556 12.394.402
BRÜT KAR (ZARAR)
19.192.556 12.394.402
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.886.368 -3.834.836
Pazarlama Giderleri
17 -5.443.610 -5.795.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 406.648 373.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.126.087 -430.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.143.139 2.706.291
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 17.322.977 3.571.328
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.466.116 6.277.619
Finansman Giderleri
20 -63.295 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.402.821 6.277.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.402.821 6.277.619
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.402.821 6.277.619
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.402.821 6.277.619
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.785 -102.023
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -27.785 -102.023
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.785 -102.023
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.375.036 6.175.596
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.375.036 6.175.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002202


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0913 Değişim: 0,04%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,0665 Değişim: -0,25%
Düşük 36,0265 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.583,31 Değişim: -0,68%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.