KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:19
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447
Transferler
134.399 13.286.173 -13.420.572 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.715 4.229.447 4.204.732 4.204.732
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -119.363 4.141.315 39.722.165 4.229.447 118.047.179 118.047.179
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.116 6.137.503 -6.277.619 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.190 7.970.985 7.986.175 7.986.175
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -181.481 4.281.432 45.859.667 7.970.985 128.004.218 128.004.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.916.418 11.130.071
Dönem Karı (Zararı)
7.970.985 4.229.447
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.970.985 4.229.447
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.834.556 -2.045.079
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
176.936 9.895
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-160.654 -285.957
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -160.654 -285.957
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
189.817 50.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 189.817 50.625
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-1.791.811 -511.181
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.248.844 -1.308.461
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.248.844 -1.308.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.689.539 9.055.516
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-609.749 -1.543.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-609.749 -1.543.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
296.248 -666.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
296.248 -666.789
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.207.462 6.946.617
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.550.219 71.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.550.219 71.503
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.345.797 4.247.320
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.345.797 4.247.320
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.825.968 11.239.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 0 -72.181
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
90.450 -37.632
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.650.970 -6.179.231
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.218.497 -17.070
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.218.497 -17.070
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.224.284 -6.673.342
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.791.811 511.181
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 39.657.035 31.183.907
Ticari Alacaklar
1.157.022 597.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 354.466 250.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 802.556 346.327
Stoklar
6 59.885.309 65.092.771
Peşin Ödenmiş Giderler
r
1.262.590 1.254.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 1.262.590 1.254.261
ARA TOPLAM
104.131.410 98.759.446
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.131.410 98.759.446
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
50.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
50.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 52.470.127 52.470.127
Maddi Duran Varlıklar
1.047.570 4.147
Taşıtlar
1.036.545 0
Mobilya ve Demirbaşlar
11.025 4.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.687 10.549
Bilgisayar Yazılımları
8.687 10.549
Peşin Ödenmiş Giderler
7.263 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.263 0
Diğer Duran Varlıklar
13.470.539 15.145.601
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 13.470.539 15.145.601
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.054.186 67.630.424
TOPLAM VARLIKLAR
171.185.596 166.389.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11.226.014 8.725.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.226.014 8.725.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
39.647 33.394
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.322.675 10.111.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.322.675 10.111.780
Kısa Vadeli Karşılıklar
131.521 60.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 131.521 60.984
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
70.859 59.707
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 70.859 59.707
ARA TOPLAM
295.693 246.544
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.803.829 3.846.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.803.829 3.846.990
Uzun Vadeli Karşılıklar
463.190 359.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 463.190 359.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.390.662 27.380.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.181.378 46.371.827
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
128.004.218 120.018.043
Ödenmiş Sermaye
11 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-181.481 -196.671
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.481 -196.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.481 -196.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.281.432 4.141.316
Yasal Yedekler
4.281.432 4.141.316
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
45.859.667 39.722.164
Net Dönem Karı veya Zararı
7.970.985 6.277.619
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.004.218 120.018.043
TOPLAM KAYNAKLAR
171.185.596 166.389.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 18.264.742 16.175.567 10.723.271 8.315.485
Satışların Maliyeti
12 -5.369.986 -6.988.646 -3.362.060 -3.713.910
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.894.756 9.186.921 7.361.211 4.601.575
BRÜT KAR (ZARAR)
12.894.756 9.186.921 7.361.211 4.601.575
Genel Yönetim Giderleri
13 -3.408.775 -2.993.761 -1.142.824 -977.266
Pazarlama Giderleri
13 -4.310.690 -4.375.327 -1.529.937 -1.567.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
160.654 285.957 94.807 26.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5 -1.670.148 0 -507.119 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.665.797 2.103.790 4.276.138 2.083.772
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.305.188 2.125.657 1.677.416 838.125
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.970.985 4.229.447 5.953.554 2.921.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.970.985 4.229.447 5.953.554 2.921.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.970.985 4.229.447 5.953.554 2.921.897
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.970.985 4.229.447 5.953.554 2.921.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.970.985 4.229.447 5.953.554 2.921.897
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.190 -24.715 -6.477 -7.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 15.190 -24.715 -6.477 -7.943
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.190 -24.715 -6.477 -7.943
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.986.175 4.204.732 5.947.077 2.913.954
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.986.175 4.204.732 5.947.077 2.913.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972943


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: 0,00% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,4014 Değişim: 0,18%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4199
Açılış: 13,3767
15,1959 Değişim: 0,34%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,2082
Açılış: 15,144
792,15 Değişim: 0,27%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 794,13
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.